Převrat na škole! Rodiče jsou proti, možná bude soud

Převrat na škole! Rodiče jsou proti, možná bude soud
Foto: ilustr.web
Uherské Hradiště Zprávy 05 / 12 / 2013

Atmosféra na půdě Slovácké základní umělecké školy v Uherském Hradišti, která vyučuje 500 dětí, zhoustla. Rozčeření zdánlivě klidných vod vyvolalo odvolání manželů Ivany a Františka Hrubých z vedení společnosti! Její jedinou jednatelkou zůstala Zuzana Zdráhalová Lapčíková, která v týdnu oznámila kandidaturu na senátora. „Palácový“ převrat rozhořčil rodiče a není vyloučené, že skončí u soudu.
Až do 11. listopadu život na škole běžel v zajetých kolejích. Jestli existovaly problémy, zůstaly pod pokličkou... Ven je vypustila až valná hromada, na které v pozici jednatelů skončili manželé Hrubí. Společně s Radkem a Zuzanou Zdráhalovými přitom školu založili a jsou jejími spolumajiteli. „Manželé Zdráhalovi na valné hromadě podnikli právní kroky, kterými se pokusili fakticky převzít celkovou kontrolu nad řízením školy, a to úskočným způsobem,“ uvedli v tiskovém prohlášení manželé Hrubí, kteří usilovně pracují na vyřešení vzniklé situace. „Věříme, že se nám to podaří co nejrychleji a nejšetrněji k žákům, rodičům i škole samotné,“ dodali Hrubí.
„Je mi velmi líto, že spor o hospodaření a přístup ke společnosti Slovácká základní umělecká škola řeší naši společníci přes média. Všechny úkony přitom probíhají v souladu s právními předpisy, na jednání valné hromady byli stejně jako dříve právní zástupci obou stran a zájemci mají šanci si konkrétní informace dohledat v přístupných dokumentech obchodního soudu - rejstříku a sbírce listin,“ reagovala Zuzana Zdráhalová Lapčíková, která je oficiálně (podle obchodního rejstříku - pozn. autora) už jedinou jednatelkou společnosti. Manželé Hrubí byli vymazáni 25. listopadu.
Ivana Hrubá však nepřišla jen o post jednatelky, ale i  ředitelky školy. „Za poslední tři roky manželé Zdráhalovi působili v Praze, o školu měli jen okrajový zájem, protože se věnovali své politické i umělecké činnosti a zřízení vlastní základní umělecké školy. Veškerá organizačně-technická činnost spjatá s provozem školy tedy spočívala na nás,“ nechápou důvody odvolání Hrubí, kteří jsou přesvědčeni, že se zasadili o jméno i postavení silné umělecké instituce. „Výsledky žáků na soutěžích z ní dělají nejlepší v kraji a v některých oborech ji řadí mezi republikovou špičku,“ zdůraznili Hrubí.
Manželé Zdráhalovi však tvrdí, že pro SZUŠ intenzivně pracovali a v žádném případě ji nikdy nenechali a nenechají bez zájmu. „V letech 2007-2012 jsem vyučovala až 36 hodin týdně individuální, hromadné i doprovodné výuky. A přitom jsem stále koncertovala, komponovala a byla veřejně činná. Rodinné okolnosti mě pak zavedly dočasně do Prahy, odkud jsem ještě jeden školní rok dojížděla vyučovat. Když ale nejmladší syn nastoupil do první třídy, byla jsem nucena vyučování ukončit,“ prohlásila sólová zpěvačka a cimbalistka. „Manžel pak opustil školu z pozice ředitele jako konsolidovanou, fungující a už etablovanou instituci,“ dodala.
Výměna vedení školy každopádně nenechala v klidu ani pedagogický sbor. „Škola je soukromá firma, do jejího řízení nemám co mluvit. Situaci však považuji za problematickou, takže doufám, že se majitelé domluví a neskončí u soudu, který se může vléct i roky. O odchodu zatím neuvažuju, nicméně vyčkávám, co bude dál,“  uvedl Jiří Pospíchal, zástupce ředitele.
Do sporu majitelů se vložili i rodiče žáků, kteří v otevřeném dopise vyjádřili podporu manželům Hrubým. Už čítá na dvě stovky podpisů. „Přejeme si, aby zůstali v dosavadních funkcích a nadále nebylo hazardováno s důvěrou, kterou jsme do školy vložili,“ píší rodiče, kteří jsou změnou rozhořčení. „Vždyť všichni, kdo v posledních letech sledujeme nejen pokroky našich dětí, ale i významné úspěchy školy na poli uměleckém, organizačním a vůbec celkového rozvoje, musíme uznat, že je to zásluha a výsledek práce zejména dosavadního vedení. Manželé Hrubí prací dokazují, že jim na škole a jejich žácích záleží,“ mají jasno rodiče.
Obavy rodičů o udržení umělecké kvality školy Zuzana Zdráhalová Lapčíková chápe. „I proto jsem do funkce ředitele jmenovala Jiřího Prudkého, erudovaného aktivního hudebníka, který je osobností s náležitým vzděláním a zkušeností. Je zárukou ochrany zájmů žáků, rodičů, pedagogů i dalšího rozvoje školy,“ prohlásila jednatelka společnosti SZUŠ, která je připravena zůstat úzce spjata se školou i v případě zvolení do Senátu.


-----------------------------------------------------------------------
Otevřený dopis rodičů žáků SZUŠ Uherské Hradiště

Vyjádření podpory současnému vedení Slovácké základní umělecké školy, s.r.o.

Vážená paní ředitelko Hrubá, vážení jednatelé výše uvedené společnosti,
tímto otevřeným dopisem chceme vyjádřit naši podporu současnému vedení školy v osobě paní ředitelky Ivany Hrubé a jejích zástupců ředitele ve věci  sporu o vedení společnosti. Jsme si vědomi toho, že nám nepřísluší zasahovat do majetkoprávních vztahů Vaší společnosti a zdůrazňujeme, že to není naším cílem. 
Poté, co byli někteří z nás dopisem jednatelky společnosti Mgr. Zuzany Zdráhalové Lapčíkové vyrozuměni o změně ve vedení společnosti  a odvolání manželů Hrubých z funkcí jednatelů si dovolujeme z pozice rodičů, kterým velmi záleží na tom, jakou školu jejich děti navštěvují, kdo ji vede a zejména kdo jejich děti vyučuje projevit velké rozhořčení nad tím, že by  v budoucnu mělo dojít k tak zásadním změnám. Vždyť všichni kdo jsme v posledních letech sledovali nejen pokroky našich dětí, ale také významné úspěchy celé školy na poli uměleckém, organizačním a vůbec celkového rozvoje, musíme uznat, že je to zásluha a výsledek práce zejména dosavadního vedení školy. Naše děti taktéž nejsou slepé a citlivě vnímají dění kolem sebe. Svůj úsudek si udělají a vidí, kdo stojí za nimi, kdo se o ně po celý nejen školní rok stará a kdo s nimi sdílí úspěchy a neúspěchy. Manželé Hrubí svou prací dokazují, že jim na škole a jejích žácích záleží. To je fakt, který nelze zpochybňovat. Mnozí z nás jsme jejich úsilí mohli poznat i na výsledcích vlastních dětí. Oni a další kvalitní pedagogové, kteří školu vedou a učí zde, jsou zárukou dalšího rozvoje školy a tím také jejích žáků, našich dětí. Byla zde zahájena dlouhodobá snaha vybudovat v Uherském Hradišti školu celostátního významu. To je však spojeno s každodenní mravenčí prací, kterou musí někdo vykonávat. My, kteří víme, kdo ji vykonává a kdo má zásluhu na tom, že Slovácká ZUŠ je dobrou a kvalitní uměleckou školou chceme, aby tomu tak bylo i nadále. Proto si z pozice Vašich klientů přejeme, aby manželé Hrubí a jejich spolupracovníci zůstali ve svých dosavadních funkcích a nadále nebylo hazardováno s důvěrou, kterou jsme do Slovácké ZUŠ jako rodiče žáků vložili.  
V Uherském Hradišti dne 13. 11. 2013


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiskové prohlášení spolumajitelů Slovácké základní umělecké školy, s.r.o.
Ivany a Františka Hrubých

V posledních týdnech nastala na Slovácké základní umělecké škole v Uherském Hradišti situace iniciovaná spolumajiteli školy Mgr. Zuzanou Zdráhalovou Lapčíkovou a jejím manželem MgA. Radkem Zdráhalem, jejíž dopad již pocítili rodiče žáků školy, žáci samotní a všímá si jí i široká veřejnost.
Během posledních tří let oba manželé Zdráhalovi působili v Praze a o školu jevili zájem jen okrajově, zatímco se věnovali své politické činnosti, umělecké činnosti a zřízení vlastní Základní umělecké školy ALA BOHEMICA, s.r.o., jak je patrné z obchodního rejstříku. Veškerá organizačně-technická činnost spjatá s provozem Slovácké základní umělecké školy tedy spočívala na nás. Dovolujeme si tvrdit, že Slovácká základní umělecká škola si zde v Uherském Hradišti mezitím pod vedením ředitelky Ivany Hrubé vybudovala jméno i postavení silné umělecké instituce, jejíž výsledky např. na soutěžích, kterých se žáci zúčastnili, ji řadí mezi nejlepší v kraji a v některých oborech i mezi nejúspěšnější v celorepublikovém měřítku. Škola se rozvíjela, počet jejích žáků neustále rostl, aktivně se zapojovala do kulturního dění města a od letošního září díky našemu úsilí také přesídlila do nových prostor 2. patra obchodního domu Delta.
Manželé Zdráhalovi dne 11. listopadu 2013 na svolané valné hromadě podnikli právní kroky, kterými se pokusili fakticky převzít celkovou kontrolu nad řízením Slovácké základní umělecké školy, a to z našeho pohledu úskočným způsobem. Domníváme se, že  vzdělávání, a to nejen umělecké, by mělo být doprovázeno i vyššími morální hodnotami těch, kteří ho poskytují, zvláště, pokud jsou jeho činitelé angažování politicky, jako v případě Mgr. Zdráhalové Lapčíkové vzhledem k její chystané kandidatuře do senátu v příštích volbách. Rodiče žáků školy vytvořili iniciativu, ve které nám vyjadřují svou podporu a sepsali otevřený dopis, pod nímž je v současné chvíli již asi 200 podpisů. Tyto rodiče a nejen je, ale i ostatní osoby, kterých se tato situace nějakým způsobem týká, bychom chtěli ujistit, že usilovně pracujeme na vyřešení celé situace co nejrychleji a co možná nejšetrněji k nim i ke Slovácké základní umělecké škole.
Ivana a František Hrubí, Slovácká ZUŠ


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kompletní vyjádření Zuzany Zdráhalové Lapčíková k situaci na škole

Pro nás byl vždy prioritní zájem na poskytování kvalitních vzdělávacích služeb naší školy, jsme tak i odpovědní vzhledem k uděleným licencím od Ministerstva školství. Je mi velmi líto, že spor o hospodaření a přístup ke společnosti Slovácká základní umělecká škola, s. r. o. mají naši společníci snahu řešit přes média. Všechny úkony probíhají v souladu s právními předpisy, na jednání valné hromady byli jako i dříve přítomní právní zástupci obou stran a případní zájemci si dnes mohou konkrétní informace dohledat v přístupných dokumentech obchodního soudu - rejstříku a sbírce listin. Tímto považuji poskytnuté vyjádření za dostačující a chci ubezpečit veřejnost, že SZUŠ bude nadále poskytovat kvalitní umělecké vzdělání. I proto jsem dne 19. 11. 2013 z pozice jediného jednatele společnosti jmenovala do funkce ředitele SZUŠ Mgr. Jiřího Prudkého. Pan magistr Prudký je osobností s náležitým vzděláním a zkušeností, úspěšně vedl a konsolidoval základní uměleckou školu, dohlížel na správný chod uměleckých škol z pozice krajského metodika a v neposlední řadě je erudovaným aktivně praktikujícím hudebníkem. Osobnost pana ředitele skýtá záruky ochrany zájmů žáků, rodičů a pedagogů Slovácké ZUŠ a dalšího rozvoje školy. Ihned jsem vedle úřadování začala vyučovat přípravnou hudební výchovu a hudební nauku za kolegyni náhle odcházející na mateřskou dovolenou.
Především moje umělecké a veřejné aktivity přispěly zásadně ke vzniku SZUŠ, nikdy jsem nedeklarovala, že je ukončím se vznikem školy. V SZUŠ jsem se velmi aktivně realizovala jako pedagog v letech 2007-2012 (vyučovala jsem až 36 hodin týdně individuální, hromadné i doprovodné výuky), stále jsem koncertovala, komponovala a byla veřejně činná. Přestože jsem to neplánovala, rodinné okolnosti mě zavedly dočasně do Prahy. Ještě jeden školní rok jsem dojížděla do Hradiště vyučovat z Prahy, čehož jsem musela zanechat se vstupem do školy nejmladšího syna, rozhodnutí bylo pro mě těžké. Cimbálovou třídu, kterou jsem vybudovala již potřetí (kontinuita se vždy rozplynula s přerušením mými mateřskými povinnostmi a začínala jsem opět od začátku), nebylo snadné komukoliv přenechat, se svými žáky mám stále silné osobní vztahy, jediné, co mě uklidňuje je skutečnost, že po cimbálových muzikách na hradišťsku i zlínsku hraje mnoho mých žáků a absolventů. Manžel opustil Slováckou ZUŠ z pozice jejího ředitele jako konsolidovanou, fungující, již etablovanou instituci. Oba jsme pro SZUŠ intenzivně pracovali a v žádném případě jsme ji nikdy nenechali bez zájmu a neplánujeme ji opustit. 
Obavy rodičů žáků naší školy o její uměleckou kvalitu chápu a mohu je ujistit, že všechno moje celoživotní počínání bylo zásadně motivováno snahou o nejvyšší uměleckou kvalitu. Tento můj postoj vedl v roce 2007 také k založení SZUŠ. Na počátku zmíněné aktivity stála snaha zřídit v Uherském Hradišti v rámci středoškolského vzdělávání  - na uherskohradišťském gymnáziu – třídu s uměleckým učebním plánem. Byli jsme s manželem a stále jsme přesvědčení o tom, že náš region oplývá silným múzickým potenciálem (nemusí být podobná možnost vzdělání dostupná pouze v Praze, Brně a Ostravě). Tomuto vysněnému cíli již předcházela řada komplikovaných manažerských kroků a usilování, které nesl na bedrech můj manžel, vznikly již dva projekty na revitalizaci, či výstavbu objektu, pro realizaci tohoto záměru, nikdy jsme však netoužili po medializaci. Založení SZUŠ z naší strany nebyl konfrontační záměr vstupovat do poměřování sil s již existující ZUŠ se sedmdesátiletou tradicí, ale snaha o aktivizaci nové – další výukové možnosti. Myšlenka o založení umělecké školy jako platformy pro tento záměr zazněla poprvé z úst pana ředitele gymnázia v Uherském Hradišti Doc. RNDr. Zdeňka Botka, CSc., který náš plán shledal kvalitním a náš odchod do Prahy realizaci původního záměru sice zkomplikoval, nikoliv však zastavil. Pro ambiciózní plány je třeba získat a najít partnery, kteří mají potenciál vydávat energii, myšlenky a hledat nové cesty, bez očekávání okamžitého efektu. Školu jsem vždy chápala jako službu veřejnosti, vyučovala jsem a manžel řediteloval za naprosto podprůměrný či průměrný učitelský plat, mnoho jsme investovali a neplánovali žádný business plán, jak jsme byli nařčeni. Závěrem bych ráda uvedla, že další rozvoj SZUŠ je zajištěn a osobnost nového ředitele je dostatečnou zárukou profesionálního vedení. Své aktivity jsem vždy dokázala skloubit i díky pomoci a opoře mého manžela a celé rodiny a věřím, že tomu bude tak i nadále, i pokud by mne občané zvolili senátorkou.
Mgr. Zuzana Zdráhalová Lapčíková,  jednatelka SZUŠ, s. r. o.

autor: PETR ČECH

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace