Právní experti: Hejtman Čunek chce prosadit novou nemocnici pomocí usnesení, které je v rozporu se zákonem

Právní experti: Hejtman Čunek chce prosadit novou nemocnici pomocí usnesení, které je v rozporu se zákonem
Zlínský kraj Zprávy 08 / 04 / 2019

Zastupitelstvo Zlínského kraje bude dnes jednat o investičním záměru nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích. Hejtman Jiří Čunek, který již několik měsíců drakonicky prosazuje právě variantu výstavby nové nemocnice před rekonstrukcí současného areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB), potřebuje k dalšímu postupu ve svém ambiciózním plánu zelenou od krajských zastupitelů. Jak se zdá, má však vážný problém. Návrh usnesení, který předložil zastupitelům, je totiž podle právních expertů v rozporu se zákonem o krajích.

„Jsem přesvědčen o tom, že není v žádném případě možné, abychom usnesením krajského zastupitelstva přenesli schválení a realizaci investičního záměru nové nemocnice v Malenovicích v odhadované hodnotě minimálně 8 miliard Kč pouze na Radu Zlínského kraje. Zastupitelstvu kraje je ze zákona svěřena zodpovědnost a pravomoc za všechny majetkoprávní úkony nad 200 tisíc Kč, a této své role se prostě nemůže vzdát. Navíc je zřejmé, že jediným důvodem, proč Rada Zlínského kraje předkládá takto formulovaný návrh usnesení, je fakt, že takto gigantickou investici nemá prostě rozpočtově pokrytu. Za mne je to pouze další důkaz toho, že financování a ekonomika této pohádky Jiřího Čunka plave na vodě,“ uvedl opoziční zastupitel Michal Dvouletý, krajský předseda Strany soukromníků ve Zlínském kraji.

Jeho slova potvrzuje také advokátka Jan Zwyrtek Hamplová, přední expertka na právo samospráv, která se s návrhem usnesení detailně seznámila. „Předložený návrh usnesení je se zákonem o krajích v jasném rozporu, pokud jde o úpravu majetkoprávních dispozic, a přenáší zcela zásadní majetkoprávní dispozici z nejvyššího orgánu, kterým je zastupitelstvo, na výkonný orgán, kterým je rada,“ uvedla v písemném právním stanovisku respektovaná advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

„Návrh usnesení nepřihlíží k vyhrazené pravomoci zastupitelstva schvalovat rozpočet kraje. Návrh nepřihlíží ani k finančnímu limitu majetkoprávních dispozic, který je v zákoně vyjádřen částkou ve výši 200 000 Kč, a celá investiční akce se daným usnesením navrhuje dostat mimo kontrolu nejvyššího orgánu kraje, tedy mimo kontrolu zastupitelstva kraje,“ dodala Jana Zwyrtek Hamplová.

Podle advokátky jsou si předkladatelé návrhu usnesení velmi dobře vědomi toho, že daný investiční záměr nesmí schválit rada kraje napřímo, bez zastupitelstva. „Současně nechtějí, aby se zastupitelstvo účastnilo schvalovacího procesu, a to ani u dílčích etap investiční akce. Proto se pokouší tímto návrhem usnesení postavit věc tak, že realizaci investičního záměru uloží radě schválit, a dále jí uloží investiční záměr realizovat. Tím, že současně vezme zastupitelstvo záměr „na vědomí“, jej de facto „odsouhlasí“, jen s tím degradačním prvkem, že se zcela vzdává práva rozhodovat, a mít záměr pod kontrolou. Tím je zcela popřen zákon o krajích,“ uzavírá Zwyrtek Hamplová.

Podle zastupitele Michala Dvouletého je tak nemyslitelné, aby přes výhrady, které mají k výstavbě nové nemocnice jak opoziční, tak velká část koaličních partnerů, prošel takový návrh usnesení krajským zastupitelstvem. „Pokud by se tak náhodou stalo, pan hejtman Čunek si vyrobí další problém. Takové usnesení by totiž zakládalo předpoklad pro rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o zrušení tohoto usnesení, a to z důvodu jeho rozporu se zákonem o krajích,“ doplnil Michal Dvouletý.


TOPlist