Právníci Florstylu varují Brod. Smlouva je dál platná!

Právníci Florstylu varují Brod. Smlouva je dál platná!
Foto: ilustr. web
Uherský Brod Zprávy 29 / 06 / 2016

Čtyři roky se měla kunovická společnost Florstyl starat o údržbu zeleně v Uherském Brodě. V dubnu uzavřená smlouva nakonec nevydržela ani čtvrt roku. Radnici došla trpělivost a kvůli údajnému neplnění smlouvy rozhodla o jednostranném ukončení veškerých dohod. V nadcházejících měsících si tak zajistí sečení jiným způsobem a od Nového roku pak převezme odpovědnost za stav zeleně na sebe. Zastupitelé minulý týden už schválili navýšení finančních prostředků na zajištění nových pracovníků a nákup vlastní techniky. Naproti tomu Florstyl považuje odstoupení od smlouvy za neplatné a trvá na jejím dalším pokračování.
Co vyhrotilo situaci a především - byl „vyhazov“ nutný?
„Vzájemných jednání o nápravě byla spousta a každá ze stran má vlastní argumenty. Zásadní problém je, že když mělo být město posečené, tak ani jedenkrát nebylo, a to ani u parkovacích nebo lučních ploch. A přednést argument, že tráva rostla rychle, to je zkrátka nepřijatelné,“ odpovídá Patrik Kunčar, starosta Uherského Brodu. A připomíná, že kromě velmi negativních reakcí obyvatel byla radnice také pod tlakem policie, která město opakovaně upozorňovala na přerostlou trávu na křižovatkách. „V některých případech nebylo už vidět na silnici. Museli jsme tak ze dne na den převelet vlastní pracovníky z jiných činností, a přestože to nebyla naše práce, tak jsme kritická místa museli poséct vlastními silami tak, aby se zajistila alespoň přehlednost na křížení silnic. Byť se situace později zlepšila, společnost zůstává ve skluzu. Když už je posečeno, tak není tráva odvezená a místo uklizené. Přiznám se, že něco podobného ve městě nepamatuju.“
„Smluvní firma navíc nedodržela termín zahájení řezu živých plotů a neprováděla práce v příslušných agrotechnických lhůtách,“ doplnila Elen Sladká, mluvčí Brodu.
Zajímavostí je samotný vznik smlouvy. Společnost Florstyl nastoupila na plnění veřejné zakázky až jako třetí v pořadí. Jednoho z účastníků tendru město vyloučilo a druhá ze zúčastněných firem z řízení odstoupila sama. „Florstyl se nyní hájí tím, že jsme jej dle smlouvy nevyzvali k zahájení prací. Jenomže - přece jako firma nebudu čekat do 19. dubna na výzvu objednavatele, když zároveň vím, že do 20. dubna má být práce hotova. Došlo zde tedy k hrubému podcenění začátku prací,“ prohlásil Patrik Kunčar.
Pikantní je, že jedinou lokalitou ve městě, kde nebyly problémy, jsou Havřice. Zde ale posečení nebylo zajištěné včas proto, že tam bydlí starosta Kunčar, ale kvůli účasti firmy Rumpold. Ta v Havřicích totiž plnila roli subdodavatele Florstylu.
Vedení kunovické společnosti má na situaci zcela jiný názor. „K samotné zakázce po vlastním důkladném právním rozboru uvádíme, že naše plnění bylo vzhledem k objemu prací provedeno řádně a včas. Reklamovány byly ze strany města pouze drobné vady a nedodělky, které byly řádně a včas odstraněny ve stanoveném termínu. Tvrzení města Uherský Brod, že jsme nesplnili ani jednou stanovený termín, jsou tedy nepravdivá,“ tvrdí Aleš Galář, jednatel Florstylu. „Nenastal tedy ani jeden případ, který by město opravňoval k odstoupení od smlouvy. Lze tedy konstatovat, že důvody k odstoupení nebyly naplněny a odstoupení od smluv je neplatné.“
Jednatel Galář navíc upozornil, že Florstyl má k dispozici dokumenty, které dosvědčují, že v Brodě rozhodli o ukončení spolupráce ještě před ukončením termínů sečí. „Je tedy nepochybné, že uváděné důvody města jsou nejen nepodložené a nepravdivé, ale i zástupné. Jedná se o nekalou snahu o ukončení řádně uzavřené a z naší strany plněné smlouvy,“ upozornil Aleš Galář. Florstyl už o tom město informoval prostřednictvím svého právního zástupce. Společnost je rozhodnuta vymáhat po Uherském Brodu veškerou škodu, která jí údajně protiprávním postupem volených orgánů města vznikne.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist