Skauti slaví stovku. První oddíl na Moravě vznikl v Brodě

Skauti slaví stovku. První oddíl na Moravě vznikl v Brodě
Foto: Archiv brodského skautu  /  Uherskobrodští skauti na svém první výletě na Vršatec.
Uherský Brod Zprávy 22 / 04 / 2015

Píše se březen 1915, první světová válka je na postupu a pomalu se schyluje ke vzniku další, tentokrát italské fronty. Čas, který plánům na vznik hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova mládeže, příliš nepřál. Možná právě proto, válce navzdory, se právě tehdy zformoval v Uherském Brodě první skautský oddíl na Moravě, který dokázal přežít nástrahy neklidné doby. Za jeho vznikem stojí rodák Miloš Stojan a jeho rodina, která tehdy malý chlapecký oddíl vystrojila do skautských stejnokrojů.
„V Brně sice v lednu 1915 vznikla družina Kukaček, ta však fungovala pouze několik měsíců. První oddíl trvalého charakteru založili v březnu 1915 skauti z Uherského Brodu. Byli zaregistrováni jako první odbor na Moravě, což později vedlo k propůjčení čestného názvu středisko Prvních moravských junáků,“ říká Klára Majíčková, mediální zpravodajka Junáka Zlínského kraje. „Oslavy sto let skautingu na Moravě se tak nemohou konat jinde než v Uherském Brodě.“
Hlavní část se uskuteční v sobotu 25. dubna. U cyklostezky pod lesem Rubaniska, tedy na místě, kde skauti postavili svůj první srub, bude zasazen jinan dvoulaločný. Slavnost tady začne v 15 hodin odhalením pamětního kamene. Připraven je doprovodný program, občerstvení a také upomínkové předměty včetně skautského šátku s logem oslav. Brodské Muzeum Jana Amose Komenského připomene sté výročí výstavou dobových fotografií.
„Rok 2015 je zkrátka rokem moravských skautů,“ přibližuje Klára Majíčková s tím, že skautům se v regionu daří. „Členská základna se v posledních letech pohybuje okolo 150 členů všech věkových kategorií. Ze skautské organizace, která navázala na hodnoty a tradice, je moderní sdružení s pravidelnou činností. Pořádají se výpravy, závody, besídky, vyvrcholením každého skautského roku jsou letní tábory pod junáckou vlajkou, rozvážíme Betlémské světlo.“
Vůbec největší rozmach skautingu nastal po druhé světové válce, kdy se k němu hlásilo na 350 členů a fungovaly tři dívčí a šest chlapeckých oddílů. V Uherském Brodě tehdy vycházel časopis Vatra, který se rozvážel do více jak padesáti míst v republice.
Na nátlak komunistů se organizace v roce 1970 rozpustila. Obnova nastala na konci revolučního roku 1989. Letos skauti změnili název. Místo dosavadního „Junák - svaz skautů a skautek ČR“ platí od 1. dubna oficiální název „Junák - český skaut“.

TOPlist