Přijďte politikům říct, co pro vás mají udělat

Přijďte politikům říct, co pro vás mají udělat
Foto: ilustr. web
Uherský Brod Zprávy 10 / 11 / 2016

Vedení Uherského Brodu pokračuje v debatách s obyvateli, ve kterých je vyzývá k předložení jejich nápadů na další rozvoj města. Veřejná fóra se v Brodě pořádají od roku 2013 vždy na podzim, letošní čtvrtý ročník je na programu v pondělí 14. listopadu ve Velkém sálu Domu kultury. Začátek je v 16 hodin, cílem je sestavit TOP 10 připomínek především z klíčových témat rozvoje a kvality života ve městě, dopravy, životního prostředí, školství, veřejné správy, sociální oblasti a investic. „Debata však může být mnohem širší, lidé mohou připomínkovat libovolnou oblast,“ říká Elen Sladká, mluvčí města. Pro účastníky je připravena také tombola a občerstvení.
„Pro úspěšnost každého takového fóra je nutná účast dostatečného počtu občanů. S loňskou účastí jsme byli spokojeni, ale do budoucna bychom rádi dosáhli pravidelné účasti nejméně dvou stovek občanů, abychom mohli výsledky fóra považovat za více směrodatné,“ komentuje smysl debat Jan Hrdý, první místostarosta města. „Prozatím považujeme veřejné fórum zejména za zdroj nových nápadů a slouží i jako nástroj pro identifikaci problémů a intenzitu jejich subjektivního vnímání.“
V dosavadních třech fórech se nejvíc podnětů a připomínek týkalo stavu životního prostředí, dopravy, investic a správy městského majetku.
„Loni se jednoznačně nejvíce naléhavou otázkou ukázalo dokončení cyklostezky směrem na Luhačovice, dále problém vandalismu na území města a povodňová opatření a optimalizace kanalizační sítě,“ připomněla mluvčí Sladká.

TOPlist