Přírodní památka může zmařit evropské dotace!

Přírodní památka může zmařit evropské dotace!
Foto: ilustr., web
Popovice Zprávy 02 / 05 / 2013

Popovice jsou v šoku! Ani za mák se jim nelíbí návrh Zlínského kraje na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Popovické rybníky. Ochrana kuňky žlutobřiché, ohroženého druhu žáby, totiž podle obce výrazně omezí vlastníky pozemků v areálu Amfíku Bukovina, fotbalového hřiště a soustavy rybníků. Jejich obavy a výtky jsou však podle hejtmanství zbytečné.
I když se omezení dotýkají práv více než osmi desítek majitelů pozemků, většinovým vlastníkem je obec, která s vyhlášením přírodní památky nesouhlasí hned z několika důvodů. „Výskyt kuňky totiž není dostatečně podložen a opírá se pouze o jeden inventarizační průzkum provedený před třemi lety, který navíc zjistil jen malé množství nedospělých žab v nově vybudovaném rybníčku v amfiteátru,“ říká František Bajaja, místostarosta Popovic.
Navrhovaná opatření na zlepšení stavu biotopu vhodného pro život a rozmnožování kuňky žlutobřiché podle zastupitelů citelně zasáhnou do provozu Amfíku Bukovina, vybudovaného v části zrevitalizovaného vojenského prostoru. „Restaurace třeba nabízí návštěvníkům i úpravu ryb ulovených v rybníčku. Zakázat vypouštění a následný lov ryb je v přímém rozporu s účelem jeho vybudování a využívání,“ zdůraznil Bajaja. Omezení dokonce prý mohou vést i ke zmaření vložených investic Evropské unie. „U dotovaného amfiteátru nelze až do roku 2015 nijak omezovat ani měnit jeho využívání deklarované v projektu,“ připomíná místostarosta.
Akceptovat podle zastupitelů nelze ani zásady způsobu a času sečení trávy v okolí rybníčku. A to stejné v bleděmodrém platí pro sečení fotbalového hřiště. Navržené zásady ani nekorespondují s předpokládanou revitalizací sousedního bývalého vojenského prostoru - muničního skladu.
Samostatnou kapitolou jsou tři rybníky, které byly vybudovány pro intenzivní chov ryb a obec je pronajala kunovickým rybářům. „Jestli dojde k omezení chovu, mohou vypovědět smlouvu. A jelikož obec nemá finanční prostředky na jejich údržbu a provoz, logicky zaniknou,“ dodává Bajaja.
Zlínský kraj však považuje veškeré obavy a výtky za zbytečné. „Obec i majitel Amfíku Bukovina dobře vědí, že kdyby měli pravdu, areál by v nynější podobě neexistoval. Popovické rybníky jsou evropsky významnou lokalitou už od roku 2005 a všechny projekty orgány ochrany přírody vždy bez problému odsouhlasily,“ připomíná Gabriela Sýkorová Dvorníková, tisková mluvčí Zlínského kraje. S určitým omezením podle kraje musí počítat pouze rybáři hospodařící na soustavě rybníčků pod hřištěm, kde je hlavní výskyt zvláště chráněných druhů. „Omezení už však existuje ze zákona a zůstane v platnosti i bez vyhlášení zvláště chráněného území,“ doplnila mluvčí.
Výskyt kuňky žlutobřiché je podle hejtmanství objektivně prokázán v celém prostoru navrhované přírodní památky - v rybnících, v tůních, loužích i zatopených vyjetých kolejích po traktorech. A navíc zde žije i spousta dalších chráněných a ohrožených druhů, například kriticky ohrožený čolek velký, ropucha obecná, různé druhy skokanů nebo ohrožené druhy ptáků hnízdících v rákosinách. Z rostlin pak třeba kriticky ohrožená kotvice plovoucí nebo astra chlumní. „Skupina zoologů rybníky kvůli výskytu vzácných druhů navrhla za zvláště chráněné území už v roce 2002,“ poznamenala Sýkorová Dvorníková.
Jestli výtky Popovic padnou na úrodnou půdu a zabrání vyhlášení přírodní památky, je ve hvězdách. „Připomínkové řízení stále probíhá, nelze předjímat výsledek. Závažné podněty každopádně projednáme a zkonzultujeme s ministerstvem životního prostředí a agenturou ochrany přírody a krajiny,“ uvedla mluvčí hejtmanství.

autor: PETR ČECH
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace