Posíláme dotaci. Díky, nechceme

Posíláme dotaci. Díky, nechceme
Foto: ara  /  Práce na opravě cyklostezky z Vnorov do Strážnice potrvají do 20. října.
Vnorovy Zprávy 24 / 09 / 2010

Vnorovy odmítly peníze od ministerstva na stavbu cyklostezky

Tak dlouho žádali zastupitelé Vnorov stát o peníze na cyklostezku do Strážnice, až ji začali stavět bez jeho podpory. Milionová dotace, i když s mnohaměsíčním zpožděním, už mohla být na obecním účtě. Zastupileté ji ale s díky odmítli a stavbu zahájili bez ní. Jejich postup nezaskočil jen ministerské úředníky.
Vnorovský případ je vůbec výjimečný.
„Původně jsme žádali o dotaci přes ministerstvo pro místní rozvoj, přes jeho program pro hospodářsky slabé regiony,“ vysvětluje Pavel Chudík, místostarosta obce. „Zkrátka jsme to už loni zkusili. A když nám dotaci letos v létě nakonec přiznali, odmítli jsme ji. Obrat nastal proto, že se vyskytla možnost provést práce v rámci pozemkových úprav, přes Pozemkový úřad Hodonín.“
Taktika vsadit zároveň na ministerstvo i pozemkový úřad, vyčkat a poté se rozhodnout pro výhodnější podmínky, se vyplatila. „V první fázi jsme měli s úřadem vše domluveno, nakonec ale neměl dostatek peněz. Když jsme však situaci začali řešit po vlastní ose, tak nabral vývoj jiný spád. Letos úřad přišel s tím, že by byl schopen pomoci. Stalo se tak zrovna ve chvíli, kdy nám peníze přiznalo ministerstvo…“ 
Neobvyklý je také postup snížení projektových nákladů.
V původní verzi měla stavba stát přes čtyři miliony korun. Výběrovým řízením se cena snížila na částku přibližně 2,4 milionu včetně DPH. Ministerstvo pro místní rozvoj Vnorovům přiznalo dotaci, která by pokryla 60 procent nákladů. „Jenomže když má možnost vše zrealizovat pozemkový úřad, tak nás stavba vyjde v podstatě zdarma. Takže ještě ušetříme,“ podotkl místostarosta Chudík.
Shodou okolností vyhrála výběrové řízení pro variantu „ministerstvo“ i „pozemkový úřad“ stejná firma. Zastupitelstvo tak nemusí přes právníky řešit její poškození. „Neboť kdybychom měli dva rozdílné vítěze, pak by nastal problém,“ oddechl si Chudík.
Rekonstrukce cyklostezky začala 1. září a skončí 20. října. Práce se týkají zhruba 750 metrů dlouhého úseku ve směru od mostku přes řeku Veličku. Cyklotrasa č. 47, kterou lidé z Vnorov používají jako výhodnou zkratku při cestě do Strážnice, bude až do ukončení prací zcela uzavřena. Povrch upravené, tři metry široké cyklostezky bude ze živice a asfaltu.
NA TRASE VZNIKNE PŘÍRODNÍ BLUDIŠTĚ
Úpravou se změní také bezpečnost cyklistů. Dosud napůl panelová a napůl lesní cesta skrývala řadu zdraví nebezpečných úseků. Cyklisty ohrožovaly auta lesáků, zemědělců a po deštích často všudypřítomné bahno. „Když jedete po panelech, celý se natřásáte,“ říkal na jaře starosta Antonín Gazárek. „Vedle cesty je navíc stromořadí a kořeny stromů už na několika místech cestu dokázaly nadzvednout. Místy jsou velké rozdíly mezi prahy, takže jde o riskantní jízdu. Někde bývá trasa i podmáčená.“
S tím bude brzy konec, jízdu navíc přibližně v polovině cesty zpříjemní živé bludiště. S jeho budováním se už také začalo.
Bludiště však není součástí rekonstrukce cyklostezky. V první fázi půjde o vykácení vzrostlých javorů a náletových dřevin a obnovu stromořadí podél stezky. K nově vysázeným javorům přibude lípa. Také na tento projekt získaly Vnorovy dotace, peníze čerpají ze Státního fondu životního prostředí.
„Bludiště má termín ukončení výsadby do posledního dne roku 2011, ale ještě letos by se měly udělat oplocenky. Nejspíš se začne i s výsadbou. Jde ale o sezonní a velmi pracnou záležitost, o vývoji prací rozhodne také podzimní počasí,“ upřesnil místostarosta Chudík.
Bludiště je součástí lokálního biocentra, jež budou kromě nových stromů a keřů zdobit ještě uměle vytvořené tůňky. Labyrint by měl být podobný těm, které jsou v okolí zámeckých parků.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist