Pro pravidelné cestující bude pořízení předplatné jízdenky ještě výhodnější, říká Radek Doležel

Pro pravidelné cestující bude pořízení předplatné jízdenky ještě výhodnější, říká Radek Doležel
Foto: archiv   /  Zleva: starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha, náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel a starosta Starého Města Martin Zábranský
Zlínský kraj Zprávy 10 / 07 / 2023

Více než 23,7 milionu. Tak právě tolik cestujících využilo v loňském roce veřejnou dopravu Zlínského kraje. Nejen toto číslo tak potvrzuje jasný trend, tedy že se lidé vrací do veřejné dopravy. Co pro ně budou znamenat změny platné od začátku letních prázdnin a jaké další novinky čekají obyvatele Zlínského kraje v oblasti dopravy, na to jsme se zeptali přímo zodpovědného náměstka pro dopravu Radka Doležela.

S příchodem léta došlo ve veřejné dopravě Zlínského kraje k několika změnám. Tou nejvýraznější novinkou pro cestující je určitě nový ceník. Proč jste přistoupili k těmto změnám a jaké dopady bude mít podle vás nový ceník na cestující?
Od 1. července došlo k úpravě cen v kilometrickém tarifu. Cestující, který jezdí na jednotlivou jízdenku, tak nově zaplatí 1,50 Kč za ujetý kilometr jízdy, zatímco doposud se platilo 1,35 Kč. Nástupní sazba zůstává jako doposud 11 Kč. Dobrou zprávou určitě je, že zdražení se netýká časového jízdného. Takže pro pravidelné cestující bude nyní pořízení předplatné jízdenky ještě výhodnější než doposud.

Zlínský kraj na rozdíl od jiných krajů nepřistoupil v zimě k výraznému zdražování jízdného. Když se na toto rozhodnutí podíváte s odstupem času, byl to krok správným směrem?
Ano, původně jsme opravdu uvažovali, že zdražíme už od začátku roku. Jsme rádi, že se nám podařilo stávající ceny ještě půl roku udržet a že k úpravě cen jsme přistoupili až od července. Prázdniny jsou obdobím, kdy veřejnou dopravu využívá méně cestujících, takže zdražení nebude pro naše občany znamenat takový nápor na peněženku.

Na druhou stranu dopravci čelili skokovému nárůstu cen pohonných hmot. Jak se vám podařilo vyřešit tuto situaci?
S dopravci, kteří zajišťují veřejnou linkovou dopravu v závazku Zlínského kraje, byl v prvním čtvrtletí tohoto roku uzavřen dodatek smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě, na základě kterého byl dopravcům poskytnut jednorázový palivový příplatek v souhrnné výši 48,6 mil. Kč.

Před časem jste mluvil o tom, že po dvou náročných covidových rocích se lidé začali do veřejné dopravy vracet, což sledujete u nárůstu tržeb u vlakových i autobusových dopravců. Už tedy neplatí, že se ve vlacích a autobusech místo cestujících vozí pouze vzduch? Můžete uvést nějaká konkrétní čísla?
Ano, zatímco v prvním covidovém roce 2020 převezla krajská doprava 16,5 milionu cestujících a v roce 2021 pak 18,6 milionu zákazníků, tak v loňském roce krajskou dopravu využilo více než 23,7 milionu cestujících. Nárůst počtu přepravených lidí je tak myslím jasně patrný.

Novinkou je také zavedení krajské kyvadlové dopravy na velkých akcích, jako například Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Proč tato novinka, co si od ní slibujete a na jakých dalších akcích s ní mohou cestující počítat?
Během roku se v regionu koná několik akcí, na něž pravidelně dorazí velký počet návštěvníků, a na takové akce Zlínský kraj posiluje počet autobusových spojů, které kyvadlově jezdí od záchytných parkovišť na místo konání. V těchto případech nově platí tzv. kyvadlové jízdné za jednotnou cenu 30 Kč (děti, studenti a senioři zaplatí 15 Kč, osoby ZTP nebo ZTP/P 5 Kč). Díky této jednotné ceně se v posilových spojích urychlí odbavování. Cestujícím, kteří mají v úseku, na němž je vyhlášeno kyvadlové jízdné, zakoupen časový kupón, bude samozřejmě toto předplatné jízdné uznáno. Jak zmiňujete, poprvé kyvadlové jízdné platilo v posilových spojích ve dnech 4. a 5. července na Velehrad.

Součástí integrovaného dopravního systému Zlínského kraje má postupně být také městská hromadná doprava. Jak daleko jste s touto integrací?
Průběžně jednáme se všemi městy v regionu, kde městská hromadná doprava funguje. Od 1. července se podařilo do systému IDZK zaintegrovat MHD v souměstí Uherské Hradiště - Staré Město - Kunovice. Znamená to tedy, že cestující může na území těchto tří měst libovolně využívat za stejných podmínek a za jednotnou cenu autobusy MHD i IDZK. A pravidelní cestující, kteří mají zakoupený časový kupón na zónu 500, můžou na toto předplatné jízdné jezdit autobusy MHD, autobusy IDZK i vlaky.


V Uherském Hradišti však zahrnutí MHD do krajské dopravy znamenalo mimo jiné také navýšení ceny jednorázové jízdenky z 12 na 15 Kč. Neobáváte se toho, že tento krok spíše cestující z veřejné dopravy odradí? A bude to stejné čekat také cestující v dalších městech, která zahrnou MHD pod krajskou dopravu?
Jednorázová jízdenka bude sice stát 15 Kč, ale bude přestupná a platná po dobu 45 minut. Takže zároveň bude levnější než současná přestupní jízdenka. Navíc, jak už bylo řečeno, bude platná v autobusech MHD i v autobusech IDZK, cestující tak na ni bude moc využít více spojů než doposud.

Jaké další novinky chystáte do konce letošního roku ve veřejné dopravě? Je něco, na co se cestující mohou skutečně těšit?
Od prosince budou na trati mezi Přerovem a Břeclaví postupně nasazovány nové soupravy RegioPanter, takže se na této páteřní trase výrazně zvýší komfort cestování. Také se vrátí soupravy RegioShark na trať Otrokovice - Zlín - Vizovice. Zároveň plánujeme i další zrychlené autobusové spoje mezi Brnem a Zlínem a také mezi Zlínem a Vsetínem.

Doprava ve Zlínském kraji však není jen o autobusech a vlacích, ale také např. o výstavbě dálnic. Jak jsou na tom stavaři? Drží termíny?
Ve Zlínském kraji se v posledních letech podařilo zahájit řadu staveb na dálnici D55 v úseku Babice - Staré Město - Moravský Písek - Bzenec a po mnoha letech příprav také první úsek dálnice D49 Hulín - Fryšták. To nás samozřejmě těší a věříme, že tento trend bude pokračovat. Rozestavěnost dálnic D55 a D49 je v pokročilé fázi a očekáváme, že v roce 2024 stavby Babice - Staré - Město - Moravský Písek a Hulín - Fryšták půjdou postupně do provozu. Očekáváme také intenzivnější přípravu a realizaci především dálnice D49 kolem Zlína v úseku Fryšták - Lípa - Vizovice jako obchvatu krajského města a silnice I/57 obchvat Valašské Meziříčí a stavba Semetín - Bystřička, 2. etapa, silnice I/35 Lešná - Palačov.
Nelze opomenout i železniční infrastrukturu, kterou také potřebujeme připravit a realizovat záměry modernizací a elektrizací tratí: Otrokovice - Zlín - Vizovice, Kojetín - Hulín a Staré Město - Uherské Hradiště - Bojkovice / Luhačovice / Veselí nad Moravou. Věříme, že v této dekádě se podaří tyto stavby realizovat.
V neposlední řadě příprava napojení Zlínského kraje na vysokorychlostní tratě ČR je pro region velmi důležitá.

Zlínský kraj byl v minulosti terčem kritiky také za velké množství kilometrů silnic II. a III. třídy, které nebyly zrovna v dobrém technickém stavu. Jak se vám daří řešit toto historické dědictví?
Je velmi dobře, že stát si uvědomuje dluh na silniční síti, kterou předal krajům, a prostřednictvím SFDI přispívá na opravy a investice do silnic II a III třídy. Je potřeba zdůraznit, že absorpční kapacita pro opravy a rekonstrukce silnic a mostů je minimálně dvojnásobná oproti prostředkům, které jsou k dispozici ze SFDI, fondů EU a především krajských rozpočtů. Je nepochybné, že silnice jsou a vždycky budou podfinancované, protože finančních prostředků nebude nikdy dostatek. To není problém jenom krajů, nebo ČR, ale celého vyspělého světa. Zlínský kraj každoročně provádí diagnostiku silniční sítě a snaží se udržet silnice a mosty ve stavu, který bude bezpečný a pokud možno v dobrém stavu.

Vláda v rámci konsolidačního balíčku oznámila, že dojde ke snížení dotací právě na údržbu silnic II. a III. třídy. Neobáváte se toho, že od příštího roku nebudou peníze na tolit důležité opravy?
Bohužel nejen příspěvek státu (SFDI) se pro příští rok má snížit na úroveň roku 2021, ale také financování z EU (IROP) se na silnice významně snižuje dlouhodobě. Např. v období 2007 až 2013 jsme měli cca 3 mld. Kč, v období 2013 až 2020 cca 1,5 mld. Kč a v novém období 2021 až 2027 to bude několik set milionů korun. Tento propad není čím sanovat a bez zásadní změny stávajícího systému financování není možno zajistit udržitelný rozvoj pozemních komunikací nejen páteřní sítě státu, ale především doplňkové sítě ve vlastnictví krajů a obcí, protože tyto zdroje naráží na své limity.
Současná hospodářská krize vyžaduje specifický přístup k financování dopravní infrastruktury jak na úrovni zdrojů SFDI, tak na úrovni státního rozpočtu, včetně možnosti využití soukromého kapitálu metodou PPP.
Úroveň inflace, která dosahuje u některých stavebních komodit až 30 %, vážně znehodnocuje finanční prostředky vkládané do rozvoje dopravní infrastruktury a má výrazně negativní dopad na objem realizovaných prací a tím ohrožuje strategické plány Ředitelství silnic a dálnic, Správy železnic a krajů na toto a další nejbližší plánovací období EU. Pro náš kraj to bude problém. Již nyní máme několik projektů s vydaným stavebním povolením, které finančně převyšují sníženou alokaci pro naše silnice. Navíc jsou připravovány další velké projekty, jako např. obchvat Uherského Brodu, Luhačovic, přivaděč od D49 do Zlína aj., na které je nutné získat dotační finanční prostředky pro realizaci těchto staveb.

autor: Karel Výborný

Tagy článku

TOPlist