Pro rozvoj je nutné vytvářet podmínky

Pro rozvoj je nutné vytvářet podmínky
Libor Lukáš
Zlínský kraj Zprávy 25 / 06 / 2012

Libor Lukáš o strategické průmyslové zóně v Holešově

Jsem přesvědčen, že nikdo nepochybuje o tom, že jednou z priorit každého kraje musí být vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj, který následně přináší pracovní místa, zvyšuje konkurenceschopnost místních firem a přispívá k celkové stabilitě regionu. A v dnešní době to platí dvojnásob.
Zlínský kraj vytvořil několik systémových nástrojů k tomu, aby mohl tyto cíle naplňovat. A vybudování rozvojové plochy u Holešova je jedním z nich. Je ale potřeba na ni nahlížet v celém kontextu naší snahy o podporu ekonomického rozvoje. Podporujeme školství, motivujeme firmy k inovační aktivitě, snažíme se přispět k revitalizaci nevyužívaných průmyslových areálů, intenzivně bojujeme za dokončení výstavby dálniční sítě. Za tím vším je patrná snaha vytvořit lidem v regionu pracovní příležitosti. Myslím, že je zcela zřejmé, že se to Zlínskému kraji daří. Například naše aktivity v oblasti podpory učňovského školství či intenzivní a komplexní snaha revitalizovat brownfields, jsou přejímany i jinými kraji. Zcela nezpochybnitelné je pak razantní zlepšení dálniční sítě. D1 je na celém území kraje dokončena, buduje se R55 a zahájení stavby R49 již zřejmě nic nestojí v cestě.
Vše je ale potřeba vidět v souvislostech, nelze vytrhávat naše jednotlivé kroky z kontextu. Například právě viditelná akcelerace budování dálnic a rychlostních komunikací souvisí právě s projektem holešovské zóny. To byl, a stále je, jeden z našich hlavních argumentů, proč kraj potřebuje dálnice.
Každý ví, že Zlínský kraj má vysokou nezaměstnanost a platy patří k nejnižším v zemi. Tato situace se nikdy nezmění, pokud se nepodaří do regionu přilákat další firmy. A k tomu je potřeba jim vytvořit podmínky: nabídnout kvalifikovanou pracovní sílu, mít příznivé podnikatelské prostředí, disponovat rozvojovou plochou a zajistit napojení na dálniční a mezinárodní železniční síť. Pokud toto vše region má, pak z toho pochopitelně těží nejenom nově příchozí, ale i současné firmy. Zlínský kraj vše z toho v tomto okamžiku má. Teď je potřeba napřít síly k tomu, aby všechny tyto investice, po léta systematicky realizované, nepřišly vniveč.
Platí to především pro holešovskou zónu, trvalou prioritu Zlínského kraje i České republiky. Ta nyní totiž musí čelit nejenom objektivní krizi světové ekonomiky se všemi momentálními důsledky na investiční politiku firem, ale také mnoha fámám, které jsou šířeny z naprostého nedostatku relevantních informací. Každá lidská činnost se určitým způsobem dotýká životního prostředí. V případě celého Pomoraví je nutné počítat s přítomností podzemní vody. V minulosti na to často nebyl brán příliš velký zřetel, Holešovsko není výjimkou. Je zde celá řada starých ekologických zátěží, které v minulosti vodu prokazatelně poškodily. Nyní se vytrvalým úsilím mnoha institucí daří naštěstí tyto zátěže odstraňovat a při nové výstavbě jsou již uplatňovány daleko vyšší standardy.

Libor Lukáš,
statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace