Senátor chystá bič na OSA

Senátor chystá bič na OSA
Ivo Valenta
Slovácko Zprávy 25 / 07 / 2016

Bezmála miliarda korun. Takový balík peněz se v zemi ročně vybere na autorských odměnách. I když Ochranný svaz autorský (OSA) vybírá poplatky podle zákona, peníze nejsou podle senátora Ivo Valenty pod dostatečnou kontrolou. Slovácký senátor je přesvědčen, a má k tomu důkazy, že o výši, způsobu vybírání i dělení poplatků mezi autory rozhoduje jen několik málo lidí, kteří sedí v orgánech nezávislého spolku. Senátor Valenta proto přichází s další legislativní iniciativou, která tok peněz zprůhlední a dostane pod větší veřejnou kontrolu.
„Když se mi podařilo společně s dalšími kolegy v Senátu prosadit novelu autorského zákona, která zbavila folklorní soubory povinnosti platit autorské poplatky a zásadním způsobem také omezila související byrokracii, slíbil jsem, že se Ochrannému svazu autorskému podívám na zoubek. Zadal jsem podrobnou analýzu současného právního stavu i nově připravené vládní novely autorského zákona a nestačil jsem se divit tomu, jaké problémy tato analýza prokázala,“ říká senátor Valenta, který se svým týmem už připravil pozměňovací návrh, jenž má odstranit ty největší problémy. A vyzývá poslance, kteří mají právě v těchto dnech na stole novelu autorského zákona, aby si navrhované změny vzali za své a jejich pojetí zapracovali do návrhu novely už v Poslanecké sněmovně. „Tím bychom urychlili celý proces schvalování. Pokud tak neučiní, věřím, že pro tyto změny získáme většinovou podporu v Senátu a novelu autorského zákona vrátíme zpět poslancům s tímto pozměňovacím návrhem,“ doplnil Ivo Valenta.
Zásadním úkolem je zakotvit do zákona posílení transparentnosti. „Není možné, aby nějaký spolek ze zákona vybíral a rozděloval stovky milionů korun a přitom si sám vytvářel pravidla, sazebníky a způsoby rozdělování vybraných odměn. Jedinou cestou ke zprůhlednění je vznik nezávislého kontrolního orgánu, který bude dohlížet na kolektivní správce autorských práv. Kolektivní správce totiž nehospodaří s vlastními penězi, ale s penězi autorů. A stejně jako např. Česká národní banka dohlíží na činnost jednotlivých bank a družstevních záložen, je třeba, aby i OSA měla efektivní kontrolní orgán, který zajistí transparentnost a férovost vůči umělcům i těm, kteří platí autorské odměny,“ vysvětlil Ivo Valenta. Senátor chce také prosadit, aby malí živnostníci neplatili poplatky OSA v případě, že rádio nebo televize tvoří pouhou kulisu jejich firem a neslouží ke zvýšení tržeb.

TOPlist