Prodej parcely v biocentru plném vzácné fauny se odkládá

Prodej parcely v biocentru plném vzácné fauny se odkládá
Foto: ilustr. web
Podolí Zprávy 02 / 05 / 2016

Některé zastupitele zajímají peníze víc než příroda

Lukrativní pozemek v nadregionálním biocentru Hluboček, které je klenotem Podolí, vlastníka zatím nezmění. Zůstává v majetku obce. Zastupitelé totiž otázku jeho prodeje odložili na červnové zasedání, do kterého chtějí znát podrobnější informace o významné přírodní lokalitě, ale i nabízené ceně.
O koupi pozemku požádalo pět zájemců, včetně tří zastupitelů. Lavinu spustil soukromý podnikatel z Uherského Hradiště, který k žádosti přiložil i skicu zamýšlené stavby rodinného domu. „Pozemek podle platného územního plánu není určený k zastavění, jde o trvalý travní porost v nadregionálním biocentru Hluboček, unikátní lokalitě s výskytem chráněných rostlin i živočichů. A proto jsem zásadně proti prodeji, bez ohledu na finanční prospěch,“ prohlásila Jana Rýpalová, starostka Podolí.
Inkriminovaný pozemek má rozlohu 10 543 metrů čtverečních, jeho cena se odhaduje na miliony. Už před několika lety zájemce obci nabídl 4 miliony, aktuálně ve vzduchu údajně létá dokonce 13 milionů. I když pondělní zastupitelstvo neprojednávalo žádnou konkrétní nabídku, ale zabývalo se jen otázkou, jestli vůbec tak významný pozemek prodávat, pro některé zastupitele byly peníze klíčové… „Když neznáme cenu, těžko můžeme rozhodnout,“ reagoval třeba Miroslav Křižka, bývalý starosta. „Měli bychom mít informace, o jaké nabídce se bavíme,“ přikyvoval Vladimír Mana, který je zároveň náměstkem ministra životního prostředí. „O peníze přece vůbec nejde. Pozemek je součástí významné lokality, která je plná vzácných rostlin, včetně orchidejí. Měli bychom být hrdí, že ji v Podolí máme, a uchovat ji pro další generace,“ apelovala na zastupitele Jana Novotná, krajinná architektka a zahradnice.
Lidé, kteří přišli na zastupitelstvo prodeji zabránit, předali zastupitelstvu výzvu, v níž vyjádřili zásadní nesouhlas s prodejem pozemku. „V jeho sousedství obec loni vybudovala mokřady hrazené dotačním titulem z veřejných financí a výrazně tak přispěla k biologickému zhodnocení dotčeného území. Zastupitelstvo se případným prodejem zpronevěří svému poslání spravovat obecní majetek s péčí řádného hospodáře a de facto by to znamenalo, že veřejné finance použilo pro soukromého vlastníka, nikoliv veřejnost,“ píše se ve výzvě, kterou podepsalo 40 lidí. Není bez zajímavosti, že mezi zájemci o pozemek jsou tři zastupitelé - Pavel Podškubka, Eva Dokoupilová a Jaromír Hastík. „Kdybych pozemek koupil, lokalita zůstane nedotčena, jen bych řízeným sečením podpořil vysemenění rostlin a podpořil biodiverzitu vytvořením stanovišť pro obojživelníky a plazy. V lokalitě totiž žije spousta chráněných živočichů, včetně užovky podplamaté nebo skokana zeleného,“ objasnil svůj záměr Pavel Podškuba, nadšený obdivovatel přírody. Jaroslav Hastík se chce v Hlubočku věnovat včelaření. „Je to úchvatná lokalita, ve které jsou i vzácní ptáci nebo kobylky. O pozemek bych pečovala podle nastaveného režimu ochrany. Součástí mé nabídky bylo, že vybuduju cestu až k bažantnici a peníze z prodeje by obec použila na opravu kulturního domu,“ vyložila karty na stůl Eva Dokoupilová, uznávaná revmatoložka.
Obyvatelé však vyjádřili obavy, že jakmile se jednou pozemek prodá, jeho proměně na stavební už nikdo nezabrání. „Jediným garantem, že se nic nepostaví, je obec. Existuje spousta kauz, kdy si majetný člověk koupil pozemek v chráněných přírodních rezervacích evropského významu a do tří let tam stavěl dům, nic nezmohlo ani ministerstvo,“ varoval zastupitele Lubomír Novotný z Mysliveckého spolku Boří. „Užívání pozemku je možné pouze změnou územního plánu, která musí projít zastupitelstvem. A právě v jeho schvalování je dostatečná garance,“ opáčil Mana. „Jestli existuje riziko, že se pozemek zastaví, je třeba důkladně zvážit, jestli stojí za to jej prodávat. I kdybychom měli získat třináct milionů,“ reagovala starostka Podolí.
Zastupitelé nakonec odložili rozhodnutí o prodeji na červnové zastupitelstvo, aby získali podrobnější informace.

autor: PETR ČECH
TOPlist