Rekonstrukce knihovny za milion byla k ničemu! Dělníci jsou zpět

Rekonstrukce knihovny za milion byla k ničemu! Dělníci jsou zpět
Uherský Brod Zprávy 03 / 05 / 2018

Navzdory nákladné modernizaci za milion korun zůstává dětské oddělení brodské Knihovny Františka Kožíka dál zavřené. Není přitom vyloučeno, že děti zůstanou v azylu, který jim poskytla studovna oddělení pro dospělé v Panském domě, až do konce roku. „Je to možné. V budově se znovu pracuje. Okolnostmi rekonstrukce knihovny se navíc zabývá i policie,“ říká Patrik Kunčar, starosta Uherského Brodu.

Proč čeká zrekonstruovaná knihovna už celý rok na kolaudaci?
Stavební úřad odhalil vady v oblasti protipožárního řešení a Inspektorát bezpečnosti práce odmítl posuzovat řešení vnitřního vybavení v současné podobě. To proto, že chybí bezpečnostní prvky jako zábradlí, madla a podobně… Neprodleně jsme proto u projektanta objednali projekt na odstranění uvedených nedostatků. Bohužel, vzhledem k vytíženosti projektanta stále nemáme projekt k dispozici.
Proto zatím nemůžeme provést požadované úpravy, a tím pádem ani zkolaudovat. Pokud jde o projekt, za který pan bývalý ředitel Domu kultury Jan Zapletal zaplatil 250 tisíc korun, ten je nepoužitelný. Jeho hodnotu navíc soudní znalec ocenil na 19 tisíc korun. Proto jsme celou věc předali policii (trestní oznámení na Jana Zapletala řeší Státní zastupitelství v Brně od 8. prosince 2017, pozn. autora).  

Proč radnice nechala exředitele Zapletala provést nákladnou rekonstrukci, když věděla, že v prostorách knihovny vznikne ještě komunitní centrum?
Skutečný rozsah úprav jsme poprvé uviděli až při slavnostním otevření knihovny. Pan ředitel před započetím prací vůbec nepožádal město jako vlastníka budovy o souhlas s těmito úpravami, takže dotčené odbory ani nevěděly, že část knihovny zasahuje do prostor, které jsou určeny pro sociální zařízení. Jedná se ale pouze o malou boční místnost velikosti zhruba dvanáct metrů čtverečních, kde bylo oddělení beletrie dětské knihovny. K dnešnímu dni už jsou spojovací dveře zazděny a probíhá výstavba sociálek.

Je pravda, že část zrekonstruované knihovny se právě mění v sociální zařízení pro komunitní centrum?
Částečně. Toto sociální zařízení souvisí s výstavbou nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, ale nebude sloužit komunitnímu centru, nýbrž knihovně. Je to totiž náhrada stávajícího sociálního zařízení, které bylo nutné zrušit kvůli výstavbě nového přístupového schodiště do komunitního centra.

Kdy budou knihovna i komunitní centrum v provozu?
Co se týká knihovny, nelze odhadnout, protože stále nemáme k dispozici projekt, a tím pádem ani odhad nákladů, kolik budou všechny úpravy stát. Věřím, že nejpozději do konce roku budou všechny závady odstraněny a dětské oddělení knihovny zkolaudováno a otevřeno. Komunitní centrum bude hotové do poloviny října, pak ještě bude nutná montáž interiéru a kolaudace. Zahájení provozu předpokládám nejpozději od prosince. Náklady v tomto případě činí 20 milionů korun včetně daně, z toho plných 85 procent kryje dotace.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist