Pod Rubaniskem roste jinan, připomíná první skauty na Moravě

Pod Rubaniskem roste jinan, připomíná první skauty na Moravě
Foto: František Blaha
Uherský Brod Zprávy 06 / 05 / 2015

Skauti oslavili připomínku 100 let od založení prvního moravského oddílu, který vznikl na jaře 1915 v Uherském Brodě, stylově. Na místě, kde si postavili svůj první srub, vysadili jejich dnešní následovníci jinan dvoulaločný. Najdete ho poblíž cyklostezky pod lesem Rubaniska, stejně jako nově odhalený pamětní kámen.
„Myšlenku skautingu přivezl z pražských studií do svého rodného města Miloš Stojan, který se v Praze nadchl skautskými ideály. Jeho záměry se datují už rokem 1914, ale uskutečnit se je zdařilo až v následujícím roce,“ přibližuje historii Klára Majíčková, mediální zpravodajka Junáka Zlínského kraje. „Malý oddíl chlapců, kteří byli díky podpoře Stojanovy rodiny vystrojeni do skautských stejnokrojů, se začal brzy rozrůstat. Začátky byly krušné, a to nejen kvůli válce. Třeba vedení reálky nechtělo nošení junáckých krojů povolit. Chlapcům se později podařilo získat svolení začít si v lese Rubaniska budovat svůj srub, kde se scházeli k výcviku ve skautských dovednostech, pořádali vycházky a dokonce uspořádali i krátký letní tábor.“
Rozmach skautingu nastal po první světové válce, kdy se Miloš Stojan vrátil domů. Dva roky po válce, v roce 1920, bylo ve městě už padesát skautů. Tehdy se jejich sborovým vůdcem stal Otto Nesňal.
„Miloš Stojan ve stejném roce odchází do Argentiny, kde jeho stopy navždy končí... Rok 1921 pak znamenal rozšíření o dívčí oddíl. Významným počinem byla účast skautů v roce 1922 v Polsku u Baltického moře, kde reprezentovali československý skauting. V roce 1923 se uskutečnil další zahraniční zájezd, tentokrát do Jugoslávie. Byl to také rok, který se zapsal jako doba největšího rozmachu - středisko má více než 150 členů,“ pokračuje Klára Majíčková. A dodává, že v té době přijíždí do Brodu náčelník a zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík a svou návštěvu opakuje ještě v roce 1925, při oslavách deseti let trvání skautingu, kdy se v Uherském Brodě konal sjezd. Hostem byl i Tomáš Baťa.
Těžké období nastalo pro skauty v roce 1940, kdy jim fašisté zabavili majetek a členové museli do ilegality. „V roce 1944 zde vznikl ještě jeden oddíl vedený bratrem Křivánkem, chlapci zde prováděli nejen skautský, ale i vojenský výcvik, dokonce uspořádali tajně osmidenní tábor na Pulčinách, kde se cvičili v zacházení se zbraní. V říjnu vešli ti nejspolehlivější do spojení s parašutistickou skupinou Clay, ale po zajetí a umučení vedoucího zpravodaje zničili veškeré důkazy o své činnosti. Tu obnovili až v roce 1945, kdy tato zvláštní skupina měla za úkol podávat hlášení o pohybu vlaků projíždějících přes Uherský Brod,“ shrnula Klára Majíčková.
Další zákaz zařídili v roce 1948 komunisté. Obnovení činnosti nastalo až na konci roku 1989. Od sněmu, který se uskutečnil v roce 2013, je vedoucím Petr Miklíček - Ježek. Aktivních skautů je dnes přibližně 150 ve všech věkových kategoriích.

TOPlist