Sejdeme se na hřbitově

Sejdeme se na hřbitově
Foto: ara  /  Procházka po starém brodském hřbitově, který čeká zásadní proměna, nabízí už dnes mnoho příležitostí k zastavení.
Uherský Brod Zprávy 25 / 05 / 2017

„Sejdeme se na hřbitově. J. K.“ Kdo by neznal komedii Marečku, podejte mi pero! a dvojsmyslný vzkaz na papírku, který se postaral o jednu z úsměvných zápletek oblíbeného filmu. V nadsázce, v Uherském Brodě možná dotáhnou vzkaz Jiřího Kroupy juniora k dokonalosti. Starý hřbitov se totiž má proměnit v místo, kam by se chodilo zároveň za vzpomínkami, modlitbami, ale také za klidným posezením. Zkrátka, charakter plochy má potenciál na změnu, která může příjemně překvapit místní i návštěvníky.
Starý hřbitov leží v kopcovitém terénu s hustou zástavbou. A chybělo málo, aby zmizel z katastrální mapy. V roce 1976 totiž padlo na tehdejším městském národním výboru rozhodnutí o likvidaci. A když se tady o deset let později přestalo s pohřbíváním, definitivní zánik se zdál být otázkou času. Komunisté chtěli pozůstatky přesunout na nový hřbitov a plochu proměnit v park.
Nečekaný obrat nastal v roce 1997, kdy se pohřbívání znovu obnovilo. Tuto změnu si vynutili především pozůstalí a patrioti, kteří měli ke hřbitovu vlastní citový vztah nebo upozorňovali na genia loci místa pro bezmála 1 500 nebožtíků. „Celkem 220 hrobových míst je dnes opuštěných a vyhledat majitele, to je často neřešitelný problém. Než jsme seznam vytvořili, zabralo nám to půldruhého roku,“ říká Jan Hrdý, místostarosta Uherského Brodu. „To však plány na záchranu neovlivní, součástí revitalizace jsou totiž i opuštěná místa.“
Zajímavostí je, že o dva dlouhodobě neudržované hroby se dnes stará radnice. Město vyspravilo a udržuje hrob bývalého starosty Ignáce Seicherta, v brodské péči je rovněž hrob bývalého kronikáře města Jana Kučery.

Externí firma? Zvládneme to sami
I když to na první pohled nevypadá, obnova hřbitovního areálu už začala. Za start postupné proměny se považuje 1. červenec 2013, kdy město převzalo nad hřbitovem kompletní správu. Den předtím se totiž rozloučilo s externí firmou, která od radnice inkasovala za úpravu zhruba 600 tisíc korun ročně. Hned první investice si vyžádala půl milionu. Představovala opravy pěšin mezi hroby a nákup nových laviček. Vznikl také projekt na osvětlení hřbitova a kaple, jeho nepřehlédnutelné dominanty.

„Máme zájem o kapli. Za kolik ji prodáte?“
O kapli, kterou město v roce 2010 zrekonstruovalo, byl a stále je nevšední zájem. Rušno kolem ní bylo především ve chvíli, kdy místostarosta Jan Hrdý předložil zastupitelům ke schválení žádost o prodej. Zájem projevilo sdružení Credidimus Caritati. Za jakým účelem a proč, to se nepodařilo zjistit redakci DOBRÉHO DNE ani vedení města.  
„Na každý pád, kapli neprodáváme,“ ujišťuje Patrik Kunčar, starosta Uherského Brodu. „Zkrátka, v poště se objevil oficiální dopis adresovaný zastupitelstvu se žádostí o prodej hřbitovní kaple. I když od počátku víte, že k tomu nedojde, každou žádost musíte „zadministrovat“ a předložit zastupitelstvu. Takový je zákonný postup. Mimochodem, k tomuto bodu nakonec nebyla vůbec žádná debata. Prodej kaple je pro všechny zastupitele naprosto nepředstavitelná věc. Jde o nemovitou kulturní památku, kterou jsme navíc za podpory Ministerstva kultury zrekonstruovali. Osobně si vůbec nedovedu představit, že bychom dříve dlouhodobě uzavřenou kapli, ve které je dnes živo, prodávali. Proto jsme po plánech sdružení Credidimus Caritati ani nijak podrobně nepátrali.“

Když kněz káže v latině a stojí zády k lidem
Kaple však neslouží jen lidem, kteří vyznávají klasickou formu křesťanství. Město ji od roku 2013 pronajímá hned dvěma náboženským subjektům. Ve výpůjčce ji má sdružení Ochránci kulturních a rodinných hodnot z Vodsliv a také Spolek přátel hřbitovní kaple, které sídlí v Uherském Brodě.
„Kaple je jim k dispozici v určité hodiny, lidé sem přichází k bohoslužbám. Jak sdružení, tak spolek přitom plně respektují, že kaple je v městském majetku,“ říká starosta Patrik Kunčar. „Jde o jisté odnože katolické církve, přičemž jedna z nich má své vlastní představy o prožívání víry včetně rituálů. Například kněz slouží mši stejně jako před druhým vatikánským koncilem zády k lidu a bohoslužba je celá v latinském jazyce. V žádném případě ale nejde o nějaký okultismus. Jedná se o společenství, které se částečně odštěpilo od římskokatolické církve a má odlišný náhled a názor na prožívání víry. Jedním z podpůrných kroků je právě bohoslužba v latině.“
Do kaple pravidelně dochází menší skupiny věřících, kněz zpravidla vítá deset až patnáct lidí. „Na každý pád nejde o nic závadného, co by mělo kohokoliv pohoršovat,“ upozornil starosta Patrik Kunčar.
A kolik město za výpůjčku inkasuje? „Jedná se o bezplatné užívání pro účely konání bohoslužeb a kulturně-duchovních akcí. Nájem se tedy nevybírá. Pokud jde o akce, ty se zde konají podle potřeb, minimálně dvakrát měsíčně,“ sdělila Elen Sladká, mluvčí Uherského Brodu

Kaple jako srdce hřbitova
Nová podoba hřbitova se začne v termínu, který ještě nepadl, formovat kolem zrekonstruované kaple. Jako první mají přijít na řadu zpevněné plochy v jejím bezprostředním okolí.
„Práce ale určitě nebudou postupovat nijak rychle. Zpevnění s sebou totiž ponese i problém s odvodněním v terénu, který je členitý a velmi proměnlivý,“ upozorňuje Jan Hrdý. „Jakmile se centrální prostor, tedy plocha kolem kaple, upraví, začneme s postupným rozvíjením okolí.“
Podle místostarosty potrvá ještě několik měsíců, než bude architektonická podoba areálu jasná.
Záměrem je obnova zeleně a povrchů, které zůstanou mlatové. Vzniknout má také kolumbárium a prostory pro urnové hroby. „Celkově nám jde o podobu parkového hřbitova, o plochu přírodního charakteru,“ poznamenal Jan Hrdý.
Vedení města dosud o časové posloupnosti nerozhodovalo. „Každopádně chceme postupovat citlivě a uvážlivě. Změny nesmí narušit chod hřbitova, který je především pietním místem. Předpokládám, že možná už letos bychom mohli začít s postupnými úpravami. Náklady rozložené do několika lety by odhadem měly představovat částku tři až čtyři miliony korun,“ shrnul místostarosta Jan Hrdý.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist