Protržení hráze už nehrozí

Protržení hráze už nehrozí
Foto: ara  /  Průsaky byly na hrázi mezi Baťovým kanálem a tokem Struha. Těsnění hráze zajistila jílocementová těsnicí stěna do hloubky 7 metrů, což je až pod dno Baťova kanálu. Těsnost hráze zajistila speciální injektážní souprava z koruny hráze.
Veselí nad Moravou Zprávy 06 / 04 / 2011

V dubnu, na poslední chvíli před zahájením plavební sezony, skončí ve Veselí práce na zpevnění hráze mezi Baťovým kanálem a jeho pravobřežním obtokem Struhou, kterým je kanál napouštěn z řeky Moravy. Kanál netěsnil v délce zhruba 230 metrů. Zajištění netěsností bylo hotovo ještě loni, nyní finišuje dokončení terénních úprav a oprav opevnění mezi plavební komorou Veselí a silničním mostem. „Práce zdržely klimatické podmínky. Hladina plavebního a zavlažovacího kanálu zamrzla a znemožnila sacímu bagru pohyb po hladině,“ vysvětluje Veronika Hrdá, mluvčí Povodí Moravy. I když hráze mezi mostem a plavební komorou propouštěla vodu, což ohrožovalo okolí především při větším průtoku, žádné vážné škody by podle Hrdé v okolí nezpůsobila ani větší povodeň. „Okolí není ohroženo, i když hráz netěsnila, ať už kvůli složitým geologickým podmínkám nebo živočichům. Vlivem prolomení hráze by nedošlo k zaplavení téměř ničeho. Nedaleký fotbalový stadion je pak mimo záplavové území. V případě, že by se oprava neuskutečnila a přišla by velká voda, nestalo by se téměř nic. Nejedná se totiž ani o povodňovou škodu ani o protipovodňové opatření,“ sdělila mluvčí. Struha i Baťův kanál byly v opravovaném úseku vybudovány už ve 30. letech minulého století. Poškozená hráz je mezi těmito kanály a v podstatě mezi nimi drží rozdíl hladin. Struha byla upravena pro napouštění Baťova plavebního a závlahového kanálu a napouští se přes ni celý spodní úsek přes stavidla v Moravě. Napouštění se dá v případě potřeby zastavit a stavidla zavřít,“ vysvětluje Veronika Hrdá. „Voda ve Struze se pak na vyšší úrovni udržuje nejen pro lepší hydraulické podmínky pro napouštění při plavební sezoně, protože na Struze níže jsou umístěny chovné rybníky s vyšší hladinou stálého nadržení, ale hlavně kvůli možnosti napuštění Baťova kanálu na závlahovou hladinu.“ V případě, že by došlo k protržení či prolomení hrázky, plavba by musela dočasně skončit. „A to nejenom pod komorou Veselí, ale v podstatě v celém spodním úseku. Do odstranění následků by totiž bylo omezeno napouštění,“ dodala mluvčí Hrdá. Chovné rybníky by bylo nutné vypustit a nejspíš by došlo ke škodě nejen na rybách chovaných v rybnících, ale i těch, které žijí ve Struze. Náklady na opravu by si pak vyžádaly mnohem víc než současných 10,1 milionu korun (těžba nánosů za 4,6 milionu, oprava těsnosti a opevnění hráze za 5,5 milionu). Navíc by se musel vypustit celý úsek od Veselí až po Vnorovy.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace