Rozvoj Pitína musí být týmovou prací

Rozvoj Pitína musí být týmovou prací
Pitín Zprávy 01 / 10 / 2010

Místostarostka Berčíková: Musíme si uvědomit, že tato obec je nás všech!Berčíková: Musíme si uvědomit, že tato obec je nás všech!

Své čtyřleté působení ve funkci místostarostky Pitína hodnotí Martina Berčíková pozitivně, protože ji obohatilo o zkušenosti z veřejné správy a zároveň poznala, jaké to je řešit konkrétní problémy konkrétních obyvatel.
„Troufám si tvrdit, že jsem nasbírala dostatek zkušeností k tomu, abych lidem v Pitíně mohla dokázat i v dalším volebním období, že mi osud této obce není lhostejný. Jako rodilá Pitíňanka si zakládám na tom, aby nás obec reprezentovala navenek a fungovala uvnitř. Je nutné, aby práce obecního úřadu byla otevřená a transparentní vůči všem občanům v Pitíně,“ říká Berčíková.
Zároveň zdůrazňuje, že rozvoj obce musí být týmovou prací řízenou zastupitelstvem a veden lídry, kteří dokážou jeho představy a rozhodnutí převést do podoby reálných projektů. „Je třeba reflektovat skutečnost, že zvolení členové zastupitelstva za ODS měli v uplynulých letech lví podíl na tom, že se podařilo posunout Pitín mezi moderní obce,“ zdůrazňuje v této souvislosti Martina Berčíková.
Seznam jmen, ze kterých je složeno zastupitelstvo Pitína, je široký, ale je patrné, že silná odpovědnost leží právě na ODS. To také reflektuje nově složená kandidátka strany a nezávislých kandidátů do komunálních voleb, kde je místostarostka Martina Berčíková hned na druhém místě, za statutárním náměstkem hejtmana Liborem Lukášem. Kladem této kandidátky je skutečnost, že jako jediná v Pitíně má přímé napojení na krajskou samosprávu a vedení státu v čele s předsedou vlády ČR. „Vnímám tento fakt jako silný benefit, poněvadž tyto kontakty nám pomohou efektivněji pracovat a snáze prosazovat naše ideje a záměry, které budou důležité pro obec samotnou, potažmo pro všechny naše spoluobčany,“ poodkrývá jednu z velkých předností Berčíková. „Chtěli bychom dát Pitínu tvář dynamicky se rozvíjející obce s důrazem na spolkovou činnost a kulturní život. Nejen já, ale i tým lidí na kandidátce ODS chce zlepšit život v Pitíně,“ dodává.
A na co je Berčíková za své čtyřleté působení v roli místostarostky nejvíce pyšná? „Nejvíc mě těší, že se podařilo dát dohromady tzv. klub důchodců, kde se snažíme nabídnout našim starším spoluobčanům kulturní a společensko-zábavní program. Tato práce mě skutečně naplňuje. Již připravuji pestrý program na celý půlrok a budu ráda, když se mi vše podaří zrealizovat. V loňském roce se nám podařilo využít dotačních prostředků od Nadace Děti-kultura-sport, díky které mohla část seniorů prožít příjemné kulturně-relaxační pobyty na Slovácku či Slovensku. Budu nesmírně ráda, když se budou programy, které nastavíme, všem starším spoluobčanům líbit,“ uzavírá komentář ke své velmi oblíbené činnosti Berčíková.
Pitín v sobě má potenciál stát se obcí, kterou před x lety všichni vzývali jako kulturní obec, kde to týden co týden ožívalo bohatým kulturním programem. Sportovní areál NIVA s výletištěm je k tomu připraven. Je jen na samotných Pitíňanech, jak se ve volbách rozhodnou. Zda nechat věci plynout, nebo obec mnohem dynamičtěji rozvíjet a vtisknout tak Pitínu tvář opravdu moderního místa ke spokojenému životu.

TOPlist