Rozhlas v Brodě? Spíš než zprávy šíří hlukový smog

Rozhlas v Brodě? Spíš než zprávy šíří hlukový smog
Foto: Ilustrační foto
Uherský Brod Zprávy 04 / 12 / 2019

Vysílání je hlučnější než rámus ze silnice a železnice

Zní to jako zpráva poněkud přitažená za vlasy, ale hlášení městského rozhlasu v Uherském Brodě je hlučnější než všechny zákonem stanovené limity pro venkovní hluk pro den i noc. Tedy pro časy od 6 do 22 hodin a naopak.
Zatímco denní limity pro hluk ze silniční a železniční dopravy jsou shodně do maximálně 55 decibelů, a pro hluk z hlavních silnic a pro ochranná pásma drah 60 decibelů, brodský rozhlas burácí výjimečně až 92 decibely! Vyplývá to z výsledků měření jeho hlučnosti, které se letos v dubnu uskutečnilo v ulici Antonína Dvořáka, na Masarykově náměstí, v Havřicích, u školy v Újezdci a pod kostelem.
Výsledky měření jsou součástí důvodové zprávy nazvané Změna využití městského rozhlasu, kterou zastupitelům předložil jejich kolega Petr Bilavčík, opoziční zastupitel za ZVUK 12. „Efekt vysílání zpráv je v době internetu, televize a sociálních sítí nulový, rozhlas ve městě jen šíří hlukový smog,“ říká zastupitel Bilavčík. První krok k možné změně je tady, zastupitelé uložili radě do pondělí 9. prosince, kdy je na programu letošní poslední zasedání, aby předložila návrh jak dál.
Pikantní je, že i když rozhlas jede na frekvenci varovného informačního systému, žádné „varovné zprávy“ nevysílá. Tedy pokud lze odstávky plynu a elektřiny nebo uzavírky silnic považovat za varovná sdělení. Naopak, za zhruba 18 milionů korun, tolik nová síť pořízená v roce 2014 za peníze EU stála, se šíří hlášení obecného charakteru. Lidé se vždy v úterý a čtvrtek dozvídají informace o společenských, kulturních, sportovních, školních a také nejrůznějších prodejních akcích. Zastupitel Bilavčík je považuje za bezcenné. „Lidé o nich přece už dávno vědí z jiných zdrojů,“ je přesvědčen Bilavčík. A ukazuje na tabulky z důvodové zprávy. Lze z nich vyčíst, že obyvatelé čerpají informace o fungování města, a také oznámení o nejrůznějších akcích, nejčastěji z Brodského zpravodaje (měsíčník, který dostává zdarma každá domácnost, pozn. autora). Další z nejčastějších zdrojů jsou městský web, plakáty a venkovní reklama.
„Chápu snahu kolegy zastupitele Bilavčíka změnit formu vysílání. Na druhou stranu vím, že spousta seniorů hlavně z okrajových částí je na vysílání zvyklá a doma třeba internet nevlastní,“ říká místostarosta a radní Petr Vrána. A nabízí řešení, o kterém hovoří také Petr Bilavčík. „Jistým řešením by bylo, kdyby se zprávy vysílaly jen pro konkrétní čtvrti nebo sídliště, případně pro okrajové části Újezdec a Havřice. Jednalo by se tedy o zprávy cílené na konkrétní lidi v konkrétních místech. Uvidíme,“ poznamenal Petr Vrána.
A jaké řešení nabízí Bilavčíkův ZVUK 12? „Domníváme se, že v dnešní době je možné hlášení plně nahradit internetovým způsobem, či způsobem sociálních sítí a pak také formou regionální televize, kdy zprávy přesně cílí do prostředí každé rodiny v předem známý čas a kvalitě podstatně lepší, než je dosud prosazované hlášení městského rozhlasu,“ uvedl v důvodové zprávě Petr Bilavčík.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist