Priorita Brodu: dopravní terminál

Priorita Brodu: dopravní terminál
Foto: il.
Uherský Brod Zprávy 11 / 03 / 2011

Po více než třech měsících vlády vydala nová brodská koalice své programové prohlášení. Text je souhrnem plánovaných aktivit během následujícího volebního období. Na finální podobě prohlášení pracovali zástupci koaličních stran více než dva měsíce.
„Prohlášení je průnikem programů všech koaličních stran. Protože je naším cílem hospodárně rozvíjet město, nalezli jsme postupně shodu ve všech oblastech. Samozřejmě že některé ostřejší střety se vyskytly, ale nakonec se vše podařilo vypilovat,“ uvedl Patrik Kunčar, starosta Uh. Brodu. Ten sám považuje za tři nejdůležitější akce vybudování dopravního terminálu, opravu budovy městského úřadu, takzvané kachlikárny, a zlepšení dopravní situace na frekventovaných křižovatkách v okolí železničního přejezdu v lokalitě U Družby.
Podle nového prohlášení se Broďané mohou připravit na novinky. Například rada města bude minimálně jednou ročně zasedat přímo v místních částech. Plánuje se nahodilá kontrola chování městských úředníků a občané budou svou spokojenost s chodem úřadu moci dokumentovat v dotaznících, které budou u jednotlivých odborů k dispozici. Za zmínku také stojí záměr zveřejňovat průběh veřejných zakázek na internetu.
„Týkalo by se to veškerých nákupů nad třicet tisíc korun,“ doplnil Kunčar. Motoristé se zase musejí připravit, že strážníci opět vyrazí měřit rychlost do problémových lokalit. V minulosti se policisté zaměřili například na Prakšickou ulici nebo Těšov a Újezdec. Na pravém břehu Olšavy se má začít připravovat projekt pěší rekreační zóny. V oblasti zdravotnictví chce radnice zase „zatlačit“ na kraj, aby v regionu otevřel zařízení hospicového typu.
„Letos začneme s řešením parkování, rekonstrukcí budovy bývalého stavebního učiliště pro ZUŠ, začneme zveřejňovat průběh výběrových řízení na webu města, budeme pokračovat v rozšiřování sítě cyklostezek, opravách chodníků či v zateplování budov,“ dodal Kunčar. 


?Vybrané body z programového prohlášení
Veřejná správa
- více možností k diskuzím s veřejností ohledně rozvojových plánů
- výjezdní zasedání rady města v okrajových částech
- kontrola chování úředníků
- elektronické aukce při nákupu energií či materiálu
Rozvoj a vzhled města
- rozšíření skládky Prakšická
- realizace protipovodňových opatření na řece Olšavě
- rekonstrukce kachlikárny a nám. 1. máje
Doprava
- strážníci začnou opět měřit rychlost v problémových částech
- vybudování řádné okružní křižovatky pod pivovarem
- zvětšení kapacit parkování v centru města
Zdravotnictví
- rozšíření rehabilitačních služeb a vznik sociálních lůžek
- více bezbariérových tras
Vzdělání
- zachování škol v okrajových částech
- podpora středních škol s cílem minimalizovat odchod studentů do jiných krajů
- obnovení dnů Komenského

autor: LUKÁŠ FABIÁN
TOPlist