Rajon je větší. Jeden policista má chránit 1125 lidí!

Rajon je větší. Jeden policista má chránit 1125 lidí!
Foto: ilustr., sal
Bojkovice Zprávy 06 / 05 / 2014

Policistům z Bojkovic není co závidět. Jejich rajon je od loňska větší o katastry Březové, Lopeníku a Strání-Květné, osmičlenný tým ani plat se nemění a zástup lidí, kteří na jejich pomoc spoléhají, je početnější. Pohraniční region se stává magnetem pro nejrůznější živly. Je proto malý zázrak, že v rámci rozšířeného obvodu nedošlo v posledních dvanácti měsících k žádné závažné trestné činnosti nebo významnému narušení veřejného pořádku.
Posuďte sami: V roce 2012 bylo na jednoho bojkovického policistu 850 obyvatel a celkem 12 kilometrů čtverečních. Dnes je to už 1125 lidí a z rozšířeného obvodu, jenž čítá 236 kilometrů čtverečních, připadá na jednoho policistu už 15,7 kilometru čtverečních. „To vše je navíc umocněno délkou státní hranice se Slovenskem, která v našem případě představuje 34,2 kilometru,“ doplňuje Pavel Vystrčil, vedoucí bojkovické policie.
Vystrčil vystoupil v minulých dnech před zastupiteli města se zprávou, ze které se čísla jen hrnula. Vyplývá z ní, že loni se na Bojkovicku řešilo celkem 154 případů trestné činnosti, což je ve srovnání s rokem 2012 nárůst o 9,2 procenta (141 případ). Zajímavostí je, že celkem 52 trestných činů se vztahuje na „nová území“. „Takže v původní rozloze našeho policejního obvodu došlo k poklesu trestné činnosti o 37 procent,“ upozornil policejní šéf.
Že je přímo ve městě a jeho nejbližším okolí méně případů, za tím možná stojí spolupráce město - policie. „Spolupráce je bez nadsázky na vynikající úrovni. Už v roce 2011 jsme s hradišťským územním odborem policie podepsali koordinační dohodu, která se týká všech záležitostí souvisejících s bezpečnostní situací v našem městě,“ říká Petr Viceník, starosta Bojkovic.
Vzájemná vazba je podle starosty užitečná pro obě strany. Přímo v počítači, který je na stole starosty, se sbíhají data z měřičů rychlosti. Výsledky tak jsou policii k dispozici „na požádání“. „Město zavedlo kamerový systém, jehož záznam využíváme,“ potvrzuje Pavel Vystrčil. „Pokud jde o priority, jednoznačně preferujeme zajištění bezpečnosti dětí při cestě do školy obsazováním nejvíce exponovaných přechodů. Některé z nich ale stále neodpovídají standardu. Nejsou nasvíceny, ani se pravidelně neobnovuje nátěr vodorovného dopravního značení. To je ale dlouhodobý problém.“

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist