Radnice vozila listí do lesa. Byl to prý recept proti černé skládce

Radnice vozila listí do lesa. Byl to prý recept proti černé skládce
Foto: ilustr., web
Uherský Brod Zprávy 27 / 11 / 2013

Kam s listím z městských parků? V Uherském Brodě, kde by veškeré listí z veřejné zeleně mělo končit v kompostárně Králov, ho letos multikáry vyvážely i do lesa. Obavy některých obyvatel z porušování předpisů při nakládání s bioodpadem se nakonec nepotvrdily. Naopak. Co na první pohled vypadalo jako svérazné řešení problému „kam s ním“, je ve skutečnosti cílenou akcí proti zakládání černých skládek.
O co jde? „Sedm multikár naplněných čistým listím vyjelo s vědomím správce městských lesů do míst, kde docházelo k pravidelnému výskytu černých skládek. Pravidelně se odtud odvážely pneumatiky, elektrozařízení a stavební odpady. Navezená vrstva listí nám v tomto případě posloužila jako psychologická zábrana proti najíždění vozidel do lesa mimo cestu a k podpoře obnovy půdních pokryvů po odstranění černých skládek,“ vysvětluje Petr Vozár, vedoucí brodského odboru životního prostředí a zemědělství.
Uherský Brod odveze na kompostárnu Králov ročně na tisíc tun biologického odpadu, přičemž téměř polovinu tvoří veřejná zeleň. Městská skládka Prakšická I je rekultivovaná a podle Petra Vozára nepotřebuje další přísun biologického odpadu. Na sousední skládku Prakšická II, kterou vlastní společnost Rumpold UHB, se sváží kompost vzniklý na Králově. „Nejde o to, že by listí, tedy bioodpad, lesu škodilo. Ale o to, že takzvaným obyčejným obyvatelům město za chybné nakládání s odpadem vyhrožuje jeho neodvážením,“ uvedl Radek Výmola, jeden z těch, kteří na vyvážení listí lesa upozornili.
„Tvrzení, že město vyhrožuje nevyvážením popelnic, je nepravdivé,“ odmítl stížnost Petr Vozár. „Povinnost občanů separovat biologický odpad je zakotvena v obecně závazné městské vyhlášce č. 16/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Uherský Brod. Tato vyhláška je závazná a nerespektováním vyhlášky se občan dopouští přestupku proti zákonu č. 200/1990 Sb., o přestupcích.“

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace