Ředitel gymnázia míří do politiky, zvládnout chce obojí

Ředitel gymnázia míří do politiky, zvládnout chce obojí
Foto: archiv  /  Zdeněk Botek
Uherské Hradiště Zprávy 03 / 07 / 2014

Jedním z kandidátů na senátora je Zdeněk Botek, dlouholetý ředitel Gymnázia v Uherském Hradišti, který se doposud nikdy politicky neangažoval. I přesto si ve volbách věří. Když senátorský mandát získá, v křesle ředitele gymnázia se stodvacetiletou tradicí zůstane.

Proč jste přijal kandidaturu do Senátu ČR? Jak dlouho jste o nabídce přemýšlel?
Od počátku působení na gymnáziu jsem dostával od KRUHu  (Koalice pro rozvoj Uherského Hradiště) nabídky na politické působení v Uherském Hradišti. Odmítal jsem je v souvislosti s mým trvalým bydlištěm v Hluku. Když jsme na jaře tohoto roku ve škole řešili otázky rozvoje školství, doporučil jsem našim učitelům aktivní zapojení do politického života, neboť jen takto je možné pozitivně ovlivňovat dění v naší společnosti. Mnozí již nyní zastávají důležitá místa v místních zastupitelstvech. Když se situace obrátila a moji kolegové naopak vyzvali mě k veřejnému působení, neuměl jsem odpovědět negativně, a proto jsem přijal nominaci KRUHu do Senátu ČR.
Vzhledem k působení KRUHu pouze v Uherském Hradišti jsme hledali širší podporu našeho návrhu v rámci parlamentních stran. Našim představám o aktivní a profesionální politice odpovídá politické hnutí ANO, v současné době máme příslib podpory hnutí ANO našemu návrhu.

Nikdy předtím jste nebyl politicky aktivní. I proto mnozí vaši kandidaturu považují za překvapivou.
Je pravda, že jsem politicky aktivně nepůsobil, ale vždy jsem byl veřejně činný. Jako předseda jsem v letech 1987 – 2009 vedl Tělovýchovnou jednotu Spartak Hluk, pravidelně jsem se zúčastňoval zasedání městského zastupitelstva, odpovídal jsem za provoz sportovní haly, řídil jsem práci asi 30 pracovníků.  Od roku 1982 jsem pracoval v oblasti stolního tenisu, vedl jsem postupně oddíl v Hluku, komisi mládeže v Jihomoravském kraji a v ČR, v letech 2007–2011 jsem jako předseda ČAST řídil celý český stolní tenis. Tato činnost přinášela běžně veřejná i oficiální jednání, četná zahraniční působení a přinášela i mezinárodní zkušenosti.
Působení ve funkci ředitele gymnázia je veřejná služba, v níž veřejné rozpočty, investiční politika či realizace evropských projektů je každodenní práce. Věřím, že tato odborná manažerská příprava i výsledky investičního působení (nová tělocvična gymnázia, budovy nižšího gymnázia či zcela nový stravovací komplex) jsou nejlepší přípravou pro vstup na politické pole.

Jaké jsou priority Vašeho případného působení v Senátu?
Naši studenti, absolventi, jejich rodiče i široká veřejnost měli na naší škole možnost poznat, že lze pracovat velmi tvrdě, kvalitně, úspěšně a zároveň preferovat principy jednání jako je slušnost a úcta k práci druhých. Obdobné principy práce bych chtěl přenést do působení Senátu i dalších politických struktur. Tyto aspekty by měly představovat základ moderní demokratické společnosti. Svou prací ve funkci senátora chci docílit toho, aby široká veřejnost začala vnímat politika jako slušného a poctivého odborníka na problematiku, kterou se dlouhodobě zabývá. Další úkol, který si kladu před sebe, je úspěšné získávání evropských i českých peněz pro náš region. Mám za sebou evropské projekty i naše domácí investiční akce v řádu stovek milionů. Věřím, že umím získat tyto prostředky a tím pomoci obcím, školám, sportovcům, muzikantům, prostě všem aktivním lidem našeho regionu. Třetí oblast práce senátora vidím v každodenním poznávání běžných starostí spoluobčanů a v podílu na jejich řešení. Věřím, že s puncem senátora budu moci mnohem důrazněji působit na úrovni obcí, okresu či kraje, například věřím, že pan ministr dopravy nám v našem regionu pomůže realizovat výstavbu R 55 z Otrokovic do Petrova v reálném termínu.
 
Jak odhadujete svoje šance?
Přijal jsem kandidaturu do Senátu s tím, že chci ve volbách uspět. Věřím, že téměř dvacet let působení na Gymnáziu v Uherském Hradišti přineslo pozitivní výsledky a veřejnost na Hradišťsku i na Veselsku tuto skutečnost zná a umí ocenit. Požadavek kvalitních školských služeb je jedním ze základních přání většiny rodičů, nám se na gymnáziu daří tento požadavek pro děti našeho regionu úspěšně plnit. Věřím, že nejen široká veřejnost, ale především tisíce absolventů hradišťského gymnázia projeví svůj názor na můj podíl na řízení školy svým hlasem ve volbách. Stejně tak doufám, že obyvatelé našeho regionu kladně zhodnotí moje sportovní, kulturní i společenské aktivity, které vedou k poznání běžných denních problémů lidí. V reálné praxi jsem snad prokázal, že umím tyto problémy pochopit, pojmenovat a řešit.

Kdybyste uspěl a lidé Vás poslali do Senátu, jste připravený se vzdát funkce ředitele gymnázia nebo obě funkce případně skloubíte dohromady?
Moji nadřízení při průběžných kontrolách konstatovali, že se mně daří delegovat pravomoci i odpovědnost. S kolektivem pracovníků gymnázia jsme se pracovně dohodli, že bych se v případě úspěchu pokusil ponechat si i odpovědnost za řízení školy s tím, že jsme fungující kolektiv, který umí pružně reagovat na změny. Věřím, že tato varianta je v současné době přáním našich studentů i našich učitelů.

autor: PETR ČECH

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace