Škola v Pitíně oslavila sto dvacáté výročí

Škola v Pitíně oslavila sto dvacáté výročí
Foto: zdk
Pitín Zprávy 14 / 09 / 2022

Ve středu 31. srpna uplynulo sto dvacet let od zahájení výuky v pitínské škole, která svému účelu slouží dodnes. A jak je v Pitíně, obci na úpatí Bílých Karpat, zvykem, oslavy se konaly se vší parádou.

Školní budova prošla v letech 2002 až 2003 generální rekonstrukcí, je opravdu krásná a k žákům velmi přívětivá. Už při vstupu návštěvníka osloví nápaditá výzdoba a veselé barvy všude v interiéru. Kromě útulných tříd nechybí místa určená ke hrám a relaxaci školáků.

O zdejší žáčky v první až páté třídě se stará celkem jedenáct pracovnic, kromě ředitelky Jany Peřinové je to šest učitelek, dvě vychovatelky v družině a školnice.

„Chodí k nám žáci od první do páté třídy nejen z Pitína, ale i ze sousedního Hostětína. Mezi rodiči je o naši školu zájem. Od nás děti pokračují buď na víceletá gymnázia, nebo na druhý stupeň do Bojkovic. A vedou si dobře," vysvětluje ředitelka školy Jana Peřinová a přibližuje principy výuky aplikované ve škole: „Naší koncepcí výuky je hravá a tvořivá škola, kterou se snažíme rozvíjet osobnost žáka. Například matematiku učíme Hejného metodou. Ta je založená na dvanácti principech konstruktivismu. Na základě manipulace a her rozvíjíme logické myšlení, strategie řešení a postupně přecházíme v obecná matematická vyvození. Kromě logického myšlení rozvíjíme spolupráci, komunikaci a vzájemnou toleranci mezi žáky.“

Na přípravy oslav, které se uskutečnily v pátek 2. září, se do školy přišel podívat i dlouholetý starosta Pitína Martin Zálešák: „Škola nám dělá opravdu radost, nejen tím, že je vstřícná, ale je i výborně vybavená. Také proto zdejší pedagogický kolektiv skvělé zvládl distanční výuku žáků v čase covidové pandemie.“

A protože na vavřínech se spát nemá, hned po oslavách jubilea se Pitínští ve škole pustí do dalších stavebních prací. Budova rozšíří o další speciální učebnu - tentokrát přírodní. Jednu skleněnou stěnu bude možné celou odsunout a děti se budou učit prakticky venku, v přírodě.

V sobotním pestrém kulturním programu žáci přesvědčili nejen rodiče, ale i ostatní početné publikum, že opravdu umí, a skvěle přítomné bavili. Na závěr se přidali gratulanti z řad folklorních souborů.

Vydařená akce byla i příležitostí k setkání a vzpomínání pamětníků na léta prožitá ve školních lavicích. Že se občas v oku zaleskla i slza, to už patří k životu. Nejinak tomu bylo i u stolu, kde se sešly bývalé pracovnice školy.

A na závěr malá perlička: mezi někdejší pedagogy pitínské školy patří i známá literární postava. Je jí Fanúšek Macek, švagr legendární dvojice Gabra a Málinka z knih Amálie Kutinové. Ostatně v Pitíně stále žijí pamětníci, kteří jej jako učitele zažili.

autor: Alena Kučerová

Tagy článku

TOPlist