Sankce za čističky? Dosud se neví

Sankce za čističky? Dosud se neví
Slovácko Zprávy 29 / 01 / 2010

Pravidla, ke kterým se zavázala česká vláda při vstupu do Evropské unie, mluví jasně. Do roku 2015 nebudou už nikde splašky končit v potocích a říčkách. Všechny obce bez výjimky musí tak mít vyřešenou kanalizaci napojenou na čističku odpadních vod. Pokud se to nestihne, mají následovat sankce. Jaké a pro koho? To není zatím moc jasné nikomu.
„Ve Zlínském kraji je padesát šest aglomerací, které se musí napojit na kanalizace a čističky. Vyřešit zbývá poslední tři,“ prozradila Věra Vaculíková, vedoucí oddělení vodního hospodářství při odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje. Vyřešená aglomerace však znamená, že obce mají zpracovaný projekt, podanou žádost o dotaci a začnou stavět letos. To ovšem není vždy až tak jisté. Pokud někdo dotaci neobdrží, těžko začne stavět sám. Navíc i tyto „vyřešené“ aglomerace termín nestihnou.
„I když začneme stavět letos, dokončení plánujeme tak na rok 2013. Takže termín určitě nestihneme. Zkusíme zažádat o odklad,“ uvedl Zbyněk Král, starosta Bánova. K vyřešení posledních tří zbývajících aglomerací je však potřeba ještě 220 milionů korun. No a co tedy bude s obcemi, které to nestihnou?
„To bohužel k dnešnímu dni nikdo neví. Obecně se má za to, že za nesplnění závazku následují sankce.
Prozatím nám není známo, že by některý z členů Evropské unie byl postižen za nesplnění závazku na úseku odkanalizování,“ říká Vaculíková. Ta však také připomíná, že není ani známo, zda si některý z členů Evropské unie stanovil dobrovolně kratší termín k vyřešení odkanalizování tak jako naše vláda. Do roku 2010 ji totiž nikdo nenutil. Evropská legislativa stanovila termín 2015.
„Problém je vždy v zajištění finančních prostředků, ty je nutno zajistit pomocí dotací, protože částky na odkanalizování jsou pro obecní rozpočty astronomické. Možnost dotací pro aglomerace nad dva tisíce obyvatel z fondů Evropské unie však potrvá pouze do konce roku 2013, pak bude Evropská unie pomáhat nově přistoupivším státům. Na dotace však není právní nárok, takže záleží na kvalitě projektů a celkové přípravě žádosti o dotaci,“ popisuje Vaculíková úskalí získávání peněz. Podle ní bude zlínské hejtmanství pomáhat těm obcím, které na evropské peníze nedosáhnou. Zpoždění mají i v Uh. Brodě. Jsou však ujišťovaní, že to nevadí, a navíc, na čí hlavu sankce padne, není podle uherskobrodského starosty vůbec zřejmé.
„Závazek vůči evropským úřadům má Česká republika jako celek, ne jednotlivé obce. Je otázka, zda by případné sankce státní úřady přeposílaly dál na obce,“ uvedl Kryštof. Pokud však obce na čističky nemají peníze, těžko je pokuta přiměje do závratné investice.


 

TOPlist