Překvapení. Bojkovice prý nehledají jméno pro první, ale třetí náměstí

Překvapení. Bojkovice prý nehledají jméno pro první, ale třetí náměstí
Foto: ilustr., web
Bojkovice Zprávy 28 / 01 / 2015

Při bojkovickém hledání názvu pro nové náměstí, které tady považují za vůbec první v letos 653 roků dlouhé historii města, vysvitla jedna historická spekulace.
Kritici zdůrazňování prvenství pro právě dokončované náměstí si do ruky berou Kroniku Bojkovic, jejímž autorem je významná postava města, Karel Dolina. V publikaci píše: „Z úhledného Palackého náměstí s pěknými budovami okresního soudu a záloženského hostince „U hvězdy“ rozbíhají se ulice všemi směry. Na levém břehu zatáčí se k východu náměstí Svobody s rozsáhlou budovou obecné školy.“
Karel Dolina, jehož jméno by mělo podle historika a ředitele Muzea Bojkovska Tomáše Hamrlíka nést nové náměstí, však nepřibližuje dobu, kdy se obě náměstí stavěla. „Domnívám se, že z logiky věci je možné dovodit, že pokud byly Bojkovice pod zámkem Nový Světlov a spadaly do světlovského panství, tak nějaké náměstí mít musely. Navíc podle mapy lze usoudit, že minimálně Palackého náměstí, samozřejmě tehdy jinak pojmenované, bylo v Bojkovicích už koncem 16. století. V místech náměstí Svobody byl v tuto dobu rynk,“ uvádí jeden ze čtenářů, který se zajímá o historii Bojkovska. Podtrženo, sečteno - ve městě se nyní má dokončovat nikoliv první, ale už třetí náměstí.
Ředitel muzea Tomáš Hamrlík připouští, že v Bojkovicích podle historických pramenů existovala v době jejich založení a také v následujících staletích pravidelná rozsáhlejší centrální plocha, každá však byla zastavěna. „Údajné náměstí se nacházelo před radnicí, tedy v prostoru, kde později stál okresní soud. Na pohlednicích z počátku 20. století je dokonce uváděno jako Palackého náměstí, nikoli Palackého ulice, jak by bylo správné,“ uvádí Tomáš Hamrlík. „Tento prostor však lze stěží považovat za náměstí, přestože se zde při významných událostech lidé scházeli. Třeba když se dozvěděli o vyhlášení Československa, byli zde 29. října 1918 řečníci a tábor lidu. Prostor ale vypadal stejně jako dnes, tedy jako křižovatka ulic. A protože na nich nebyl provoz, mohli se zde lidé shromažďovat. Rozhodně tento prostor nelze považovat za regulérní náměstí, a to i přesto, že ho lidé tak označovali na pohlednicích. Podle mého názoru tomu tak bylo proto, že měli komplex, že se v Bojkovicích žádné náměstí nenachází, a tak si alespoň nazvali náměstím křižovatku ulic.“
Tomáš Hamrlík potvrdil, že také dnešní nábřeží Svobody se někdy označovalo jako Školní náměstí. „Jenomže tento prostor už vůbec nesplňuje nároky na náměstí,“ upozorňuje historik.
Hypotéza, že ve městě někdy existovalo náměstí, tedy může být pravdivá. Avšak v seriózní historické literatuře oporu nemá. „Třeba publikace Města a městečka obsahuje množství nepřesností a je odborníky velmi kritizována. Prostranství před někdejším okresním soudem a dnešním muzeem podle mého názoru za náměstí považovat nelze. Maximálně lze tedy hypoteticky připustit možnost existence jakési centrální plochy v době počátků Bojkovic, která byla později zastavěna. Rozhodně však neexistovalo náměstí několik, to je nesmysl,“ shrnul akademickou debatu Tomáš Hamrlík.
Nové náměstí, jež si vyžádalo náklady 11,5 milionu korun, bude oficiálně otevřeno 1. května. K tomu, jestli ponese jméno některé konkrétní osobnosti spojené s městem, zda dostane nějaký neutrální název, nebo zůstane bezejmenné, přispěje i chystaná anketa. Zastupitelé by pak měli rozhodnout v březnu.
Pokud jde o ředitelem muzea Hamrlíkem navrhovaného Karla Dolinu, ve městě působil v několika veřejných funkcích. Byl starostou, řídícím učitelem obecné školy, předsedou tehdejšího Musejního spolku, tajemníkem Okresní péče pro mládež, starostou Sboru dobrovolných hasičů, živnostenským komisařem, pokladníkem Občanské besedy, činovníkem Sokola a také kronikářem Bojkovic.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist