Radní chystají odvolání ředitele, ten žalobu

Radní chystají odvolání ředitele, ten žalobu
Foto: ilustr. web
Uherský Brod Zprávy 23 / 01 / 2017

Radní Uherského Brodu budou dnes hlasovat o odvolání zastupitele Aleše Řezníčka (ČSSD) z funkce ředitele DDM. Důvodem jsou zjištění zvláštní komise městského úřadu, jež prověřovala rizika projektu Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky, do kterého Řezníček zapojil DDM bez vědomí svého zřizovatele. Pikantní je, že oznamovací povinnost Řezníčkovi neukládá školský zákon ani zřizovací listina DDM. Žádný z pěti předložených důvodů k odvolání tak nemá právní oporu.
„Nepochybil jsem, a pokud budu odvolán, obrátím se na soud,“ říká Aleš Řezníček, kterého záměr rady nemile překvapil. „Je mi vytýkáno, že jsem městu o zapojení do projektu předem neřekl. Jenomže žádný právní předpis řediteli příspěvkové organizace neukládá informovat nebo si vyžádat souhlas zřizovatele. Projekt za 25 milionů je navíc stoprocentně krytý z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Město tedy nestojí ani korunu.“
Za setrvání Řezníčka ve funkci se kromě zaměstnanců DDM, kteří radním a zastupitelům poslali dopis na podporu ředitele, postavil také místostarosta Petr Vrána (Nezávislí za rozvoj města). Vrána, který má školství v kompetenci, varuje před riziky případného soudního sporu. „Předložené důvody k odvolání nejsou těmi, o kterých hovoří školský zákon,“ říká místostarosta Vrána. „Tudíž mám velkou obavu, že by Aleš Řezníček soud vyhrál a že by mohla nastat situace, kdy by se ředitel musel vrátit zpět do funkce a město by mu vracelo ušlý zisk, případně odškodné za stres nebo poškození dobrého jména. Byla by to naše ostuda. A tomu chci předejít. Pokusím se tedy radě předložit argumenty k tomu, aby ředitel zůstal ve funkci.“
Co komise řediteli vytýká? Kromě zapojení DDM do projektu bez vědomí zřizovatele jde o fakt, že bez finančního krytí uzavřel celkem 28 pracovních smluv a devět dohod o provedení práce. V žádosti o dotaci uvedl, že pokud se opozdí zálohové platby dotace, tak město DDM poskytne peníze formou předčasné zálohy nebo bezúročné půjčky. Do projektu nejsou zapojeni občané Uherského Brodu, což je v rozporu s účelem, za kterým DDM vznikl. A konečně, zadal veřejnou zakázku na dodávku počítačového vybavení za bezmála 750 tisíc korun, čímž ignoroval povinnost uloženou ve Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi, které Uherský Brod zřizuje.
Podle místostarosty a radního pro školství Petra Vránu není žádný z pěti důvodů možné vztáhnout na školský zákon, který kroky vedoucí k odvolání řeší v § 166 odstavci 5. Radní Vrána vidí dva sporné body, ale žádný nepovažuje za tak zásadní, aby vedl k Řezníčkovu odvolání. Poukazuje také na fakt, že by radní měli zvážit také dosavadní ředitelovu činnost. Dosud totiž žádné výhrady neměli.
„Za pochybení považuju moment, kdy ředitel vypsal zakázku na softwarové vybavení. Podle směrnice města k tomu totiž měl za povinnost přizvat zástupce rady do výběrové komise. Rozhodně se tak ale nestalo záměrně nebo úmyslně. Když se totiž Aleš Řezníček o tom dozvěděl, tak zakázku zrušil a další už vypsal pod naším dohledem,“ vysvětluje Petr Vrána. „Druhý bod, který byl pochybením, se vztahuje k uvedení informace, že zřizovatel poskytne finanční zálohu na výplatu mezd v případě, že se zpozdí zálohové platby dotace. Ředitel se v momentu, kdy tato situace nastala, obrátil na zřizovatele, tedy na město zastoupené zastupitelstvem, a ti mu půjčku odsouhlasili. Neuvedl tedy poskytovatele dotace v omyl ani nelhal. Ano, chyba byla, že nikoho předtím neinformoval. Ale za závažné porušení nebo neplnění právních povinností to považovat nelze.“
Podle Petra Vrány by měl být ředitel Řezníček potrestán například odebráním osobního příplatku na půl roku nebo podobnou sankcí. „A na příště bychom měli oznamovací povinnost ředitelů příspěvkových organizací zařadit do zřizovacích listin,“ navrhuje Vrána, který bude mít nad dalším průběhem tříletého projektu osobní dohled. „Každý měsíc si budu zvát ředitele i manažera projektu k debatě a jednou za čtvrt roku začnu radě podávat zprávu o pokračování vzdělávacího projektu. Chci do něj vstoupit jako kontrolní orgán,“ dodal.
Naproti tomu další z místostarostů, Jan Hrdý (ODS), považuje důvody k odvolání za velmi závažné. Přidáme-li k tomu fakt, že podobný názor sdílí také třetí z místostarostů David Surý a starosta Patrik Kunčar (oba KDU-ČSL), tak se zdá být Řezníčkovo odvolání nezvratné. Proč? V devítičlenné radě mají lidovci čtyři, ODS tři a Nezávislí za rozvoj města dva mandáty. Pokud se k obvykle jednotně hlasujícím zástupcům KDU-ČSL přidá občanský demokrat Hrdý, k odvolání postačí pět hlasů.
„Pochybení jsou tak závažná, že si nedovedu představit, že by pan Řezníček nadále vykonával funkci ředitele DDM. Navíc z jeho vyjádření pro radní, zastupitele i média jednoznačně vyplývá, že si doposud vůbec neuvědomuje, v čem vlastně problémy spočívají a jak závažné jsou. Cítí se proto z jeho pohledu oprávněně dotčený. Jakmile problematiku pochopí, věřím, že sám zváží rezignaci,“ prohlásil už dřív Jan Hrdý.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist