Pokoří Tři králové hranici 4 milionů korun?

Pokoří Tři králové hranici 4 milionů korun?
Foto: sal
Slovácko Zprávy 07 / 01 / 2019

Tříkrálová sbírka se rozjela na plné obrátky, stovky skupinek koledníků vyrazily do 78 obcí a měst na Uherskohradišťsku. Kašpar, Melichar a Baltazar lidem přejí štěstí, zdraví a pokoj v novém roce, za jejich štědrost je obdarovávají tradičním kalendářem a cukry. Překonají jejich pokladničky loňský rekord?
„Sbírkou se zapojujeme do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na vlastní potřeby a vidět také nouzi druhých,“ prohlásil arcibiskup Jan Graubner.
Tři králové se vyrojili v ulicích už podevatenácté, jejich mise skončí 14. ledna. „Samotné sbírce vždy předchází několikaměsíční přípravy,“ říká Jitka Raclavská, mluvčí Oblastní charity Uherské Hradiště. „Tvoříme soupisky vedoucích, vyhotovujeme průkazy koledníků, zapečeťujeme pokladničky, počítáme cukry, kalendáře, dárky a podle počtu skupinek je rozdělujeme do jednotlivých obcí. A samozřejmě zapůjčujeme na stovky tříkrálových plášťů,“ prozradila Raclavská.
Jelikož koledníci se lanaří rok co rok hůř a hůř, za odměnu od Charity dostávají vstupenky na Tříkrálový koncert v Brně, který tradičně přenáší Česká televize, a 20. ledna mají bezplatné bruslení v Uherském Hradišti. Všem koledníkům Olomoucké arcidiecéze pak v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově požehnal biskup Mons. Josef Nuzík. „Počet koledníků je nakonec přibližně stejný jako loni, vyrazí do všech šestačtyřiceti obcí na Uherskohradišťsku,“ prozradil Jiří Jakeš, ředitel uherskohradišťské Charity. Koledníci se na požádání musí prokázat platným průkazem vedoucího skupinky, respektive plnou mocí, na které je uvedeno i číslo pokladničky.
Tříkrálová sbírka už šest let za sebou láme rekordy, loni lidé na Slovácku nasypali do zapečetěných pokladniček 3 948 286 korun - 2 524 352 na Uherskohradišťsku a 1 423 934 na Uherskobrodsku. Padne hranice 4 milionů? Oblastním charitám se podle letošního klíče vrátí 58 procent vybrané částky, deset procent půjde na humanitární pomoc a zbytek získají fondy olomoucké arcidiecéze. „Výtěžek opět použijeme na podporu hospicové péče, probíhající rekonstrukci a přístavbu Centra služeb pro osoby bez přístřeší a opravu budovy na Velehradské třídě,“ prozradila Raclavská, mluvčí hradišťské charity.

TOPlist