Referendum je platné, pozemek zůstane obecní

Referendum je platné, pozemek zůstane obecní
Foto: sal  /  Místostarosta Podolí Miroslav Křižka rozpálil po sobotním vyhlášení výsledků referenda spoustu lidí do běla. Kvůli jeho neobvyklému chování musela do obce také policie.
Podolí Zprávy 10 / 10 / 2016

Jednoznačným výsledkem skončilo místní referendum v Podolí. Občané „řekli“, že ožehavý pozemek v nadregionálním biocentru Hluboček majitele nezmění a zůstane ve vlastnictví obce. Jelikož referendum přilákalo 387 lidí, což je 57 procent oprávněných voličů, a hlasovali skoro jako „jeden muž“, jsou pro zastupitele výsledky závazné! Jejich vyhlášení však provázely obstrukce vedení obce, které je na úřední desce zveřejnilo až po příjezdu policie!
Incident se strhl v okamžiku, kdy předseda komise Lukáš Oswald přinesl zápis o výsledcích hlasování na obecní úřad, aby jej starosta vyvěsil na úřední desce, jak nařizuje zákon. „Jenže místostarosta Křižka se zmocnil listiny a snad ji měl v úmyslu roztrhat. Když tomu chtěl předseda zabránit, došlo k nějaké fyzické potyčce, kterou už řeší policie,“ vylíčila dění po referendu Sabina Trávníčková, členka pětičlenné komise, ve které kromě čtyř členů přípravného výboru pro pořádání referenda usedl i jeden zástupce obce. „Čtyři policejní hlídky zajištovaly nadstandardní služby při řešení administrativních záležitostí spojených s vyvěšením výsledků referenda a půtek lidí s místostarostou. Situace v obci eskalovala, už to vypadalo, že dojde i na pěsti, ale policisté nakonec udrželi veřejný pořádek,“ potvrdil Vladislav Malcharczik.
Policisté nakonec v obci zasahovali a vyslýchali asi tři hodiny. Jelikož volební komise má vždy k dispozici stejnopis zápisu, její členové za dohledu mužů zákona zkontrolovali, jestli se údaje shodují s originálem, kterého se zmocnil Křižka. „Výsledky referenda se tak objevily na úřední desce s tříhodinovým zpožděním. Obstrukce vedení obce nás ale vůbec nepřekvapily. I když jim zákon přikazuje spolupracovat, z jejich strany po dobu téměř tří měsíců neexistuje téměř žádná součinnost,“ prohlásila Trávníčková. „Referendum jsme rozhodně nebojkotovali, jen se vyskytl problém při předání zápisů hlasujících. Komise jej totiž dostala barevný, ale vrátila nám jen černobílou kopii, kterou jsme odmítli převzít bez sepsání protokolu,“ líčil dění na obecním úřadě Jaromír Hastík, starosta Podolí. Jelikož to podle něj předseda komise odmítl, Křižka se zvedl, že odejde. „Jelikož mu stál Oswald v cestě, tak do něj lehce narazil. I když nespadl ani se nezapotácel, hned volal policii. Incident považuju za plánované a cílené unfér jednání,“ tvrdí Hastík.
To už před obecním úřadem stálo asi sto pobouřených lidí, kteří nenechali na starostovi Jaromíru Hastíkovi a místostarostovi Miroslavu Křižkovi nit suchou. Adrenalin v krvi jim pak Křižka ještě zvedl v okamžiku, kdy za doprovodu šesti policistů vyšel z obecního úřadu a za doprovodu rozlíceného davu se jen tak prošel ke škole, kulturnímu domu a zpět k úřadu… „To byla totální fraška, jen všechny záměrně provokoval,“ reagoval jeden z občanů.
Samotné výsledky místního referenda byly drtivé.
Hlasování v kulturním domě vyburcovalo 387 lidí, kteří vyjádřili svůj názor. I když byl nakonec jeden hlas neplatný, nic to nezměnilo na jednoznačném „ANO“ na všechny čtyři otázky referenda (viz tabulka). Maximálně bylo proti 19 lidí… „Účast i jasný výsledek referenda nás velice potěšily. Lidé jasně ukázali, co chtějí, a zarazili nemravné plány vedení obce,“ zdůraznila Trávníčková.
Impulsem pro místní referendum byla snaha obce prodat jedné ze zastupitelek obecní pozemek o rozloze 10 571 metrů čtverečních v nadregionálním biocentru Hluboček, které je unikátní lokalitou s výskytem chráněných rostlin a živočichů. A podle všeho stál ten záměr „hlavu“ i starostku s místostarostkou, které byly v nočních hodinách 12. července sesazeny z funkcí. Z pětice zastupitelů, kteří stáli za jejich svržením, k místnímu referendu přišel jen Vladimír Mana.
Místostarosta Miroslav Křižka v sobotu odmítl žádost o rozhovor s tím, že nemá co říct, a předseda komise Lukáš Oswald nebyl včera k zastižení.


Otázky referenda

Souhlasíte, aby obec Podolí podnikla veškeré kroky, aby pozemek p.č. 4328/2 i jeho části zůstaly v majetku obce?
ANO: 371    NE: 14

Souhlasíte, aby obec Podolí zachovala současné využití pozemku i jeho částí jako trvalý travní porost?
ANO: 370    NE: 14

Souhlasíte, aby obec Podolí nevyjímala z nadregionálního biocentra Hluboček žádné pozemky ani jejich části?
ANO: 373    NE: 11

Souhlasíte, aby obecní pozemky, kterými vedou inženýrské sítě a domovní přípojky k nim, zůstaly v majetku obce Podolí?
ANO: 364    NE: 19
Pozn: Otázky byly redakčně kráceny

autor: PETR ČECH

Galerie

TOPlist