Průjezd Záhorovicemi přibrzdí obnova hlavního tahu. V září?

Průjezd Záhorovicemi přibrzdí obnova hlavního tahu. V září?
Foto: ara
Záhorovice Zprávy 11 / 06 / 2015

Silničáři rozjeli na vybraných úsecích II. a III. třídy plošné obnovy povrchů. Třebaže se akce týká plošně celého Zlínského kraje, z Brodska se proměny dočká pouze jedna cesta. Jde o hlavní průtah Záhorovicemi, tedy o silnici druhé třídy číslo 495. Opravovat se tady bude celkem 1 750 metrů silnice, avšak termín je stále nejistý. Na Hradišťsku čeká oprava také pouze jednu silnici, jde o 400 metrů dlouhý asfalt v Boršicích. Obnovy povrchů financuje Ředitelství silnic Zlínského kraje a kromě vlastního rozpočtu čerpá také z dotace ve výši 80 milionů korun, kterou uvolnil Státní fond dopravní infrastruktury.
„První práce začaly v průběhu května, poslední stavební akce z této skupiny plošných obnov povrchů budou dokončeny do konce října 2015,“ informoval radní Zlínského kraje Jaroslav Kučera.
Avšak kdy se dostane na Záhorovice, to zatím jisté není, k dispozici ještě není stavební projekt. Jasné je pouze to, že obcí se bude dočasně jezdit pouze jedním pruhem a provoz začne řídit semafor. „Na zprávu o termínu zahájení netrpělivě čekáme. Termín je pro nás velmi důležitý také proto, že nechceme mít rozkopanou obec v čase, kdy pořádáme hody,“ poznamenal místostarosta Milan Surovec. Tradiční a hojně navštěvované Bartolomějské hody se v Záhorovicích pořádají na konci srpna. Z dosavadních jednání, která zástupci obce vedli jak se silničáři, tak se zlínským hejtmanstvím, zatím vyplývá některý z pozdních termínů. Neoficiálně by se měly práce uskutečnit v září. „Je to možné,“ připustil místostarosta Surovec, jenž byl u posledního jednání.
Pokud jde o metodu takzvané plošné obnovy, ta spočívá v položení nových živičných vrstev. Používá se tam, kde je původní vozovka v havarijním nebo nevyhovujícím stavu, ale kde není nutno zasahovat do původních konstrukčních vrstev komunikace. Takto obnovená vozovka má vydržet v solidním stavu bez nutnosti každoročních lokálních vysprávek minimálně po dobu deseti let.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist