Silnice je příliš hlučná. Státní podnik má lidem zaplatit nová okna

Silnice je příliš hlučná. Státní podnik má lidem zaplatit nová okna
Foto: ara  /  Mezinárodní silnice I/55 nevyhovuje na deseti kilometrech mezi Kunovicemi a Uherským Ostrohem (na snímku) hlukovým normám. Součástí protihlukových opatření jsou také výměny oken na náklady státního podniku Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh Zprávy 06 / 09 / 2014

Kde na to vezmou, nevědí. Možná i proto patří zpráva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje s adresátem pražské Ředitelství silnic a dálnic ČR k těm dobře utajeným.
Hygienici vydali loni 18. března rozhodnutí, podle kterého se povoluje provoz na nově zrekonstruovaném úseku silnice I/55 v současné hlukové hladině jen do posledního prosince 2015. Do té doby se musí na desetikilometrovém úseku od Kunovic do Uherského Ostrohu provést taková protihluková opatření, která vyhoví požadovaným limitům 60 decibelů v noční a 70 decibelů v denní době.
Opatření mimo jiné zahrnují i výměnu oken u všech domů, které frekventovanou cestu kopírují. A to na náklady silničářů. Padly i tři konkrétní termíny. V případě Kunovic jde o 31. prosinec 2014. V lokalitě Ostrožská Nová Ves má být hotovo do 30. června 2015, pro Uherský Ostroh je poslední termín 30. listopad 2015.
Pokud by se šlo do důsledků, bez provedených úprav by se tady kamionová doprava musela zastavit. Jenomže to je nemyslitelné, stejně jako se nejspíš nestihne uskutečnit žádné z požadovaných opatření…
V dokumentu, který má redakce DOBRÉHO DNE k dispozici, se přitom jasné uvádí, že nejpozději v termínu do 31. 12. 2015 budou Krajské hygienické stanici Zlínského kraje předloženy podklady, které prokazují, že „okna nainstalovaná na fasádách akusticky chráněných objektů splňují požadavky na zvukoizolační vlastnosti oken“.
Oficiální místa v Kunovicích ani Uherském Ostrohu bud o ničem nevědí, nebo mají jen kusé zprávy. To je případ Ostrožské Nové Vsi. „O tom, že Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala loni rozhodnutí, na základě kterého by se měla v lokalitě Ostrožská Nová Ves provést individuální protihluková opatření do 30. června 2015, jsem se jen doslechl,“ tvrdí starosta Stanislav Tureček. „Nedostal se mi do ruky žádný dokument, ze kterého bych se dověděl, které problematické lokality řeší a v jakém rozsahu. Taky vím, že by se mělo jednat o výměnu oken. Určitě by tato opatření mnoha občanům pomohla. Teď musíme jen doufat, že Ředitelství silnic a dálnic České republiky uvolní potřebné finanční prostředky na rok 2015. Přes zimní období, pokud budeme mít k dispozici řádnou dokumentaci, by se dala akce připravit a vlastní realizace by mohla proběhnout téměř podle plánu do poloviny roku 2015. Určitě se na silničáře obrátím a budu s nimi v této věci komunikovat.“
Kunovická starostka Ivana Majíčková sdělila, že její úřad o chystané akci ŘSD nemá žádné zprávy. „Omlouvám se, ale zatím nemám aktuální informace,“ doplnila ji Hana Příleská, starostka Uherského Ostrohu.
Pokud jde o Ostroh, tady přitom už dřív probíhala rozsáhlá měření hlučnosti přímo v domácnostech. Uvnitř desítek domů měli obyvatelé speciální přístroje sledující hladinu hluku ještě před rekonstrukcí silnice. To potvrzuje i bývalý ostrožský starosta Vlastimil Vaněk, jehož dům stojí u silnice. Současný zastupitel Ostrohu se netají tím, že s úřady na téma protihlukových opatření bojuje. Také proto, že lidé v okolí si nákladně vyměňovali okna a dodnes netuší, že jimi své peníze vyhodili.
„Zástupce Ostrožské Nové Vsi jsem o existenci rozhodnutí Krajské hygienické stanice informoval, město Uherský Ostroh navíc bylo o chystané realizaci protihlukových opatření informováno dopisem ředitele ŘSD doručeným na radnici dne 2. října 2013…,“ poznamenal Vaněk.
V jaké fázi je tedy příprava akce „individuální protihluková opatření“?
„V současné době jsou připraveny podklady k vypsání výběrového řízení na jejich dodavatele. Dále je vše závislé na finančních možnostech ŘSD ČR. Soutěž zahrnuje výměnu oken do obytných místností jednotlivých zasažených nemovitostí. Původní okna budou měněna za okna plastová v bílé barvě a ve stejném členění jako okna původní. Okna budou mít vždy parametry s patřičných útlumem hluku dle výsledků měření,“ odpovídá Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Postup samotné realizace by měl podle Studeckého probíhat tak, že pracovníci zhotovitelské firmy budou kontaktovat jednotlivé majitele nemovitostí. Následně provedou zaměření oken a kontrolu, jestli se u navržených oken skutečně jedná o obytné místnosti. „Následně se okna zadají do výroby a poté se budou, znovu podle dohody s majiteli, provádět jejich montáže. U vytipovaných nemovitostí se pak  provede kontrolní měření úrovně hlukového útlumu vyměněných oken. Ale konkrétní časový harmonogram bude tvořen až po vysoutěžení dodavatele,“ upozornil mluvčí Studecký.
„Jak mohou být připraveny podklady pro vypsání výběrového řízení, když nikdo nezná základní parametry, to nechápu. Nebo snad už někdo zná počet a přesné velikosti vyměňovaných oken? Je mi líto těch, kteří si už okna sami vyměnili. Nyní jim někdo bude ťukat na dveře s tím, že je čeká další výměna. Já si na výměnu počkám. Ale co když se nám nebudou okna nabízená vítězem soutěže líbit? To si je budu muset nechat nainstalovat? Nechápu,“ diví se jeden z majitelů domu v Uherském Ostrohu.
Kolik bude akce stát (oslovené firmy odhadují náklady za nejméně 40 milionů korun, pozn. autora), to je další otázka bez jasné odpovědi. „Finanční objem bude znám až na základě výsledků výběrového řízení na zhotovitele prací,“ shrnul tiskový mluvčí Studecký.
„Je tedy jasné, že termíny, které jsou popsány v rozhodnutí hygieniků, a tudíž by pro orgány státní správy měly být svaté a závazné, jsou k ničemu. Je jim v podstatě úplně jedno, jestli situace kolem silnice I/55 ohrožuje nebo likviduje zdraví a majetky obyvatel,“ reagoval exstarosta Vlastimil Vaněk.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist