Reforma na radnici sklízí kritiku. Spustí propouštění?

Reforma na radnici sklízí kritiku. Spustí propouštění?
Foto: ilustr. web
Uherské Hradiště Zprávy 21 / 05 / 2015

Škatulata, hejbejte se zasáhnou radnici v Uherském Hradišti. Městský úřad čeká revoluce, která se zřejmě neobejde bez následků. Vyloučené není rušení odborů ani propouštění. Opozice už dnes bije na poplach, organizační změny však nijak neovlivní. Radní totiž veškeré plánované kroky drží pod pokličkou.
„Rada zatím schválila jen organizační schéma, nikoliv nový organizační řád, odbory, útvary a oddělení. Celá věc je poměrně složitá a nachází se ve stadiu vývoje, ještě nejsou vyloučeny změny,“ tvrdí Josef Botek, tajemník uherskohradišťského městského úřadu, který odmítl i jen nastínit plánované kroky.
Reformu si žádá oddělení státní správy od samosprávy. Jejím cílem je snížení počtu odborů, zvýšení efektivity práce, zrychlení toku informací a v neposlední řadě snaha o centralizaci a jednotnou správu veškerého městského majetku.
Jenže opozici se postup vládnoucí koalice nelíbí. Nemá totiž žádné informace ani možnost změny připomínkovat, což nepovažuje za transparentní. „Odmítáme plánovanou likvidaci odboru životního prostředí, jehož agenda má přejít pod stavebně-právní odbor, který se stane megaodborem, zahrnujícím oddělení stavebního odboru a památkové péče, oddělení vodoprávní a dopravního úřadu a oddělení životního prostředí. Na odbor správy majetku města pak přejde agenda místních komunikací, osvětlení, vodárenského majetku nebo zeleně. Likvidace odboru životního prostředí je nestoudná, město velikosti Uherského Hradiště jej potřebuje,“ diví se Jan Zapletal, zastupitel za hnutí ANO, které rovněž nesouhlasí se zamýšleným vznikem nového „Útvaru kanceláře starosty“. Na místo vedoucího už radnice vyhlásila výběrové řízení. „Reorganizace přitom ještě ani nebyla schválena zastupitelstvem,“ připomíná Zapletal. „Nový útvar chápeme jako propagační oddělení vedení města, mající za úkol organizaci pracovního času starosty nebo přípravu projevů, tedy sebepropagaci vedení za peníze daňových poplatníků,“ prohlásil Zapletal, který stále věří, že zastupitelé dostanou šanci reformu městského úřadu ovlivnit.
Jenže nejspíš marně. „Rozhodování o uspořádání úřadu připadá ze zákona radě města, která je za své kroky plně zodpovědná,“ reagoval Botek, podle kterého nové uspořádání radní posvětí 2. června. Až pak odtajní veškeré informace.
Spousta otázek DOBRÉHO DNE tak zůstala nezodpovězena a můžeme jen spekulovat, jaké útvary vzniknou, zaniknou a jestli se někdo ze zaměstnanců ocitne na úřadu práce...

autor: PETR ČECH
TOPlist