„Radní rozhodovali tak, jak ukládá směrnice“

„Radní rozhodovali tak, jak ukládá směrnice“
Foto: Elen Sladká  /  Místostarosta Uherského Brodu David Surý při slavnostním otevření umělého kluziště. V tu chvíli netušil, co jeho plány mezi zastupiteli způsobí. Někteří volají po jeho odstoupení.
Uherský Brod Zprávy 07 / 03 / 2018

Místostarosta Uherského Brodu David Surý má problém. Radě města předložil na konci loňského roku ke schválení smlouvu na pořízení umělého kluziště. Stalo se tak ve chvíli, kdy neměla finanční krytí. A to nemá dodnes. Pikantní je, že Surý podepsal první smlouvu s dodavatelskou firmou GLICE CZ 28. listopadu 2017. Tehdy šlo o instalaci podkladové plochy. Radní přitom schválili pořízení kluziště až 18. prosince. O den později pak Surý podepsal s GLICE CZ kupní a servisní smlouvu. Je tedy zřejmé, že místostarosta dlouho předem věděl, kdo zakázku získá. Faktem také je, že místo tří společností, což mu ukládá směrnice Rady města Uherský Brod, oslovil jen dvě.

Zastupitelé v pondělí odmítli uvolnit peníze na první ze tří splátek pro firmu GLICE CZ. Jak chcete, coby předkladatel smlouvy, situaci řešit?
Podotýkám, že pro vyřazení položky kluziště z rozpočtových změn č.3/2018 hlasovali všichni zastupitelé města. Tedy i všichni radní, a to poté, co se ukázalo, že nebude vůle pořídit kluziště do majetku města. Cílem je dohodnout se na ukončení kupní smlouvy se společností GLICE CZ. Na nejbližším jednání rady proto předložím materiál, který bude obsahovat dohodu o ukončení kupní smlouvy. V textu kupní smlouvy je také uvedeno, že kluziště se stává majetkem města až po zaplacení 1. splátky. Kluziště tudíž v současné době není v majetku města a bylo podmíněno schválením výdajů na nákup.

Materiály týkající se pořízení kluziště sice řádně prošly městskou radou a smlouvy byly zveřejněny, avšak rada mohla porušit vlastní směrnici. Pokud se to prokáže, jak se k situaci postavíte?
Kupní smlouva byla uzavřena na základě poptávky a cenové nabídky. O výběru rozhodovali radní města tak, jak ukládá směrnice. Oslovili jsme celkově dvě společnosti. První společnost nebyla schopná kluziště instalovat do Vánoc, a cena za dvouměsíční pronájem se rovnala prakticky jedné splátce samotného kluziště. Druhá společnost byla schopná kluziště v tomto časovém termínu zajistit a byla ochotná se domluvit na splátkách. Z těchto důvodů jsme se rozhodli vybrat a uzavřít smlouvu se společností GLICE CZ. Podotýkám, že se jedná o specifický druh zboží, a společností poskytujících tuto technologii není mnoho. Výrazně se pak liší v provozních nákladech na údržbu.

Potřebuje vůbec město kluziště tak malých rozměrů? Jde pouze o 10 x 12 metrů.
Důvodem pořízení byla snaha poskytnout lidem kluziště v období, kdy není přírodní led. U kluziště obecně chceme, aby jej bylo možné využívat celoročně, a proto jsme ho plánovali využívat i pro přípravu nejmenších hokejistů, a to například u CPA Delfín nebo na stadionu Lapač. A to proto, že hokejisté dlouhodobě poukazují na malou časovou dotaci využívání ledové plochy. Umělé kluziště je vhodné na zajištění tréninku nejmenších hokejistů. Zároveň jsme si vědomi, že umělé kluziště se v mnoha městech stalo součástí předvánoční atmosféry. Z těchto důvodů nepovažuji pořízení nebo jiné formy užívání kluziště za nesmyslný krok.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist