Ryby uhynuly, pachatel unikl

Ryby uhynuly, pachatel unikl
Lipov, Velká nad Veličkou Zprávy 15 / 09 / 2010

Ve Veličce se otrávilo 180 kilogramů ryb. Zpráva o tom přišla pozdě

Vysoce toxická rozpouštědla pro nátěrové hmoty jsou nejpravděpodobnější příčinou nedávného úhynu ryb v řece Veličce. I když byla řeka v krátké době zasažena dvakrát, pachatel nebyl ani v jednom z případů dopaden a potrestán. Moravský rybářský svaz ve Strážnici vyčíslil škody na téměř 27 tisíc korun. Ve Veličce uhynulo zhruba 180 kilogramů ryb. Smrtící xylen a také nepřípustné hodnoty chlóru se do vody dostaly v prvním případě kanalizací, ve druhém z přetékajícího septiku.
I když k otravě ryb došlo v Lipově už 10. července a vodoprávní úřad vyzval provozovatele kanalizace k písemnému vysvětlení havárie 27. července, odpovědi se nedočkal. „Na výzvu dosud nikdo nereagoval,“ sdělil Petr Michna, vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování ve Veselí nad Moravou.
Kanalizace je ve správě Dobrovolného svazku obcí ČOV Velička. Jeho zástupci svůj podíl na úhynu ryb odmítají. Starosta Lipova Ladislav Franta řekl, že problém s kanalizací nastat nemohl. „K pochybení ze strany kanalizační sítě nemohlo dojít. Systém je nastaven tak, že k přetečení dojde až při desetinásobně větším průtoku vody. A to se v tomto případě nestalo. Předpokládám, ale je to jen můj osobní názor, že se jedná o čin neznámého pachatele, který xylen do vody nalil.“ Toto stanovisko také veselský odbor životního prostředí v nejbližších dnech obdrží. „Složku s dopisem jsme opomněli včas odeslat. Odpovídáme tedy úřadu až na urgenci,“ vysvětlil starosta Franta.
Ke druhému úniku nežádoucích látek, který však ryby díky včasnému zásahu rybářů a příjezdu hasičů přežily, došlo 12. července ve Velké nad Veličkou. „Hasiči byli přivoláni kvůli úniku neznámých látek. Na místě zjistili znečištění řeky Veličky ze septiku, který přetekl. Ve vodě byl zjistěn vyšší obsah chlóru,“ sdělil Jaroslav Haid, mluvčí jihomoravských hasičů.
Michna potvrdil zprávu, že se jeho úřad dozvěděl o obou událostech se zpožděním. Jinými slovy - ve chvíli, kdy se záležitost o otravě ryb v Lipově zdokumentovala, bylo už pozdě zahájit jakékoliv šetření.
„Havarijní znečištění vody a úhyn ryb začala policie vyšetřovat 10. července. Havárie nebyla neprodleně nahlášena zdejšímu vodoprávnímu úřadu, jak stanoví vodní zákon, ani nebyla nahlášena správci toku,“ říká Petr Michna. „V pátek 23. července přišel od obvodního oddělení Policie ČR ve Veselí nad Moravou spisový materiál k události s tím, že se jedná o podezření z přestupku na úseku ochrany životního prostředí. Měl se ho dopustit neznámý pachatel. Pokud je ale viník havárie neznámý, nemůže být potrestán. Zdejší vodoprávní úřad tuto havárii na vodách na místě samém vůbec neprošetřoval, neboť po dvou týdnech od události by to nemělo žádný smysl. Úřad bude u provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu urgovat vysvětlení a bude posuzovat, zda z jeho strany nedošlo k porušení povinností.“
Mluvčí hodonínské policie Petr Zámečník k tomu řekl, že Michnův úřad dostal spis ve chvíli, kdy policisté nashromáždili všechny potřebné informace. „Trestný čin se neprokázal, případ se řešil jako přestupek,“ prohlásil Zámečník.
Podle neautorizovaného, tedy nepodepsaného sdělení neakreditované laboratoře Hasičského záchranného sboru z Tišnova obsahovaly vzorky vody vyšší koncentraci celkového chlóru. „Hodnoty byly někalikanásobně vyšší, než je přípustná hodnota pro lososovité a kaprovité ryby. Dále pak vzorky obsahovaly xylen v množství asi desetkrát překračujícím přípustnou hodnotu. Tyto látky se používají v nátěrových hmotách jako rozpouštědla,“ upřesnil Petr Michna.
Xylen patří k látkám, které dokáží dlouhodobě ovlivnit vodní faunu i flóru. Ve Veličce uhynuly parmy, jelci, ostroretky a také státem chráněná ouklejka pruhovaná. Podle dostupných informací se neprokázala spojitost mezi oběma červencovými případy.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace