Radnice odloží podnikatelům nájem a neuplatní inflační doložku

Radnice odloží podnikatelům nájem a neuplatní inflační doložku
Foto: ilustrační foto  /  Když podnikatelé uhradí nájemné do konce roku, nečakají je žádné sankce.
Uherské Hradiště Zprávy 07 / 05 / 2021

Uherské Hradiště stejně jako před rokem nenechá podnikatele sídlící v městských prostorách ve štychu. Odloží jim splátky nájemného. Když dluh vyrovnají do konce roku, nezaplatí žádné sankce. Radnice zároveň nepočítá s navyšováním nájemného, odrážejícím inflaci. Jeho výše se tak už druhým rokem nezmění.

„Cílem je podpořit podnikatele, kteří kvůli nouzovému stavu v souvislosti s pandemií koronaviru pozastavili nebo omezili svou činnost v pronajatých městských prostorách,“ informoval Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské radnice, podle kterého se zpráva týká stravovacích zařízení, maloobchodního prodeje i služeb.

„I přes pomoc státu se mnoho subjektů ocitá v tíživé situaci, nejsou schopné hradit veškeré náklady na svou činnost. Na holičkách je ale nenecháme, drobným a středním podnikatelům odložením nájmu pomůžeme překlenout kritické období, aby po ukončení mimořádných opatření opět rozjeli své provozovny. Zmírníme tak dopady pandemie na jejich podnikání,“ vyjádřil se Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště.

Odložení nájmu platí pro všechny pronajaté prostory v majetku města, sloužící i nesloužící k podnikání, včetně těch ve správě městské příspěvkové organizace. Suma sumárum jde o více než 260 subjektů.

Město si tedy za pozdní platby nájemného za měsíce leden až červen nenaúčtuje žádný úrok z prodlení, pod podmínkou, že dluh nájemníci uhradí do konce roku. „De facto umožňujeme odklad platby nájemného za první pololetí bez jakýchkoliv sankcí, na neuhrazené platby nepošleme upomínky,“ upřesnil Blaha.

Radní ještě schválili stagnování ceny nájemného, v jeho výši se neodrazí inflace, a to až do 30. června 2022. Ve smlouvách o nájmu je přitom zakotvená inflační doložka, která opravňuje město ke každoroční úpravě nájemného podle oficiálních statistických údajů o vývoji inflace spotřebitelských cen. „Inflační doložku neuplatníme už druhým rokem, výše nájemného se tak nemění,“ potvrdil uherskohradišťský starosta.

Tagy článku

TOPlist