Senzace z Polešovic. Ženu pohřbili v pravěké „slovácké košilce“

Senzace z Polešovic. Ženu pohřbili v pravěké „slovácké košilce“
Foto: ceh
Polešovice Zprávy 26 / 07 / 2016

Archeologové v Polešovicích zřejmě odkrývají jedno z největších pravěkých pohřebišť na jižní Moravě. Osmadvacet hrobů vydalo nejen kosterní pozůstatky žen, mužů i dětí ze začátku doby bronzové, ale také keramické nádoby, kostěný náhrdelník, bronzový prstýnek nebo měděné šperky.
„O existenci pohřebiště jsme věděli z předchozích výzkumů, ale počítali jsme jen s několika málo hroby na akropoli pravěkého sídliště. Ale na okraji lokality jsme narazili na skupinku dvanácti hrobů, které určitě ještě budou pokračovat. Získáme tak poznatky o prostorovém uspořádání pohřebiště,“ říká Marek Lečbych, vedoucí výzkumu, který už od roku 1997 provádí pracovníci Ústavu archeologické památkové péče v Brně. Pohřebiště je podle něj z konce doby kamenné a začátku doby bronzové, tedy zhruba 4 300 let staré. Zajímavé je, že ve stejné době zde byli pohřbíváni lidé dvou odlišných kultur.
Archeologové zatím odkryli 28 hrobů, do dalších deseti „nakouknou“ do konce týdne. Stáří hrobů a uložení v pískovém podloží zavinilo, že některé kostry se dochovaly jen zčásti. „Hlavně u dětí máme jen zlomky kostiček a zubů,“ potvrdil Lečbych. Radost mu však udělal nález ženy, která byla pohřbena s milodary. „Její kostra je naprosto neporušená, má u sebe náušnice, na uších měděné kroužky, čelenku, nějaké svinuté plíšky a měděné korálky, které byly ozdobou nějaké látky, takové slovácké vyšívané košilky z pravěku,“ říká s úsměvem Lečbych. Žena u sebe měla i neporušenou nádobu, jaká se objevila i v dalších hrobech. „Milodary jsou v hrobech běžné, ale nebožtíci na cestu na opačnou stranu dostávali i nádoby, ve kterých byly často i zbytky jídla, aby neměli hlad…,“ vysvětlil vedoucí výzkumu.
Archeologové narazili i na hrob v sídlištní jámě, muž z doby bronzové v ní byl jen tak pohozený. „O důvodech si zatím můžeme vymýšlet různé příběhy, nabízí se nešťastná událost, nemoc nebo násilná smrt. Ale moudřejší budeme, až si na skelet posvítí antropologové,“ podotkl Lečbych. Jeho tým získal i spoustu keramických úlomků, ze kterých půjdou slepit celé nádoby, ale také brousky nebo grafit, surovinu, která se přidávala do keramického těsta.
Polešovice jsou významnou moravskou lokalitou, kde se kromě početných pravěkých nálezů vyskytují i stopy po zaniklé středověké obci Záblacany.

autor: PETR ČECH
TOPlist