Počet přestupků roste, ale město zůstává bezpečné

Počet přestupků roste, ale město zůstává bezpečné
Uherské Hradiště Zprávy 17 / 07 / 2015

Městská policie v Uherském Hradiště hlásí rekordní počet přestupků! Strážníci jich v roce 2014 řešili 9 428, což je meziroční nárůst bezmála o deset procent (826 přestupků). Obavy obyvatel jsou však podle radnice zbytečné, město zůstává bezpečné.
„Historicky nejvyšší počet přestupků je dílem intenzivnější a efektivnější práce strážníků, kteří jsou více v ulicích, a tudíž také častěji svědky páchání přestupků,” uklidnil veřejnost Vlastimil Pauřík, velitel uherskohradišťské policie.
Největší skok zaznamenaly přestupky v dopravě (o 418) a na poli veřejného pořádku (o 293). „Co se týká dopravy, nejde o měření rychlosti. Radar používáme jen z preventivních důvodů maximálně třikrát do měsíce v místech, kde je ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a zejména pohyb dětí. Z 90 procent jde o prohřešky za špatné parkování nebo nezaplacení parkovného,” prozradil Pauřík. Na pomyslném žebříčku ignorování veřejného pořádku vévodí rušení nočního klidu a znečišťování ulic. „Hlavně jde o odhozené plastové láhve, papíry od jídla a nedopalky. Kritickou lokalitou jsou Smetanovy sady,” dodává šéf městské policie, kterému přidělává vrásky i stupňující se sprejerství. Čmárance umělců” naposledy poškodily garáže ve St. Tenici a tvz. myší díru (podchod na Starý Mojmír - pozn. autora). „Sprejeři si asi neuvědomují, že jediným čmárancem se dopouští trestného činu, bez ohledu na způsobenou škodu. Ve vězení můžou strávit až dva roky,” zdůraznil Pauřík.
Stejnokroj městské policie v Uherském Hradišti aktuálně obléká 23 strážníků, ulice hlídá 19 kamerových bodů.

Přestupek                                 2014    2013    2012

doprava                                    7725    7307    7190
alkohol a tab. výrobky                22       11         12
OZV                                             366      283      471
veř. pořádek                               973     679      434
občanské soužití                          12       13           8
proti majetku                             329     306      233
Celkem                                      9428    8602    8349

TOPlist