Rybník Hájek věnují dětem

Rybník Hájek věnují dětem
Foto: PÚ Hodonín
Blatnice pod sv. Antonínkem Zprávy 29 / 12 / 2009

Několikamilionová investice pozemkového úřadu zvýšila majetek Blatnice

Dvě mouchy jednou ranou. Tak by se dal stručně popsat výsledek aktivity pozemkového úřadu z Hodonína v Blatnici pod Svatým Antonínkem v lokalitě Hájek. Na jedné straně zvýšil úřad bezpečnost obce před povodněmi a zároveň vytvořil vodní dílo, které zčásti poslouží přírodě a také dětem.
„Stavba v trati Hájek je součástí protierozní a protipovodňové ochrany navržené a schválené v plánu společných zařízení pozemkových úprav za účelem dořešení bezpečného odvodu vod do recipientu Svodnice. Akce zahrnovala úpravu stávající vodní nádrže, rekonstrukci zatrubněného odpadu, hrazení nádrže a výsadbu zeleně,“ provedla výčet stavby Jaroslava Výstupová z Pozemkového úřadu v Hodoníně, která připomněla, že projekt navazuje na předchozí aktivity. „Konkrétně se jedná o ukončenou stavbu protipovodňových a protierozních opatření po pozemkových úpravách v lokalitě Ochranky a Floriánky I, jež byla realizována v roce 2006,“ doplnila Výstupová.
Činností pozemkového úřadu vzniklo v Hájku úhledné jezírko, nad kterým se rozkládá mokřad. Obě části nyní pozemkový úřad předal do majetku obce, kde o jejich využití má starosta Blatnice Josef Vavřík již jasnou představu. „Jezírko předáme do užívání místním rybářům, kteří zde vytvoří zarybněnou plochu určenou výhradně pro děti. Ryby budou vysazeny již v příštím roce a převládat bude kapr. Mokřad naopak napomůže ekosystému, neboť bude určen pro obouživelníky, zejména pro žáby,“ vysvětlil starosta.
Náklady na protipovodňová a protierozní opatření v Hájku vyčíslil pozemkový úřad, který stavbu realizoval, na 6,2 milionu korun. Do vytvoření upravené vodní nádrže o ploše 1 140 m2 a na vytvoření umělého mokřadu o ploše 252 m2 se významně promítl příspěvek z Evropské unie, dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, který pokryl tři čtvrtiny všech nákladů. V souvislosti s vytvořením obou ploch nechal pozemkový úřad postavit i tři srubové překážky a vysadit téměř stovku stromů a keřů.

autor: HYNEK ZDENĚK
TOPlist