Pravidla jsou jasná. Pětkrát a dost

Pravidla jsou jasná. Pětkrát a dost
Foto: ilustr., sal  /  Na Rybářský poloostrov se autem dostanete jen pětkrát ročně.
Uherské Hradiště Zprávy 08 / 06 / 2016

Rybářský poloostrov, zastavěná část novoveských jezer, leží v srdci Ochranného pásma vodního zdroje II. stupně. Zatímco přístup k naoko nijak zabezpečené zásobárně pitné vody je pro pěší nebo cyklisty bez potíží, řidiči mají smůlu. Za volant nebo řídítka motorky smí se zvláštním povolením v ruce pouze pětkrát ročně. Proč?
Na otázky DOBRÉHO DNE odpovídá Lubomír Trachtulec, ředitel Slováckých vodáren a kanalizací v Uherském Hradišti, správce vodního zdroje.

Proč nesmí majitelé soukromých parcel a nemovitostí na Rybářském poloostrově jezdit ke svému majetku bez omezení? Odkud se vzala podmínka „pětkrát a dost“?
Pro oblast Těžebního jezera, kde se Rybářský poloostrov nachází, platí rozhodnutí radnice v Uherském Hradišti ze dne 16. června 2006. Mimo jiné obsahuje i tuto podmínku: „je zakázáno vjíždět motorovými vozidly, mimo vozidel s povolením vydaným správcem vodního zdroje ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty“.

Ale proč pouze pětkrát ročně?
Vzhledem k rozloze a druhům pozemků a způsobu jejich využívání považujeme pět povolení ročně za dostatečný počet. A to i proto, že přístup k pozemkům v Ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně, kam Rybářský poloostrov patří, je možný i jinak než autem nebo na motorce. K jezerům se každý dostane i pěšky nebo na kole.

Kdo tedy může získat povolení k příjezdu a kam až mohou vozy nebo motorky zajíždět? Je povolení nějak časově omezené?
Povolení k vjezdu vydáváme vlastníkům pozemků, mimo jiné i na základě jednání se zainteresovanými subjekty, pouze pro konkrétní a odůvodněný účel, pro konkrétní registrační značku vozidla a pro konkrétní datum. To vše s tím, že vydaný počet povolení omezujeme.
                
Jak dlouho mají současná pravidla platit?
Rozhodnutí o ochranných pásmech vodního zdroje nemá omezenou platnost.

Je možné udělovat výjimky? Přihlížíte při nich třeba ke zdravotnímu stavu žadatele? Za jakých okolností by měl na výjimku nárok třeba občan a invalidní důchodce z Ostrožské Nové Vsi Pavel Bartoň? Svých pět letošních povolení už vyčerpal a ke svému majetku se už letos autem, především kvůli dlouhé zdravotní indispozici, nedostane.
Výjimky udělujeme pouze držitelům průkazu ZTP a ZTP/P. Konkrétně pan Bartoň není osoba ZTP, je pouze v delší pracovní neschopnosti.

Jak a kdo zajišťuje dodržování pravidel? Jak se provinilci trestají?
Dodržování dopravního značení, kterým je značka Zákaz vjezdu motorových vozidel, kontroluje policie. Zákaz vjezdu do Ochranného pásma vodního zdroje může kontrolovat a pokutovat vodoprávní úřad - Městský úřad Uherské Hradiště, konkrétně jeho odbor stavebního úřadu a životního prostředí.

Existuje někdo, kdo disponuje trvalým povolením k vjezdu?               
Ne. Trvalé povolení vjezdu se nevydává. Pro organizace, které v oblasti mají své oprávněné zájmy, se vydávaly povolenky s platností do konce roku 2016. Jedná se například o hospodařící zemědělce, Moravský rybářský svaz, správce dobývacího prostoru, oddíl kanoistiky, Povodí Moravy nebo Lesy ČR.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist