Rybářům hrozí milionová pokuta, podle inspekce usmrtili ropuchy

Rybářům hrozí milionová pokuta, podle inspekce usmrtili ropuchy
Foto: www.vychodni-morava.cz  /  Tůň u Kostelan je přírodnou památkou, žíjí v ní zvláště chránné druhy živočichů.
Kostelany nad Moravou Zprávy 31 / 05 / 2021

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) má na mušce rybáře z Kostelan nad Moravou, kteří jsou „vyšetřováni“ kvůli ničení stanoviště a usmrcování ropuch obecných, zvláště chráněných druhů živočichů, v přírodní památce Tůň u Kostelan. Hospodář místního rybářského svazu však jakékoliv pochybení odmítá, jen odstraňovali sediment a chráněnou žábu ani lokalitu nijak neohrozili.

„Za prokázaný nedovolený zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů hrozí až milionová pokuta. Za jeho usmrcení může inspekce udělit pokutu až dva miliony korun,“ vzkázal rybářům Jiří Ovečka, mluvčí ČIŽP.

O co kráčí?

Tůň u Kostelan o rozloze 0,8 hektaru vlastní rybáři, je součástí jejich revíru a zároveň jde o přírodní památku, pro kterou platí závazný Plán péče zpracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny. Slepé rameno řeky Moravy je domovem chráněné kotvice plovoucí, jediného druhu kotvice v České republice, hořavky duhové.

Jelikož tůň není spojena s řekou, výška vodní hladiny je odvislá od kolísání řeky, regulace jezu v Nedakonicích, množství organického spadu ze stromu a nánosu sedimentů zejména po povodních v roce 1997. Organický spad přitom nebyl nikdy odtěžen. „Když zkušební sondy odhalily, že výška nánosu je průměrně dva metry a zbytkový sloupec vody tedy maximálně 0,8 metru, jako správný hospodář jsem naplánoval prohloubení části vodní plochy u instalovaného provzdušňovacího čerpadla a organický nános jsme přemístili do břehů. Vytvořili jsme tak přezimovací jámu pro ryby, čímž zabráníme jich úhynu v zimě, kdy voda zamrzla až na dno,“ uvedl Radek Miškeřík, hospodář kostelanských rybářů. Celá akce trvala 4,5 hodiny.

Dodavatelskou firmu však „zpoza buku“ vyfotil zaměstnanec krajského úřadu, podle ČIŽP v okamžiku, kdy vyhrnovala bahno do tůně se zvláště chráněnými ropuchami obecnými. „Obvinění je nesmyslné, údajně byla přejeta ropucha, na žádné z předložených fotografií však není nic vidět. Práce jsme provedli v souladu s platným Plánem péče, podle kterého je odtěžování sedimentu žádoucí. Asi jsem měl čekat, až ryby pochcípají nedostatkem kyslíku, a následně se u inspekce zpovídat z jejich uhynutí,“ kroutí hlavou Miškeřík.

„Důvodem kontroly není zabití jedné ropuchy. Ale jelikož ještě není ukončena, ani není vedeno žádné správní řízení nebo řízení o přestupku, nemůžeme prozradit více podrobností,“ reagoval Ovečka, podle kterého však rybářský svaz neměl vyřízenou výjimku k zásahu do vývoje zvláště chráněných živočichů. „Obecně řečeno, sediment se ukládá dlouhé roky a situace, kdy je třeba ho odtěžit, nenastávají náhle. Bývá tak spousta času si výjimku vyřídit,“ dodal mluvčí ČIŽP, která ve čtvrtek 3. června provede u Tůně další kontrolu. „Důvodem je došetřit stav věci a doložit ho potřebnými doklady,“ vysvětlil Ovečka. „Každý rok je jiný, někdy jsou břehy suché, nyní jsou zcela pod vodou. Když nezačneme používat vlastní rozum a dělat, co je potřebné v čase a podle platného Plánu péče, ale budeme se jen  ohánět paragrafy a důležitostí razítka, všechny to odradí. Jen úředník zůstane a nejen za „bukem“,“ reagoval ještě Miškeřík.

V Kostelanech nad Moravou v rychlý konec případu nevěří. „Ale třeba budu odsouzený k pokutě nebo i vězení dřív než zodpovědní za Bečvu…,“ připomněl hospodář únik kyanidu s katastrofálními následky pro život v řece, který stále nezná viníka.

Tagy článku

TOPlist