Přírodní rezervace prý obce neomezí

Přírodní rezervace prý obce neomezí
Foto: ilustr., commons.wikimedia.org
Slovácko Zprávy 11 / 09 / 2013

Nařízení vlády má zmírnit překotné vyhlašování přírodních rezervací

Hrozba boomu přírodních památek je podle Zlínského kraje zažehnána. Za zvláště chráněná území a přírodní rezervace totiž vyhlásí pouze části lokalit soustavy Natura 2000, kde žijí evropsky ohrožené druhy rostlin a živočichů. Obavy obcí ze ztráty svobodného hospodaření v lesích, na polích a vodních plochách má rozptýlit novela nařízení vlády. Starostové přesto zůstávají ve střehu, oficiálně totiž ještě nemají nic v ruce...
„Vládní nařízení je výsledkem osmiletého úsilí krajů o změnu kategorizace ochrany evropsky významných lokalit. Jde však o první krok,“ zdůraznil Ivan Mařák, náměstek hejtmana Zlínského kraje. Změna se podle něj dotkne jen lokalit Natura 2000, kde se vyskytují ohrožené druhy rostlin, živočichů a stanovišť. „Zbylá území evropsky významných lokalit existujících už od roku 2005 zpřísněnou základní ochranu nepocítí. Většině námitek vlastníků pozemků i měst a obcí tak vyhovíme,“ vzkázal Mařák.
Jenže starostové oficiální zprávu z hejtmanství ještě k dispozici nemají. Třeba Popovice mají hned dva kandidáty na vyhlášení přírodní památky - Popovické rybníky a Stráně u Popovic. „Rybníků se údajně změny nedotknou a u Strání se chráněná plocha výrazně zmenší, kraj akceptoval asi sedmdesát procent připomínek. Jestli se informace potvrdí, je to fajn. Otázkou však zůstává, jak a kdo bude o vyhlášené přírodní památky pečovat,“ zamýšlí se Jitka Nováková, starostka Popovic.
Nejdelší seznam námitek odeslali úředníkům krajského odboru životního prostředí a zemědělství z Brodska, kde byly na spadnutí přírodní památky Remízy u Bánova, Údolí Bánovského potoka, Ovčírka, Myšince u Šumic nebo Újezdecký les. „Z navržených zhruba jedenácti přísně střežených hektarů v lokalitě Ovčírka zůstal jeden, navíc ve velmi těžce přístupném terénu. Ještě ale nemáme jasné stanovisko v případě Bánovského potoka, který se našeho katastru také týká. Ochranáři údajně trvají na svém,“ prohlásil Josef Bartoš, starosta Šumic. Pokud se tato zpráva potvrdí, je připraven se proti rozhodnutí odvolat. „Ani my žádné oficiální stanovisko kraje k našim připomínám ještě nemáme. Naše výtky se týkaly Bánovského potoka, kudy má vést větší část cyklostezky do Šumic. Vyčkáme na zprávu a případně rovněž zvážíme odvolání,“ reagoval Zbyněk Král, starosta Bánova. „V případě lokality Vinohrádky se nám snad výrazně uleví. Navrhované pásmo sedmdesáti hektarů chráněné půdy se výrazně zmenší, na krajském odboru životního prostředí jsme už vyjednali benevolentnější podmínky. O všem rozhodne správní řízení,“ přidal se Václav Bujáček, starosta Suché Loze.
Kraji vybojované vládní nařízení musí ještě podepsat předseda vlády, „život“ mu pak vdechne zveřejnění ve Sbírce zákonů, což je otázka dvou nebo tří týdnů. „Krajský úřad však už podle schváleného návrhu bude vypořádávat připomínky k rozeslaným návrhům na vyhlášení přírodních památek a rezervací,“ poznamenal náměstek hejtmana Ivan Mařák.

autor: PETR ČECH, JAROSLAV CHUDARA
TOPlist