Silnice, nebo ptáci?

Silnice, nebo ptáci?
Slovácko Zprávy 09 / 07 / 2008

Radní studii s alternativou R55 odmítají

Starostové na Uherskohradišťsku jsou rozhořčeni iniciativou společnosti Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, která se snaží o změnu navržené trati rychlostní silnice R55.
Jablkem sváru je evropsky chráněná Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví, již má silnice protnout. Jestli alternativa původní trasy získá dostatek zastánců, výstavba tolik potřebné silnice se oddálí o desítky let, což starostové nechtějí připustit.
„Varianta společnosti je naprosto nereálná, znamenala by zcela nové projektování, čímž bychom se vrátili o patnáct let zpátky. Při dnešní hustotě dopravy, kdy v Huštěnovicích a Babicích praskají domy a přechody pro chodce jsou životu nebezpečné, je to naprosto nemyslitelné,“ odmítá změnu trasy Josef Bazala, starosta Starého Města, který iniciativu Dětí Země nechápe. „Vždyť už před dvaceti lety ochránci přírody po důkladném rozboru vyhodnotili, že stanovená trasa je nejlepší a nejrozumnější,“ připomíná Bazala.
Jenže odborná studie podle Dětí Země dokázala, že R55 je z dopravního, ekologického i finančního hlediska výhodnější postavit mimo chráněnou ptačí oblast. „S výsledkem jsme spokojeni, jen potvrdil naše očekávání, že je možné alternativní trasu mimo centrální část ptačí oblasti vyprojektovat. Smutné však je, že ministerstvo životního prostředí ji loni odmítlo ekologicky posoudit s oficiální variantou,“ říká Miroslav Patrik z brněnské společnosti Děti Země, jejíž stížnost proti silnici R55 už řeší Evropská komise.
Studie zásadně mění vedení silnice i na Uherskohradišťsku. Jestliže trasa schválená ministerstvem se táhne podél pravého břehu řeky Moravy, alternativní varianta ji umísťuje na levý a přidává dva tunely o délce skoro půldruhého kilometru. „A ještě by byla o jednu až dvě miliardy levnější,“ dodává Patrik.
Studie se aktuálně objevuje v poštách starostů na Uherskohradišťsku a hromadně jí „házejí do koše“. „Je to nešťastný, až cílený krok, která má zřejmě celou stavbu odsunout o deset patnáct let a možná znemožnit úplně,“ nebere si servítky Libor Karásek, starosta Uh. Hradiště, který je rovněž podepsaný pod peticí za zachování stávajícího trasování R55. „Aktivity společnosti Děti Země důrazně odmítám, neboť hraničí s ekoterorismem. Je jen otázkou, kdo je platí, kdo stojí v pozadí,“ ptá se Karásek.
Ptačí oblast tvoří borový les a niva řeky Moravy. Evropskou směrnicí je v ní chráněno šest druhů ptáků a byla vyhlášena Významným ptačím územím.

TOPlist