Rozdávali ocenění

Rozdávali ocenění
Bojkovice, Uherský Brod Zprávy 30 / 10 / 2009

V Uh. Brodě již podesáté ocenili jednoho z aktivních obyvatel, který se zasloužil o přínos pro město, a udělovali Cenu města. Podobnou slavnost připravují i v Bojkovicích. Jen tady budou udílet čestná občanství města Bojkovice.
Letos si v Brodě cenu za přínos městu a jeho obyvatelům odnesla Irena Koubová. „Irena Koubová jako uherskobrodská rodačka. V tomto městě prožila celý svůj dosavadní život, z něhož nemalou část věnovala veřejné práci v oblasti kultury a sociálních věcí ve prospěch svých spoluobčanů,“ vysvětlil místostarosta Uh. Brodu Pavel Josefík důvody k ocenění. Slavit budou za pár dní i v Bojkovicích.  Bývalý prezident Václav Havel a biskup Václav Malý se stanou čestnými občany Bojkovic. Rozhodli o tom zastupitelé města.
„Čestné občanství jim udělíme za zásluhy o rozvoj demokracie a humanity, obranu lidských práv a podporu nespravedlivě stíhaných. Je to malé poděkování těm, kteří se jak na pádu železné opony, tak i na odstranění zotročujícího mocenského komunistického režimu nejvíce podíleli,“ nechal se slyšet starosta František Slavíček. Čestné občanství zastupitelé udělí 17. listopadu.
Zda proběhne i osobní návštěva obou oceněných v Bojkovicích, o tom se rozhodne v nejbližších dnech.

TOPlist