Psí hřbitov je nelegální a musí pryč! Ale kdo vyzvedne ostatky?

Psí hřbitov je nelegální a musí pryč! Ale kdo vyzvedne ostatky?
Foto: koláž DOBRÉHO DNE
Maršov, Uherský Brod Zprávy 13 / 07 / 2017

Přesně podle přísloví „kde není žalobce, není ani soudce“ se „vyřizuje“ problém s nelegálním psím hřbitovem v brodském Maršově. Už několik let ho najdete v trati zvané Březí nebo také nad Padělky.
V těsné blízkosti památného kříže, ve stínu tří mohutných lip, je tady náhodně rozeseto osm psích hrobů. I když působí zanedbaně, neznámí „pozůstalí“ místa navštěvují. Důkazem je, že u jednoho z neoznačených hrobů svítila minulý týden plastová svíčka na tužkovou baterii.
„To místo je pro nás velmi významné. Kříž tady stojí jako vzpomínka na dvacetiletého Aloise Kadlčíka, který ve třicátých letech záhadně zmizel. Rodiče tady nechali postavit kříž, který psí ostatky znevažují,“ zlobí se jeden ze starších obyvatel Maršova. A ukazuje na zadní stranu kamenného kříže z roku 1936. Na podstavci je nápis „Postaveno na paměť ztraceného syna Aloise“.
I když psí hřbitov je v křížku se zákonem, konkrétně s vyhláškou č. 82 z roku 2014 Sbírky, instituce se zříkají odpovědnosti. Brodská radnice ústy své mluvčí Elen Sladké tvrdí, že zrušení hřbitova není v její kompetenci. „Žádnou stížnost jsme od žádného občana města nebo místní části Maršov neobdrželi. Příslušným orgánem státní správy je Státní veterinární správa,“ vysvětluje Elen Sladká. „Navíc umístění hřbitova na soukromém pozemku je věcí občanskoprávní a její řešení nepřísluší orgánům státní správy, ale soudům. A umístění hřbitova v blízkosti kříže pak nepřísluší ani orgánům státní správy, ani soudům.“
Přímé odpovědi na dotaz, jaký bude další postup, se vyhnula i Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj. Redakce DOBRÉHO DNE od ní získala pouze pravidla pro pohřbívání domácích mazlíčků a hospodářských zvířat.
Umístění hřbitova si pejskaři vybrali ideálně. Při pohledu do katastrální mapy totiž vůbec není jasné, komu pozemek patří. Hroby se nachází v místech, kde se kříží celkem čtyři parcely. „Bohužel, přesnou polohu nemůžeme určit, křížek by musel zaměřit geodet,“ upozornil Roman Mikulín z Katastrálního úřadu Valašské Klobouky, který má dané území na starosti. „Vlastníkem parcely č. 691 je Šárka Pančochová, parcelu č. 900/1 vlastní Uherský Brod a parcely s čísly 900/2 a 899 jsou v majetku Luhačovic.“
„Maršov má sotva pětatřicet domů a místní si stěžovat nepůjdou. Natož aby si objednali geodeta. Většina lidí, kterým psí hřbitov vadí, totiž patří do starší generace. A ta o žádné tahanice s úřady nebo soudy nestojí,“ říká muž, který na hřbitov upozornil. „Ani já nemám zájem psát žádné stížnosti…“
Shrnuto - pokud se neobjeví oficiální stížnost, psí hřbitov se může beztrestně dál rozrůstat.
A co vlastně dnes musí majitel po skonu zvířete udělat? Vyhláška č. 82/2014 Sb. o kadáverech zvířat v zájmovém chovu je natolik přísná, že vyhovět normě je téměř nemyslitelné.
Posuďte sami: „Zvíře si totiž majitel může pohřbít na vlastní zahradě, pouze pokud to místo bude vzdáleno nejméně 200 metrů od vodního zdroje, 100 metrů od nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci a pozemní komunikace, s výjimkou příjezdové pozemní komunikace, a 50 metrů od hranice sousedního pozemku,“ uvádí Martina Načeradská pro veterinářský server vetwe.cz. „Velikost výkopu pak musí odpovídat velikosti zvířete a hluboký musí být minimálně 50 centimetrů u zvířete do 100 kilogramů. Nad 100 už musí být výkop hluboký rovný metr. Zvíře pak musí být do výkopu uloženo v obalu, ten musí být v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Každé místo uložení pohřbeného zvířete musí být nezaměnitelně označené, a to po dobu deseti let.“

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist