Radnice se topí v aquaparku. Čelí žalobě i trestnímu oznámení!

Radnice se topí v aquaparku. Čelí žalobě i trestnímu oznámení!
Foto: ilustr., sal
Uherské Hradiště Zprávy 16 / 11 / 2016

Město Uherské Hradiště čelí trestnímu oznámení a žalobě! „Válku“ mu vyhlásila brněnská společnost Unistav Construction, zhotovitel aquaparku, která už dokonce odstoupila od smlouvy. Poslední kapkou skřípající spolupráce byly městem nepotvrzené záruční opravy. Radnice jakékoliv pochybení odmítá, její kroky se podle starosty vždy opíraly o uzavřenou smlouvu.
„Ukončili jsme zjevné šikanozní, vyčerpávající a často nekonečné domáhání se potvrzení o odstranění vad, z nichž některé ani vadami nebyly. Za šestadvacet let existence firmy jsem se s takovým jednáním smluvních partnerů nesetkal,“ prohlásil Miroslav Friš, předseda představenstva společnosti. „Odstoupení od smlouvy město považuje za neplatné, neboť nebyly naplněny důvody pro takový postup,“ reagoval Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště.
Jablkem sváru jsou záruční opravy. Radnice si totiž podle společnosti nechala neoprávněně vyplatit bankovní záruku 6 milionů korun za prodlení záručních oprav aquaparku. „Po uplynutí zkušebního provozu jsme opravili 911 reklamovaných vad, náklady na jejich odstranění přitom nebyly malé. Spoustu vad jsme už totiž nemohli převést kvůli insolvenci na subdodavatele anebo se jednalo o neoprávněnou reklamaci, kterou jsme ze vstřícnosti stejně odstranili,“ vysvětluje Friš v dopise, který poslal starostovi i všem zastupitelům města. Oprava sporných vad přišla podle něj na bezmála 495 tisíc korun. Firma je teď chce po městu zpátky.
Sedmiletý smluvní vztah se rozpadl v říjnu, kdy Unistav žádal o vrácení potvrzené odstraněnky u vad, které odstranil v září. Když město povinnost ve lhůtě nesplnilo, firma odstoupila od smlouvy. „A jelikož ani do deseti dnů po odstoupení nijak nereagovalo, podle smlouvy platí, že s odstoupením město souhlasí,“ tvrdí Friš s tím, že společnost u Krajského soudu v Brně podala žalobu na neoprávněné vyplacení bankovní záruky 6 milionů korun. Město totiž podle něj postupovalo v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo. To ale na levém břehu řeky Moravy odmítají. „Jelikož zhotovitel při odstraňování vad před vypršením záruční doby neodstranil všechny oznámené vady v oboustranně odsouhlaseném a ani v náhradním termínu, uplatnili jsme v souladu se smlouvou o dílo plnění z poskytnuté záruky,“ zdůraznil Blaha. Kdyby město postupovalo jinak, poškodí podle něj vlastní zájmy. „Peněžní ústav navíc záruku uvolnil až po kontrole všech náležitostí vyplývajících z textu bankovní záruky. Peníze jsme uložili na depozitním účtu do doby odstranění reklamovaných vad,“ dodal starosta. Jenže podle Unistav Construction banka nezkoumá právní podklad vyplacení záruky, ale jen skutečnosti, na které se výplata váže…
Největším problémem jsou závady na vzduchotechnice, které jsou však podle společnosti i dílem chybného projektu. „Reklamované vady, pro které jsme uplatnili plnění z bankovní záruky a smluvní pokutu, se vzduchotechniky netýkají,“ je ale přesvědčený Blaha. „Od začátku jsme poukazovali na nešvary, které výstavbu velmi drahého koupaliště provázejí, a čas nám dal za pravdu. Zůstává otázkou, jestli někdo ponese odpovědnost, nebo se vedení města dál bude tvářit, že se nic nestalo,“ kroutí hlavou nad vzniklou situací Josef Sátora, hradišťské zastupitel za ČSSD.
Společnost Unistav Construction se však nespokojila jen s požádáním žaloby, u Krajského zastupitelství v Brně dokonce podala trestní oznámení. „Jsme přesvědčeni, že existují důvody k zahájení úkonů trestního řízení, protože město po nás požadovalo údajnou smluvní pokutu i po vyplacení šestimilionové bankovní záruky. Uvedené skutečnosti nasvědčují spáchání trestného činu,“ prohlásil Miroslav Friš, předseda představenstva. Trestní oznámení však radnice přešla mlčením. „Jestli firma měla jiný názor v případě uplatnění smluvní pokuty, mohla uplatnit své právo a požádat orgány města o její odpuštění, případně snížení. Ale dodnes tak neučinila,“ podotkl jen starosta Stanislav Blaha.
Kauzu tak rozetne až krajský soud. Ortel zřejmě vyřkne i na základě znaleckého posudku, který spočítá závady v aquaparku a určí případnou smluvní pokutu. „Smírné řešení už považujeme za nepravděpodobné,“ potvrdil Friš.

autor: PETR ČECH
TOPlist