Potvrzeno. Tendr za 20 milionů měl chybu, dnes padnou výpovědi

Potvrzeno. Tendr za 20 milionů měl chybu, dnes padnou výpovědi
Foto: ilustr., web
Uherský Brod Zprávy 23 / 03 / 2014

Porušení zákona o veřejných zakázkách, deset procent dolů z přiznané dotace, nový tendr a obavy, jestli dělníci stihnou práce do konce roku. Takový je výsledek bezmála dvouletého společného projektu Uherského Brodu, Bojkovic, Nezdenic, Pitína, Šumic a Záhorovic na pořízení a instalaci výstražného protipovodňového systému na Olšavě. Přitom hlásiče, bezdrátový rozhlas nebo čidla schopná zalarmovat okolí kvůli vysoké hladině vody nebo úniku čpavku měly být v pohotovosti už loni. Projekt klopýtl na straně města Uherský Brod, zadavatele veřejné zakázky.
Státní fond životního prostředí nejdříve ústně a minulý týden ve středu konečně i v oficiálním písemném stanovisku potvrdil, že Brod porušil zákon o veřejných zakázkách a že loni přiznanou devadesátiprocentní dotaci sníží o deset procent. V řeči čísel jde o zhruba 1,781 milionu korun. To všechno proto, že firma McGreen, kterou Brod pověřil administrací výběrového řízení, zařadila do podmínek veřejné soutěže také požadavek pojistné smlouvy. Fond to označil za chybu, která se postarala o zúžení okruhu zájemců o veřejnou soutěž.
V dokumentu, který má redakce DOBRÉHO DNE k dispozici, se navíc uvádí, že pokud město nesouhlasí s krácením dotace, celé zadávací řízení je možné zopakovat a vyhnout se tak korekci. A přesně to, navzdory výhradám v zúčastněných obcích, se také stane.
V Brodě o změně rozhodli sami, bez souhlasu ostatních. Umožnila to výsadní pozice garanta projektu a jediného příjemce státní dotace. Na brodském úřadu také zůstane konečná přefakturace desetiprocentního podílu obcí.
Další vývoj už má být kvůli časové tísni v rychlém tempu. „Neprodleně, už v pondělí 17. března, budou písemně vypovězeny obě smlouvy - jak na dodávku protipovodňových plánů, tak na dodávku varovných informačních systémů. Zároveň budeme fond informovat o skutečnosti, že zadávací řízení opakujeme,“ popisuje brodský místostarosta Petr Vrána. „Na zasedání městské rady, která se sejde 26. března, bude schválen text takzvaného předběžného oznámení o vypsání nové zakázky, které musí být zveřejněno nejméně jeden měsíc. Ke konci dubna pak vypíšeme vlastní, poopravené výběrové řízení, které musí v tomto případě trvat minimálně dva měsíce. K otevírání obálek tak může dojít na konci června. V případě, že nenastanou žádné komplikace, mohou být do konce srpna vybrány dodavatelské firmy a uzavřeny smlouvy na dodávky.“
Pokud půjde všechno podle tohoto scénáře a příští zima neukáže svoji mrazivou sílu, varovný informační systém se na všech šesti místech objeví ještě do konce roku. V případě tuhé zimy pak nejpozději v březnu 2015.

Kunčar: Budeme chtít kompenzaci
„Rozhodně se však dá celá zakázka do konce programového období ještě stihnout. A obce, včetně Uherského Brodu, tak ušetří více než 1,78 milionu na výdajích, které by musely zaplatit v případě krácení dotace. A to nemluvím o skutečnosti, jak bychom občanům a ostatním zastupitelům zdůvodňovali skutečnost, že při vědomí předem známé finanční sankce pokračujeme dál v realizaci zakázky,“ upozornil Petr Vrána.
„Pokud se naplní slova brodského místostarosty, tak bude vše v pořádku,“ reaguje Petr Viceník, starosta Bojkovic. „Osobní zkušenosti mi však velí být velmi obezřetný. Neboť zákon o zadávání veřejných zakázek v sobě skrývá mnohá úskalí, která dokáží lhůty i několikanásobně prodloužit. Nehledě na to, že v minulém případě to bylo pochybení s pojištěním a my nevíme, jaký „hit“ bude na programu za půl roku. Nezbývá nám než čekat a doufat, že se to vše do konce programového období stihne, protože poté by se „úspora deset procent“ mohla překlopit do „ztráty osmdesát procent“. Což by byla fatální chyba.“
Obavy neskrývá ani Libuše Bídová, starostka Nezdenic. Stejně jako v ostatních obcích chtěla dokončit projekt za původních podmínek, tedy i za cenu desetiprocentního krácení dotace. „Byli jsme už v cíli. Proto příliš nevěřím, že se nyní, v rámci nového výběrového řízení, stihne všechno a včas. Ale asi bych měla být optimistka a doufat, že po všech těch peripetiích se tak stane a firma pověřená zpracováním zadávací dokumentace neudělá další destruktivní chyby,“ prohlásila Bídová.
Za chyby v prvním tendru by měla platit firma McGreen. „Budeme chtít kompenzaci,“ potvrdil už dřív brodský starosta Patrik Kunčar.
Kuriozitou zůstává starostova poznámka, že zatímco Státní fond životního prostředí informoval vedení Uherského Brodu o pochybení, tak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže žádné nenašel…

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist