Pro jednu „parádu“ se zapomnělo na vše ostatní, říká místostarosta Ivan Láska

Pro jednu „parádu“ se zapomnělo na vše ostatní, říká místostarosta Ivan Láska
Foto: archiv   /  Místostarosta Uherského Brodu Ivan Láska
Uherský Brod Zprávy 28 / 08 / 2023

Ivan Láska je již téměř rok místostarostou Uherského Brodu, který má ve své kompetenci především správu městského majetku. „Naši předchůdci nevnímali fakt, že i starší budovy potřebují nemalou finanční podporu na rekonstrukce a jejich údržbu. Kdybychom měli všechno opravit, roční rozpočet města nebude stačit,“ říká Ivan Láska v rozhovoru, ve kterém odkrývá také plány města s dětskými hřišti nebo podporou sportu.

Jako místostarosta máte ve své gesci mimo jiné správu majetku města. Na jaké problémy v poslední době narážíte nejčastěji?

Narážíme především na skutečnost, že na správu dlouhodobě zanedbaných budov v majetku města nejsou dostatečně vysoké finanční prostředky. Co se našim předchůdcům nedá upřít, je to, že sice budovali na takzvané „zelené louce“, ale bohužel nevnímali fakt, že i starší budovy potřebují nemalou finanční podporu na rekonstrukce a jejich údržbu. Nechávám si zpracovat investiční přehled, mapuji požadavky ředitelů příspěvkových organizací, které spadají do mé gesce. Cílem tohoto požadavku je získat aktuální informace o tom, jaké jsou akutní problémy, případně v jakém horizontu je potřeba zanedbaný majetek opravit. Už nyní vychází najevo, že naši předchůdci se o majetek města moc nezajímali.

Co vám v této oblasti v současné době dělá největší starosti?

Již zmíněné finance. Veškeré volné prostředky se v minulých letech přesouvaly na výstavbu nového koupaliště, které sice stojí, ale obyvatelé Uherského Brodu nám odjíždí za koupáním jinam. Velkou část finančních prostředků jsme věnovali především lidem, kteří nejsou občané Uherského Brodu. Bohužel pro jednu „parádu“ se zapomnělo na vše ostatní, a to nám teď, s prominutím, padá na hlavu a obyvatelé Uherského Brodu se zlobí právem.

Udržovat městský majetek si jistě vyžaduje nemalé peníze z městské kasy. Na kolik vás správa městského majetku vyjde ročně a neobáváte se, že přijdou horší časy?

Každý rok je jiný. Příjmová strana rozpočtu jde směrem dolů. Kdybychom měli všechno opravit, roční rozpočet města nebude stačit. Finanční prostředky, které jsou určeny na správu budov, se rozdělí mezi jednotlivé příspěvkové organizace a odbory. Příspěvkové organizace si s přiděleným rozpočtem hospodaří samy. Ředitelé určují priority investic s ohledem na to, aby finančně pokryli například havarijní stavy a pokusili se vybudovat také něco nového.

Některá okolní města s ohledem na budoucí vývoj ekonomiky uvažují také o prodeji „nepotřebného“ městského majetku. Má něco podobného v plánu také Uherský Brod?

Nemám informace o tom, že bychom měli nepotřebný majetek.

Ruku v ruce se správou městského majetku jde také práce Technických služeb, která je velmi často pod přísným drobnohledem občanů města. Chystáte v této oblasti nějaké novinky nebo změny?

Technické služby již spravuje nový ředitel. Jeho postřehy jsou velmi zajímavé. Svou vizi má, nicméně, je funkci krátce, nebudu zatím prozrazovat, čemu věnuje absolutní prioritu. Co mě mrzí je fakt, že hodně práce je zadáváno externím firmám, přitom ne všechny jsou tak odborné, bychom je nezvládli sami. Věřím, že změny nastanou, a nový ředitel má mou podporu.

Technické služby aktuálně spravují celkem 67 dětských hřišť a 29 pískovišť. Je to podle vás dostatečný počet? Plánujete nějaké rozšiřování počtu dětských hřišť nebo jejich modernizaci?

Myslím, že hřišť i pískovišť je dostatek, bohužel stav některých je žalostný. Osobně bydlím u jednoho z nich. Nikdy jsem neviděl, že by si tam děti hrály, a to ani v období, kdy bylo nové. Umístění tohoto hřiště mi nedávalo smysl. Podařilo se nám zachránit dětské hřiště v Újezdci, které chtělo bývalé vedení z nepochopitelných důvodu zrušit. Tímto směrem určitě půjdeme, stávající hřiště budeme určitě modernizovat.

Uherský Brod spravuje také bezmála 77 kilometrů komunikací a 88 kilometrů chodníků. Chystáte v této oblasti nějaké novinky?

Údržba komunikací a chodníků je z velké části v rukou soukromé společnosti, se kterou je podepsána smlouva až do roku 2028. Tím, že technické služby nedisponují veškerou technikou ani prostory pro její uskladnění, máme bohužel hodně svázané ruce.

Především v posledních letech se stal velkým tématem boj proti suchu a výsadba stromů a zeleně, která pomáhá mimo jiné bojovat s vysokými teplotami. Jak si v této oblasti stojí Uherský Brod?

Stromy, které byly v minulých letech vysázeny, opravdu trpí. Některé uschly, protože byla zanedbána dostatečná první zálivka. Lesy, to je kapitola sama o sobě. Katastrofální stav je například na Králově. Po prohlídce tohoto rajónu jsem byl opravdu zděšen.

Uherský Brod je nejen městem J. A. Komenského, ale také městem sportu. Chystá radnice v této oblasti nějaké novinky či investice, které pomohou rozvíjet sport ve vašem městě?

Rozhodli jsme se pro výstavbu nového pumptrackového hřiště. Pozemek je vytipovaný, projekt běží. Uherskobrodská mládež si již stihla najít alternativní terén v městském parku, který nyní hojně využívá. Pevně doufám, že se do terénních úprav pustíme na jaře. Zájem o tato sportoviště je celorepublikově obrovský.

Hodně se mluví o tom, jak je důležité posilovat zájem především dětí o sport a sportovní aktivity vůbec. Co pro to můžete udělat z pozice místostarosty města?

Naše město má určitě co nabídnout. Bohužel některé sporty jsou pro rodiče finančně obrovsky náročné. K dispozici jsou také tzv. sportovní dotace, ale kluby mezi sebou vedou spory. Rozhodli jsme se pro úpravu dotačního programu, a to tak, aby se nikdo necítil diskriminován.

V oblasti zvyšování bezpečnosti se v mnoha městech upínají ke kamerovým systémům a dalším smart city řešením. Jde touto cestou také Uherský Brod?

V současné době probíhá nová technická úprava zastaralého a již nevyhovujícího kamerového systému. Do budoucna plánujeme navýšení kamerových bodů, které dosáhnou na další místa.

Jak hodnotíte své dosavadní působení ve funkci?

Hodnotit musí především voliči Uherského Brodu. Já můžu hodnotit jen spolupráci s úředníky a zaměstnanci. A v tomto případě je to jednoduché. S někým jsme si sedli, s někým míň, ale takový je život. Do přízně se nikomu určitě nevnucuju.

autor: Karel Výborný

Tagy článku

TOPlist