Po terminálu zaplatí Švýcaři i brodské zastávky

Po terminálu zaplatí Švýcaři i brodské zastávky
Foto: ara  /  Uherskobrodské zastávky čekají na výměny. Už je nejvyšší čas.
Uherský Brod Zprávy 01 / 12 / 2015

Všech 57 brodských autobusových zastávek čeká proměna. Většina z nich už dávno nesplňuje současné požadavky na bezpečnost a bezbariérový přístup, ty vůbec nejstarší slouží už více než padesát let… Plánovaná obnova za nejméně 19 milionů korun má finanční vazbu na končící výstavbu dopravního terminálu, jenž ve městě spojí vlakovou, autobusovou a městskou hromadnou dopravu v jednu. „Záměr na obnovu všech zastávek na území města i v jeho místních částech souvisí s možností čerpání dalších finančních prostředků z grantu Programu švýcarsko-české spolupráce na doplňkové aktivity k projektu Dopravní terminál Uherský Brod, přibližuje Elen Sladká, mluvčí města.
„Ne všechny zastávky jsou v ideálním stavu. Každá má pomalu jiný typ zastřešení a nám se naskytla díky výraznému posilnění franku nová možnost, jak využít současnou spolupráci,“ vysvětluje brodský starosta Patrik Kunčar. „Po přepočítání kurzových rozdílů se tak uvolnila ještě částka v řádu desítek milionů korun, která by se mohla investovat na území města. Společně se švýcarskými partnery jsme proto hledali vhodný záměr a obnova zastávek se ukázala jako ta nejvhodnější. Revitalizace zastávek má navíc přímou návaznost na dopravní terminál a dopravní obslužnost v celém městě.“
V Brodě nyní finišují s přípravou projektové dokumentace. Město má šanci získat od Švýcarů na momentálně vytipovaných 45 zastávek v příštím roce až 85 procent nákladů formou dotací. Obnovu zbývajících nástupišť by si pak radnice měla zaplatit z vlastních zdrojů. „Čerpání finančních prostředků z dotačního grantu je umožněno pouze pro rok 2016, proto se upřednostní zastávky, které je možné stavebně nebo majetkově připravit pro nový rok. Ostatní zastávky se výhledově obnoví z prostředků rozpočtu města,“ potvrdil starosta Kunčar s tím, že předpokládané celkové náklady jsou 19 079 280 korun. „Autobusové zastávky jsou důležitým a viditelným prvkem městského mobiliáře. Při jejich navrhování je zapotřebí klást důraz na pohodlné nastupování a vystupování, na bezbariérové provedení, na ochranu cestujících před nepříznivým počasím a také na doplnění umělého osvětlení,“ doplnila mluvčí města Elen Sladká.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist