„Rači mě zabte, nebo vystřílejte rodinu, ale hlavu neskloním“

„Rači mě zabte, nebo vystřílejte rodinu, ale hlavu neskloním“
Václav Hučík
Blatnička Zprávy 25 / 08 / 2014

Představujeme kandidáty do senátního obvodu č. 81

Václav Hučík z Blatničky doplnil desetičlenný seznam kandidátů na poslední chvíli. Jako jediný totiž k přihlášce podané 5. srpna nedoložil archy s tisícovkou podpisů. Až minulý týden ve čtvrtek tak mohl bez obav říct, že i jeho kandidatura je definitivní.

Vaše kandidatura byla potvrzena až minulý čtvrtek. Čím jste potenciální voliče přesvědčil a co jim v případě zvolení nabídnete?
Ano, to je pravda. Při předání přihlášky chybělo asi 180 podpisů, které jsem ve stanovené lhůtě získal. Co se týká sběru podpisů, tak tam žádný časový prostor na nějaké vysvětlování a přesvědčování není. Představa, že přijdete do hospody a lidem, kteří sledují mistrovství světa ve fotbale, řeknete: „já jsem spasitel Slovácka, tak mi prosím dejte podpis a rodné číslo“, je mylná. To pak hodně rychle koukáte vypadnout. Neboť v tu chvíli jste pro ně ten největší nepřítel. Takže musíte sestavit seznam přátel, a následně přátel jejich přátel, a zvonit u dveří. Bohužel, nynější senátorka paní Doupovcová nechala tento obvod názorově neskutečně zaplevelit, a o to jsem to měl těžší. Pěkně jsem si to za ni „vyžral“. V případě mého zvolení tak lidem nabídnu všechno to, co jsem u nynější senátorky postrádal. A povědomost lidí o tom, kdo je vlastně jejich senátor? Tak to bylo hodně tristní. Byli to různí Okamurové, Kunčarové, Gazdíci a nakonec je překvapilo, že je to vlastně žena. To je jasný signál, že celých šest let nikdo senátorku ani nepostrádal. Takže ze všeho nejdříve bude třeba vrátit důstojnost a autoritu postu senátora, a hlavně důrazně lidem vysvětlovat, jak vlastně „používat“ senátora.

Proč byste se měl stát senátorem právě vy?
Na to je velmi jednoduchá odpověď. Velká většina lidí zanevřela na Senát, dosavadním představitelům moci se podařilo vypěstovat názor, že je to odkladiště nepohodlných a neschopných politiků. Trafika, to bylo nejčastější slovo. A že kdybych se tam i nakrásně dostal, tak že sám nic neprosadím a že mě stejně odstaví, že za chvíli budu stejně krást jako oni. Nekradu a nebudu, nedám se ani koupit. O tom už se přesvědčila i starostka Blatničky. Neuhnu z cesty, nedám se zastrašit, o tom už se taky obecní zastupitelé přesvědčili. Je třeba pomoci lidem ke spravedlnosti tak, aby si byli všichni před právem rovni. Tedy i ti méně příjmoví občané. Nechci jen tlachat o tom, co je špatně, ale hlavně konat a nabízet účinná řešení. Já tady mezi lidmi žiji, a tak nemusím mít dotazník na webových stránkách „napište mi, co vás trápí“. To, co trápí mě, to trápí sedmdesát procent obyčejných zaměstnaných lidí. Vezměme si jenom ten všeobecný parazitismus. Dosavadní mocenská garnitura tu nechala naklást vajíčka těchto parazitů na běžné a rukama se živící občany. A právě proto bych měl být senátorem. Nebojím se tyto parazity společnosti lokalizovat, pojmenovat a účinným způsobem zamezit jejich neetickému chování. Senátor musí podporovat budování infrastruktury, musí propagovat a podporovat firmy, živnostníky a jejich výrobky, jejich um. Ale hlavně musí být s lidmi ve styku, chránit je a pomáhat jim napravovat křivdy. A vahou své osobnosti se jich zastat v boji s byrokratickými úředníky. To je jen drobný výčet toho, proč bych se měl stát senátorem. Jsem zcela jiný než ostatní mí protikandidáti. Mám zcela jiné a netradiční postupy při řešení složitých situací. Pokud je Senát obsazen stranami, které většinou kopírují zastoupení dolní komory, tak je celý tento aparát zcela k ničemu. Je třeba tuto horní komoru postupně obměnit nezávislými osobnostmi, které nebudou podléhat zájmům strany.

Netajíte se tím, že jste nezaměstnaný. Jak byste chtěl z pozice senátora pomoci lidem bez práce?
Ne, netajím se, že jsem nezaměstnaný. Mimo to jsme tříčlenná rodina a veškerý náš příjem je 8 200 korun hmotné nouze, ale na toto opravdu pyšný nejsem. Naopak, stydím se za to, ale v daný okamžik nelze jinak. Přerušil jsem podnikání, abych se naplno mohl věnovat volební kampani. Senátor musí pomáhat nezaměstnaným. To je přesně jeho parketa a jeho povinnost. Nezaměstnanost není proto, že by nebylo práce, ale zaměstnání musí mít nějaký dekolt důstojnosti a lidských podmínek. Pomalu se z nás stávají otroci novodobé nenasytné šlechty. Copak to je nějaký posun kupředu, když opět začneme chodit „na panské“ jako naše babičky? Zákony, zákony, zákony, to je jediná cesta jak opravdu účinně pomoci nezaměstnaným. Změnit zákony, aby lidem sloužily a ne aby je soužily. Nabídnu nezaměstnaným lidem zcela netradiční cestu k zaměstnanosti. Stačí k tomu trochu toho zdravého selského a nepodléhat nátlaku agresivního kapitalismu. Všimli jste si, že pokud dostane obec dotace na zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných, tak že je pro ně práce až nad hlavu? Jako nezaměstnaný vím přesně, co nám nezaměstnaným pomůže. Jak je možné, že to nevědí ti, kteří jsou za to pohádkově placení a mají mandát pro tyto změny?

Ve kterém výboru byste chtěl pracovat?
V ústavně-právním. S Kunčarem, Kuberou nebo ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Tomu se už roky věnuji a sám na vlastní kůži vnímám dopad sociální politiky. Mám připravenou vlastní studii jak zvednout sociálně slabé ze dna.

Senátní volby na Slovácku dosud provázel nezájem voličů. Pokud se situace nezmění, znovu bude rozhodovat druhé kolo. Jaké očekáváte složení rozhodujícího duelu?
Za to, že o senátní volby není zájem, nesou plnou zodpovědnost všichni dosavadní senátoři. Týden po volbách už o nich není slyšet. Kdyby stávající senátorka zodpovědně a pilně pracovala ve prospěch obyvatel tohoto obvodu, tak dnes nemusí ani vylepovat billboardy. Mám-li být konkrétní, tak u nás v Blatničce se za šest let ukázala pouze dvakrát. Poprvé v roce 2013 po mojí naléhavé urgenci, aby přijela na zasedání našeho zastupitelstva a zabránila křivdě, kterou se naši zastupitelé mstili mé rodině za to, že nemlčím k jejich podivuhodnému řízení a správě Blatničky. Na zastupitelstvo přijít nechtěla, ale celou věc řešila dopoledne se starostkou tak říkajíc „za oponou“. Do obce navíc vyslala svého asistenta, aby se lidí vyptával, kdo je Hučík a co je zač. Bylo to potupné, připadalo mi to jako za dob kolektivizace, když přijeli soudruzi z okresu zjistit, jak naložit s kulakem. A podruhé se ukázala v Blatničce až nyní. Měsíc před volbami přijela na naše hody pokřtít muzikantům DVD. Ne, takhle já si poslání senátora nepředstavuji. Druhé kolo samozřejmě bude, o tom nemůže být pochyb, a nebuďte překvapeni, že bude asi bez Valenty. A jaké očekávám složení druhého kola? No jsem sám zvědav, kdo bude stát proti mně. (smích)

Kromě voleb do Senátu se ve stejném víkendu zúčastníte také obecních voleb v Blatničce. Proč? Co tady rozhodlo o vaší kandidatuře?
Kandidoval jsem již v minulých komunálkách v roce 2010 a měl jsem těžkou výchozí pozici, neboť jediným bodem volebního programu u protikandidátů bylo, „ať se Hučík nedostane do zastupitelstva“. Taky podle toho pak ten jejich výkon mandátu vypadal. Svou kandidaturu do letošních voleb jsem ohlásil již před čtyřmi roky, ihned na prvním povolebním zasedání zastupitelstva. Tenkrát se mně vysmáli. Dnes vidí, jak málo času skýtá volební období, pokud chce člověk něco změnit nebo prosadit. Tedy pokud opravdu chce. Moje volební kampaň do zastupitelstva tedy trvá již čtyři roky. A proč kandiduji? Komunální politika v naší obci je ovlivněna mocí jedné ženy. Blatnička volá po změně, je třeba ozdravit společenský život v obci, nivelizovat vzájemné lidské vztahy a odstranit napáchané křivdy. Zastupitelé úmyslně bránili rozvoji aktivním jedincům, aby se náhodou nedostali do jejich stínu. Nyní záleží na tom, jak dopadnou volby a jaké bude rozložení sil na rozhodování a řízení obce a zda nynější držitelé moci mezi sebe pustí novou krev s vlastní vizí.

Jste autorem internetových stránek s kontroverzním názvem Protektorát Blatnička. Na titulní straně čtenáře vítá motto Rači mě zabte, nebo vystřílejte rodinu, ale hlavu před vámi neskloním, „kamarádi moji“. Jaké heslo zvolíte pro senátní kampaň? A jaká vlastně bude?
Heslo? Já nevím, napadá mě „hýlom hýlom, máme krála chudobného, ale poctivého“. (smích) Kampaň povedu kontaktní, cílenou, se stupňující se dynamikou s blížícím se termínem voleb. Bude to kampaň skromná, neboť jsem prvním kandidátem do Senátu, který vzešel z řad prostých občanů, z úřadu práce, to mně už nikdo nevezme, a už nyní se musím prokousávat nerovnými podmínkami špatných volebních zákonů. Faktem je, že neoplývám hmotnými hodnotami, ale moje morální hodnoty mají nevyčíslitelnou hodnotu. Nelze si mě koupit, nebažím ani po moci ani po majetku, chci sloužit a pomáhat především obyčejným lidem, přesně jak říkám: „Rači mě zabte, nebo vystřílejte rodinu, ale hlavu před vámi neskloním, „kamarádi moji.“ 

Většina protikandidátů se domnívá, že Morava a Slovácko stojí na okraji zájmu pražského centra. Pokud si myslíte totéž - odkud podle vás pramení tento problém a jak byste chtěl situaci změnit?
Ne, ne, to si nemyslím, Morava, potažmo naše Slovácko je naprosto svébytný a zbudovaný region. Mám pocit, že se jen někdo snaží vyvolat u lidí v našem regionu jakési podivuhodné utiskované moravanství, ale kdo jezdí po republice, tak to vidí na vlastní oči, jak je Zlínský a Jihomoravský kraj zbudovaný. Nelžeme si do kapsy. Já myslím, že na obou krajských úrovních zodpovědní lidé - úředníci - odvedli kus poctivé práce. A možná by to bylo ještě lepší, kdyby jim v tom politici nepřekáželi. Praha je prostě centrum, mnoho lidí tam proto jezdí za prací, ale náš region není chudobný. Jen je potřeba zhodnotit a využít jeho jedinečnosti. Asi toto bude ten hlavní problém, že někteří politici chtějí svou vlastní neschopnost ukrýt za neexistující okraj zájmů pražského centra. Region máme vzhledný, zem úrodnou, tak ještě dejme hlavy dohromady a vytvořme si tu sami navzájem podmínky, aby se nám tu lépe pracovalo a žilo. Co dodat, prostě zákony, zákony, zákony. Toto od nás politiků očekávají lidé, kteří se živí prací.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace