Sběrné místo už nestačí, obec staví dvůr. Za 7 milionů

Sběrné místo už nestačí, obec staví dvůr. Za 7 milionů
Foto: ilustr. web
Nezdenice Zprávy 13 / 09 / 2016

Sběrné místo už Nezdenicím nestačí, ještě do zimy ho nahradí klasický dvůr. Výstavba je už v plném proudu a předpokládaným začátkem provozu je jaro 2017. Součástí novinky za přibližně 7 milionů korun je také postavení menší provozní budovy pro obsluhu, pořízení hardwaru a softwaru na evidenci a hala pro obecní techniku. K areálu povede nová, osvětlená silnice. Obyvatelé navíc dostanou možnost přivézt odpad až přímo do dvora.
„Provoz uvnitř areálu se bude řídit pokyny obsluhujícího personálu, odpad si občané roztřídí do připravených nádob a kontejnerů na sklo, papír, plast, objemný odpad, dřevo, železo, stavební suť, bioodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad a elektrozařízení. Pevně věřím, že touto širokou škálou nového prostředí přinutíme třídit odpad i ty občany, kteří ještě stále většinu vyprodukovaného odpadu vhazují do popelnic a netřídí,“ přeje si starostka Libuše Bídová. A dodává, že celý projekt navazuje na předchozí, kdy si obec za přispění dotačních titulů pořídila štěpkovač, auto s hákovým nosičem a kontejnery, lis na PET lahve, nástavbu na vývoz plastů a papíru. „Celým systémem chceme zejména snížit náklady na vývoz odpadů, které jsou rok od roku vyšší. Lidé také využívají domácí kompostery, které jsme taktéž z dotací ve třech etapách zakoupili. Velký zájem je i o štěpkování, kdy nabízíme občanům zdarma poštěpkování přímo v jejich zahradách,“ upřesnila Libuše Bídová.
Nezdeničtí chtějí v budoucnu rozšířit i sběrná místa po obci na ukládání starého papíru, plastů a skla. „Tato místa by v kombinaci se sběrným dvorem měla přispět k větší čistotě v obci a zamezení černých skládek. Snad i ti, kteří neustále a zcela nepochopitelně vozí odpad do lesa, pochopí, že využít sběrný dvůr je mnohem komfortnější a morálnější,“ doplnila starostka.

TOPlist