Povolili elektrárnu za Olšavou

Povolili elektrárnu za Olšavou
Uherský Brod Zprávy 19 / 02 / 2010

Brodské zastupitelstvo opět měnilo územní plán. Změna se týká lokalit na Vazové a na sídlišti Olšava. Zatímco na Vazové se z průmyslové zóny stane místo pro poskytování služeb, za Olšavou může díky změně vyrůst další fotovoltaická elektrárna. Časté změny v územním plánu se však některým zastupitelům nezamlouvají.
„Podle mě děláme dlouhodobě zásadní chybu v tom, že někdo si požádá o změnu územního plánu, na což má samozřejmě nárok, ale my, místo toho, abychom tento návrh vždycky podrobně probrali, tak začneme připravovat změnu územního plánu, jako v tomto případě.
Do změny plánu je zapojena spousta úředníků, projektantů, stojí to peníze, trvá to půl roku. A my potom, až dostaneme návrh změny plánu, tak teprve začneme řešit, jestli je to pro nás dobré, nebo špatné. Když už dají zastupitelé souhlas, že se začne nějaká změna zpracovávat, tak by potom, alespoň z větší části, měli být pro. To se však často neděje,“ upozornil zastupitel Milan Katolický na způsoby, které se mu nelíbí. S projektem samotným problém neměl.
„Tvrdě jsem se postavil proti elektrárně na Králově, protože tam podle mě nemá co dělat, ale v případě Olšavy bychom měli tento projekt zvážit, protože součástí má být i rekreační zóna zeleně, která oddělí sídliště od polí. Město samo by na to peníze nemělo,“ uvedl Katolický.
Víc než časté a někdy neuvážené změny vadil i způsob informování veřejnosti.
„Pan starosta říkal, že k této změně bylo veřejné projednání. Na to byli pozvaní jen sousedé a dotčené úřady. Nikde jsem však nezaznamenala, že by byli pozváni i obyvatelé Olšavy, aby se mohli vyjádřit,“ řekla zastupitelka Jarmila Válková.
„Na projednání nebyl zván nikdo. Pozvánka byla vyvěšena formou vyhlášky a kdo si to přečetl a měl zájem, mohl přijít,“ vysvětlil Ladislav Kryštof, starosta Uh. Brodu.
„Je sice pravda, že pozvánka visela ve vývěsce dlouho, ale ruku na srdce, kdo z lidí chodí a studuje vývěsky, jestli tam něco nenajde. Podle mě měli mít lidé na Olšavě ve vchodech pozvánky, že se to bude projednávat, kdo chce, ať řekne svůj názor,“ uvedla Válkova. Podle zprávy na posouzení vlivů elektrárny mají být solární panely viditelné jak od silnice na Nivnici, tak z bytů ve vyšších patrech.
„Tito lidé o tom nevědí. Když jsem se ptala Olšaváků, jestli vědí, že se jim tam má stavět elektrárna, nevěděli,“ komentovala záležitost Válková.
„To, že odsouhlasíme změnu územního plánu, ještě neznamená, že tam musí elektrárna vyrůst. Ta musí projít standardním postupem územního či stavebního řízení,“ doplnil ještě starosta Kryštof.
„Nejsem fanda těchto elektráren a jako obyvatele sídliště Olšava mě její vznik netěší, nicméně mám informace, že výstavba tohoto zařízení má být spojená i s výstavbou dalších provozoven služeb, například restaurace či servisu. Navíc pokud mají být solární panely oddělené veřejně dostupným sadem, tak to změnilo můj pohled na věc. Občanská vybavenost je totiž na sídlišti téměř nulová,“ upozornil zastupitel Libor Nováček nerozhodnuté kolegy, že on, jako obyvatel dotčeného sídliště, vidí v projektu i výhody.
Zastupitel Stanislav Novák zase upozornil na obecné hrozby těchto zařízení.
„Tyto stavby jsou oblíbené jenom proto, že jsou tak dobře dotované. Až tento rozmach skončí, zbude pouze znehodnocená zemědělská půda a spousta těžko zlikvidovatelného materiálu. Nakonec tuto dotovanou elektřinu všichni zaplatíme,“ uvedl Novák, proč jeho hlas změna nezíská.
„Pokud toto zařízení nevyroste tady, tak vyroste jinde a těmto obecným hrozbám se nevyhneme ani tak. Věřme, že už dnes v parlamentu řeší i to, jakým způsobem bude docházet k likvidaci elektráren,“ reaguje brodský starosta.
„Tyto stavby se vyplatí jen jejich majitelům. Nakonec to zaplatíme přes naše daně. Ten hostinec a služby jsou jenom záminkou postavit tam les fotovoltaiek a prodávat levnou elektřinu za draho, to je celé,“ připojil svůj pohled další zastupitel Antonín Karásek. Nakonec tedy brodští zastupitelé vznik elektrárny posvětili. Jak vše dopadne, je však ve hvězdách. Zrovna minulý týden totiž ČEZ zarazil vydávaní povolenek na další podobná zařízení.

TOPlist