Rybářství narazilo. Úřad nechce druhý rybník

Rybářství narazilo. Úřad nechce druhý rybník
Foto: ara  /  Rybník Prakšický horní je ve správě Rybářství Hodonín. Jestli vznikne i druhá vodní plocha, o tom se ještě nerozhodlo.
Prakšice Zprávy 20 / 07 / 2012

Rybářství Hodonín nejspíš u Prakšic dostavělo. Přesněji - sedmihektarový rybník tady letos určitě vyhlouben nebude a jestli v následujícím roce, o tom budou rozhodovat úředníci krajského úřadu a posudek EIA. Rybářství by chtělo u obce, kde už jeden rybník s názvem „Prakšický horní“ spravuje, vysadit téměř tři tuny sladkovodních ryb. Odbor životního prostředí a zemědělství zlínského hejtmanství je však zásadně proti.
Úřad tvrdí, že pokud by se projekt schválený obecním zastupitelstvem i obyvateli uskutečnil, svůj domov by u místního potoka Holomňa a mokřadů ztratily desítky ohrožených druhů zvířat včetně ptáků a obojživelníků.
Okolí Holomně je u Prakšic obzvlášť bohaté na chráněné druhy. Kromě ledňáčka tady žijí ropuchy, rosničky i vzácní zelení skokani. Z ptáků jde mimo jiné o jestřába, rorýse a žluvu.
„Výstavbou rybníka by došlo ke zničení přirozeného toku Holomně v délce asi pěti stovek metrů a odstranění břehového porostu,“ vysvětluje ve své zprávě Alan Urc, šéf krajského odboru životního prostředí. Záměr podle něj může mít významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které odůvodňují nutnost jeho posouzení.
Rozhodnutí tak nejspíš bude záviset na posudku EIA, který podle přísných euronorem zkoumá dopady na životní prostředí. Vyjádření však nebude k dispozici dříve než v lednu 2013.
Vedení Rybářství Hodonín se k situaci odmítlo vyjádřit. „Projekt na úřadu špatně pochopili,“ shrnul Karel Matura, náměstek ředitele.
Obec Prakšice proti záměru nemá připomínky. Hlas zastupitelů ani starostky Ireny Bandriové však na problém nemá vliv. „Možností vybudovat druhý rybník se zabývalo už minulé zastupitelstvo, které jeho plochu zaneslo do územního plánu,“ shrnula Bandriová.
„Rybník Prakšický dolní řešilo zastupitelstvo už 21. prosince 2006,“ uvádí Jiří Koloucha, vedoucí oddělení územního plánování brodské radnice. Podle změn je v části lokality navržena nová plocha, kde je vybudování rybníka včetně hráze přípustné. Část uvažovaného rybníka a hráze zasahuje i mimo navrženou plochu, a to do trvalého travního porostu, sadu a zahrady, které tvoří součást současného lokálního biocentra pod rybníkem a dnes lokálního biokoridoru. Tyto plochy jsou zahrnuty do územního systému ekologické stability, kde je zakázáno měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm.“
Žádná tato změna však není v plánu. Jen výsadba kaprů a línů.
Posudek pro Rybářství Hodonín vypracovala už v dubnu společnost Aqua Service. Její expert Jiří Zahrádka uvedl, že z hlediska životního prostředí nebyly v souvislosti s přípravou a provozem posuzovaného záměru zjištěny žádné skutečnosti, které by bránily jeho realizaci. „Celkově lze záměr z hlediska vlivu na životní prostředí posoudit jako únosný,“ uvádí Zahrádka.
I když je nyní na tahu posudek EIA, z dosud dostupných dokumentů vyplývá, že možné vlivy stavby na jednotlivé složky životního prostředí jsou mizivé.
Pokud jde o ovzduší, provoz nebude produkovat žádné látky, které by se dostaly emisemi do ovzduší. V plánu je bezobslužné zařízení, v němž nedochází ke spotřebě žádných surovin. Během výstavby ani následného provozu se nepředpokládá, že by nastal vliv na změnu charakteru odvodnění oblasti. „Vlivem samočištění se navíc významně zvýší jakost kvality vody potoka Holomňa pod rybníkem,“ tvrdí v posudku Jiří Zahrádka.
Ohrožena by neměla být ani hladina hluku. „Obytná zástavba obce nebude ovlivněna výstavbou ani provozem. Provoz není pro životní prostředí rizikový. Naopak - bude mít pozitivní vliv na přírodní složky životního prostředí, druhovou diverzitu rostlin a živočichů, ekologickou stabilitu území a jeho krajinářsko-estetické hodnoty,“ je přesvědčen Zahrádka.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace